Ya Nangoloh ita popile Olufuko

Epangelo lyaNamibia, omupresidende nale Sam Nujoma oshowo omalelo gaali gopamuthigululwakalo otaga pataneke eindilo lyompangu ndyoka lya ningwa lya nuninwa okuhulitha po oshituthi shopamuthigululwakalo tashi ithawa Olufuko.

10 October 2019 | Cultural

Oshituthi shoka sholufuko aniwa oshi li euliko lyiilyo yopaumwene yaanona yaakadhona oshowo otashi shundula uuntu nuuthemba waanona mboka.

Shoka osha hololwa momukanda gwompangu sha landula eindilo lyompangu ndyoka lya ningwa momwedhi Juli nuumvo kuPhil ya Nangoloh, omukomeho gwoNamRights, sho ku na owala omwedhi gumwe oshituthi shoka shi ningwe muAguste.

Ehangano ndyoka lyuuthemba womuntu olya holola kutya oshituthi shoka sha ningwa lyotango momvula yo 2012 otashi hwahwameke omikalo dhopamuthigululwakalo tashi ehameke dhoka dha hulithwa po nale moshilongo moomvula dho 80.

Momvula yo 2012 ya Nangoloh okwa pititha omukanda moka a popi kutya oshituthi shoka otashi lyatele pevi uuthemba waanona yaakadhona na otashi tongola, na oshi li woo pondje lyekotampango lyoshilongo. MuKotomba gwomvula ya ziko okwa popi kutya oshituthi shoka osha fa euliko lyaanona yaakadhona komeho gaalumentu na tashi hwahwameke ethindilo kongudhi lyaakiintu.

Okwa tsikile kutya oshituthi shoka otashi yi pondje oonkuluhedhi dhopauntu, omithiguulwakalo, opolotika nonkalathano sho aanona yaakadhona mboka unene ya za pomaluhepo ye na omagunji geli kombanda taga ulikwa inashi za komahalo gawo.

Pethimbo ndyoka epangelo olya li lya kunkililwa kutya ongele owala aanona yoomvula dhili kohi yo 18 ya indikwa okukutha ombinga moshituthi shoka, nena Namrights otaka katuka oonkatu dhopaveta.

MuJuli, ehangano ndyoka olya pula ompangu opo oshituthi shoka shi kalekwe nomatompelo kutya otashi yi pondje uuthemba waanona yaakadhona oshowo aakiintu aashona.

Natango oya popi kutya pethimbo lyoshituthi shoka aanona yaakadhona yoomvula okutameka po 12 otaya ulikilwa aalumentu mboka taya vulu okuninga aasamane yawo, omanga omagundji gawo ge li kombanda naashoka otashi hwahwameke oondjokana pethimbo lyoomvula ooshona, e yo momilalo oshowo okupulumutha, nonando mboka aanona owala yoomvula ooshona.

Maayamukuli 19 ya tulwa meindilo ndyoka lyompangu, omwa kwatelwa Sam Nujoma onga omuyamukuli omutine, epangelo lyaNamibia omuyamukuli gwotango, elelo lyopamuthigululwakalo lyaMbalantu omuyamukuli omutiyali omanga elelo lyopamuthigululwakalo lyaMbandja li li omuyamukuli omutitatu.

Nujoma oku li kuume koshituthi shoka na oye a patulula pambelelwa oshituthi muAgutse nuumvo.

Aayamukuli yamwe ongaashi ombudsman, Namibia Tourism Board, Women's Solidarity Namibia, Sister Namibia, Legal Assistance Centre oshowo Lifeline/Childline.

NamRights okwa popi kutya aayamukuli yamwe oya tulwa mo owala onga oombinga dhoka tashi ka kala dhi na ohokwe moshinima shoka kakele ongele dha tindi eindilo ndyoka. Oonakuyamukula oya tulamo eindiko lyawo muAguste moka yiikolelela muErastus Kautondokwa, omunambelewa omukuluntu gwmithigululwakalo muuministeli welongo oye a kwatele komeho oshipotha shawo.

Kautondokwa ngoka e li oshilyo shelelo lyopamuthigululwakalo lyaMbalantu okwa popi kutya oku na uulongwele wo master degree momidhigululwakalo, nemanitho lye lyeilongo okwali a tala unene kolufuko.

Okwa yamukula pehala lyaayamukuli kutya aanona yaakadhona ayehe mboka haya kutha ombinga moshituthi shoka otashi zi komahalo gawo yene oshowo kepitiko lyaavali yawo. Okwa popi kutya oshituhi osha nuninwa okulonga aanona yaakadhona nokuyankondopeka kombinga yuunongo niinakugwanithwa yaakiintu.

Kautondokwa okwa popi kutya onga omunambelewa gwelongo ina mona nale enyenyeto okuzilila kaanona mboka yaakadhona nenge kaavali kutya aanona mboka otaya ningilwa omapitotanda ngaashi tashi popiwa.

Natango mboka oya popi kutya NamRights oshowo ya Nangoloh kaye na uuthemba okutula mo oshiponga shompangu molwaashoka inaya gumwa momukalo gwasha koshituthi shoka, taya gwedha po kutya mboka ye na uuthemba aanona mboka ya kutha ombinga nenge aavali yawo ngele oye wete kutya uuthemba wawo owa lyatelwa pevi.

Oshipotha shoka osha li sha longekidhwa okupulakenwa kOmupanguli mOmpangu yoPombanda, Collins Parker mEtiyali.

Aayamukuli yotango yane oya kalelwapo kuhahende gwepangelo Mehluli Ndlovu. NamRights ina holola natango kutya olye temu kalelepo paveta moshipotha shoka, sho ya Nangoloh oye a holoka pehala lyehangano.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Klanke van sukses

6 days ago - 14 January 2020 | Cultural

Mariselle Stofberg en Michelline NawatisesDie goue stemme van twee Namibiërs het verlede jaar deelgeneem aan die 20 jaar-vieringe van die bekende Lion King-musiekblyspel as lede...

Nujoma ready to serve

1 month - 12 December 2019 | Cultural

Former president Sam Nujoma says he is available 24 hours a day to serve Ondonga king Fillemon Shuumbwa Nangolo, if needed.Nujoma paid a courtesy visit...

Talent knows no borders

1 month - 06 December 2019 | Cultural

Ester Kamati Still digesting the news after receiving his award on 30 November in Burkina Faso, Visagie is passionate about ensuring that the arts are...

Footprints of generations

1 month - 06 December 2019 | Cultural

Justicia ShipenaOn 4 December the University of Namibia (Unam) and the Goethe-Institut signed a project agreement with the European (EU) Delegation to Namibia on the...

Ya Nangoloh ita popile Olufuko

3 months ago - 10 October 2019 | Cultural

Oshituthi shoka sholufuko aniwa oshi li euliko lyiilyo yopaumwene yaanona yaakadhona oshowo otashi shundula uuntu nuuthemba waanona mboka.Shoka osha hololwa momukanda gwompangu sha landula...

Understanding your roots

3 months ago - 24 September 2019 | Cultural

Justicia Shipena While encouraging Namibians to appreciate and visit heritage attractions, Namibian Heritage Week strives to provide an opportunity for citizens to participate in...

Dance extravaganza at NTN

4 months ago - 17 September 2019 | Cultural

Staff Reporter This year, the dance academy will once again entertain the public by presenting ‘The greatest musicals, a dance extravaganza’. The production involves around...

Kunstefees op Swakopmund

4 months ago - 17 September 2019 | Cultural

Leandrea Louw Pro-Ed Akademie op Swakopmund was vanjaar se gasheer van die vierde Nictus Napso Kuns- en Kultuurfees. Napso is die organisasie vir Namibiese privaatskole.Vanjaar...

Olufuko launched tomorrow

4 months ago - 22 August 2019 | Cultural

The Olufuko Annual Cultural Festival has attracted 69 girls who have already registered with the organising committee to undergo initiation during this year's festival.The 2019...

Don't allow child marriage - Geingob

5 months ago - 20 August 2019 | Cultural

President Hage Geingob has called on traditional leaders to do more to root out violence, discrimination and crime in the country.He also urged them not...

Latest News

Erindi sale in Tweya’s hands

17 hours ago | Environment

OGONE TLHAGE Minister of industrialisation Tjekero Tweya is set to facilitate a public consultative process regarding the planned sale of the Erindi...

Policy bottlenecks harm Peugeot sales

17 hours ago | Business

Only a paltry 93 vehicles – out of a targeted 1 551 - have been assembled at the Walvis Bay Peugeot plant since its launch...

Nation awaits EVM judgement with...

17 hours ago | Justice

Namibians must wait until February 6 to hear whether the Supreme Court will uphold the outcome of the November 27 general election or order a...

Let’s be consistent on flag...

17 hours ago | Opinion

The police have been directed by cabinet to see to it that the national flag is used for what is outlined in law.Cabinet secretary George...

Let's hope for a good...

17 hours ago | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA It is no secret that the past two years were not the best for sport in the country, with...

Nghipandulwa off to Brazil

17 hours ago | Sports

One of Namibia's upcoming football referees, Samuel Nghipandula, left for Port Alegre, Brazil, on Friday to participate in the world-famous youth tournament, the 2020 IberCup,...

Afcon 2021 dates changed

17 hours ago | Sports

The Brave Warriors' Africa Cup of Nations (Afcon) 2021 qualifying matches have been brought forward after the Confederation of African Football (CAF) changed the hosting...

Ambunda plots redemption

17 hours ago | Sports

Namibia's former boxing world champion Paulus 'El Jesus' Ambunda has begun plotting his way back to greatness. Ambunda says he is eager to make a...

Evidence stuck in grieving mother's...

17 hours ago | Justice

A N$3 million wrongful death lawsuit against the police stemming from the killing of a child who was struck by a stray bullet on Valentine's...

Load More