Ya Nangoloh ita popile Olufuko

Epangelo lyaNamibia, omupresidende nale Sam Nujoma oshowo omalelo gaali gopamuthigululwakalo otaga pataneke eindilo lyompangu ndyoka lya ningwa lya nuninwa okuhulitha po oshituthi shopamuthigululwakalo tashi ithawa Olufuko.

10 October 2019 | Cultural

Oshituthi shoka sholufuko aniwa oshi li euliko lyiilyo yopaumwene yaanona yaakadhona oshowo otashi shundula uuntu nuuthemba waanona mboka.

Shoka osha hololwa momukanda gwompangu sha landula eindilo lyompangu ndyoka lya ningwa momwedhi Juli nuumvo kuPhil ya Nangoloh, omukomeho gwoNamRights, sho ku na owala omwedhi gumwe oshituthi shoka shi ningwe muAguste.

Ehangano ndyoka lyuuthemba womuntu olya holola kutya oshituthi shoka sha ningwa lyotango momvula yo 2012 otashi hwahwameke omikalo dhopamuthigululwakalo tashi ehameke dhoka dha hulithwa po nale moshilongo moomvula dho 80.

Momvula yo 2012 ya Nangoloh okwa pititha omukanda moka a popi kutya oshituthi shoka otashi lyatele pevi uuthemba waanona yaakadhona na otashi tongola, na oshi li woo pondje lyekotampango lyoshilongo. MuKotomba gwomvula ya ziko okwa popi kutya oshituthi shoka osha fa euliko lyaanona yaakadhona komeho gaalumentu na tashi hwahwameke ethindilo kongudhi lyaakiintu.

Okwa tsikile kutya oshituthi shoka otashi yi pondje oonkuluhedhi dhopauntu, omithiguulwakalo, opolotika nonkalathano sho aanona yaakadhona mboka unene ya za pomaluhepo ye na omagunji geli kombanda taga ulikwa inashi za komahalo gawo.

Pethimbo ndyoka epangelo olya li lya kunkililwa kutya ongele owala aanona yoomvula dhili kohi yo 18 ya indikwa okukutha ombinga moshituthi shoka, nena Namrights otaka katuka oonkatu dhopaveta.

MuJuli, ehangano ndyoka olya pula ompangu opo oshituthi shoka shi kalekwe nomatompelo kutya otashi yi pondje uuthemba waanona yaakadhona oshowo aakiintu aashona.

Natango oya popi kutya pethimbo lyoshituthi shoka aanona yaakadhona yoomvula okutameka po 12 otaya ulikilwa aalumentu mboka taya vulu okuninga aasamane yawo, omanga omagundji gawo ge li kombanda naashoka otashi hwahwameke oondjokana pethimbo lyoomvula ooshona, e yo momilalo oshowo okupulumutha, nonando mboka aanona owala yoomvula ooshona.

Maayamukuli 19 ya tulwa meindilo ndyoka lyompangu, omwa kwatelwa Sam Nujoma onga omuyamukuli omutine, epangelo lyaNamibia omuyamukuli gwotango, elelo lyopamuthigululwakalo lyaMbalantu omuyamukuli omutiyali omanga elelo lyopamuthigululwakalo lyaMbandja li li omuyamukuli omutitatu.

Nujoma oku li kuume koshituthi shoka na oye a patulula pambelelwa oshituthi muAgutse nuumvo.

Aayamukuli yamwe ongaashi ombudsman, Namibia Tourism Board, Women's Solidarity Namibia, Sister Namibia, Legal Assistance Centre oshowo Lifeline/Childline.

NamRights okwa popi kutya aayamukuli yamwe oya tulwa mo owala onga oombinga dhoka tashi ka kala dhi na ohokwe moshinima shoka kakele ongele dha tindi eindilo ndyoka. Oonakuyamukula oya tulamo eindiko lyawo muAguste moka yiikolelela muErastus Kautondokwa, omunambelewa omukuluntu gwmithigululwakalo muuministeli welongo oye a kwatele komeho oshipotha shawo.

Kautondokwa ngoka e li oshilyo shelelo lyopamuthigululwakalo lyaMbalantu okwa popi kutya oku na uulongwele wo master degree momidhigululwakalo, nemanitho lye lyeilongo okwali a tala unene kolufuko.

Okwa yamukula pehala lyaayamukuli kutya aanona yaakadhona ayehe mboka haya kutha ombinga moshituthi shoka otashi zi komahalo gawo yene oshowo kepitiko lyaavali yawo. Okwa popi kutya oshituhi osha nuninwa okulonga aanona yaakadhona nokuyankondopeka kombinga yuunongo niinakugwanithwa yaakiintu.

Kautondokwa okwa popi kutya onga omunambelewa gwelongo ina mona nale enyenyeto okuzilila kaanona mboka yaakadhona nenge kaavali kutya aanona mboka otaya ningilwa omapitotanda ngaashi tashi popiwa.

Natango mboka oya popi kutya NamRights oshowo ya Nangoloh kaye na uuthemba okutula mo oshiponga shompangu molwaashoka inaya gumwa momukalo gwasha koshituthi shoka, taya gwedha po kutya mboka ye na uuthemba aanona mboka ya kutha ombinga nenge aavali yawo ngele oye wete kutya uuthemba wawo owa lyatelwa pevi.

Oshipotha shoka osha li sha longekidhwa okupulakenwa kOmupanguli mOmpangu yoPombanda, Collins Parker mEtiyali.

Aayamukuli yotango yane oya kalelwapo kuhahende gwepangelo Mehluli Ndlovu. NamRights ina holola natango kutya olye temu kalelepo paveta moshipotha shoka, sho ya Nangoloh oye a holoka pehala lyehangano.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Klanke van sukses

3 days ago - 14 January 2020 | Cultural

Mariselle Stofberg en Michelline NawatisesDie goue stemme van twee Namibiërs het verlede jaar deelgeneem aan die 20 jaar-vieringe van die bekende Lion King-musiekblyspel as lede...

Nujoma ready to serve

1 month - 12 December 2019 | Cultural

Former president Sam Nujoma says he is available 24 hours a day to serve Ondonga king Fillemon Shuumbwa Nangolo, if needed.Nujoma paid a courtesy visit...

Talent knows no borders

1 month - 06 December 2019 | Cultural

Ester Kamati Still digesting the news after receiving his award on 30 November in Burkina Faso, Visagie is passionate about ensuring that the arts are...

Footprints of generations

1 month - 06 December 2019 | Cultural

Justicia ShipenaOn 4 December the University of Namibia (Unam) and the Goethe-Institut signed a project agreement with the European (EU) Delegation to Namibia on the...

Ya Nangoloh ita popile Olufuko

3 months ago - 10 October 2019 | Cultural

Oshituthi shoka sholufuko aniwa oshi li euliko lyiilyo yopaumwene yaanona yaakadhona oshowo otashi shundula uuntu nuuthemba waanona mboka.Shoka osha hololwa momukanda gwompangu sha landula...

Pitcher perfect

3 months ago - 27 September 2019 | Cultural

Justicia Shipena This year’s edition of the annual Oktoberfest was launched at the headquarters of one of its founding sponsors, Namibia Breweries Limited (NBL), on...

Understanding your roots

3 months ago - 24 September 2019 | Cultural

Justicia Shipena While encouraging Namibians to appreciate and visit heritage attractions, Namibian Heritage Week strives to provide an opportunity for citizens to participate in...

Dance extravaganza at NTN

4 months ago - 17 September 2019 | Cultural

Staff Reporter This year, the dance academy will once again entertain the public by presenting ‘The greatest musicals, a dance extravaganza’. The production involves around...

Kunstefees op Swakopmund

4 months ago - 17 September 2019 | Cultural

Leandrea Louw Pro-Ed Akademie op Swakopmund was vanjaar se gasheer van die vierde Nictus Napso Kuns- en Kultuurfees. Napso is die organisasie vir Namibiese privaatskole.Vanjaar...

Olufuko launched tomorrow

4 months ago - 22 August 2019 | Cultural

The Olufuko Annual Cultural Festival has attracted 69 girls who have already registered with the organising committee to undergo initiation during this year's festival.The 2019...

Latest News

Make education your New Year’s...

18 hours ago | People

Albin JacobsWith the holiday season drawing to a close it is time to focus on the new year, 2020. Almost everyone makes some kind of...

Suspended Okahandja CEO postpones swearing-in...

18 hours ago | Government

Okahandja municipal CEO Martha Mutilifa, who was put on suspension by the town's councillors, cancelled the swearing-in ceremony of office bearers at the town while...

Louw suspended for Cash Converters...

18 hours ago | Politics

The Electoral Commission of Namibia has suspended its technical director, Milton Shaanika Louw, who allegedly pawned five laptops belonging to the Commission. “I can...

EVMs challenged amid by-election joy

18 hours ago | Politics

The opposition, which now comprises of the new independent candidacy phenomenon, yesterday celebrated by-election victories against Swapo at Walvis Bay and Keetmanshoop on the eve...

Who's who in EVM Supreme...

18 hours ago | Justice

The bench Chief Justice Peter Shivute Justice Sylvester Mainga Justice Dave Smuts Justice Elton Hoff Justice Baaitse Nkabinde ...

Fearless manager - Game of...

18 hours ago | People

Michelline NawatisesLeandro van Wyk, call centre manager at MultiChoice Namibia, started his career in the banking industry in 2001 as a back-office ledgers clerk, after...

Connecting clients to the correct...

18 hours ago | People

Ester Kamati With internet connection, there is no stopping Macveren Kapukare, a telecommunication engineering graduate who is passionate about making a difference in the world...

Supreme Court must seal EVM...

18 hours ago | Opinion

Today the Supreme Court hears arguments about the use of electronic voting machines (EVMs) in Namibian elections, particularly those held on November 27 last year....

Leading by example

18 hours ago | People

Mariselle Stofberg A strong leader is able to inspire their colleagues to be the best version of themselves and encourage them to reach their full...

Load More