Ya Nangoloh ita popile Olufuko

Epangelo lyaNamibia, omupresidende nale Sam Nujoma oshowo omalelo gaali gopamuthigululwakalo otaga pataneke eindilo lyompangu ndyoka lya ningwa lya nuninwa okuhulitha po oshituthi shopamuthigululwakalo tashi ithawa Olufuko.

10 October 2019 | Cultural

Oshituthi shoka sholufuko aniwa oshi li euliko lyiilyo yopaumwene yaanona yaakadhona oshowo otashi shundula uuntu nuuthemba waanona mboka.

Shoka osha hololwa momukanda gwompangu sha landula eindilo lyompangu ndyoka lya ningwa momwedhi Juli nuumvo kuPhil ya Nangoloh, omukomeho gwoNamRights, sho ku na owala omwedhi gumwe oshituthi shoka shi ningwe muAguste.

Ehangano ndyoka lyuuthemba womuntu olya holola kutya oshituthi shoka sha ningwa lyotango momvula yo 2012 otashi hwahwameke omikalo dhopamuthigululwakalo tashi ehameke dhoka dha hulithwa po nale moshilongo moomvula dho 80.

Momvula yo 2012 ya Nangoloh okwa pititha omukanda moka a popi kutya oshituthi shoka otashi lyatele pevi uuthemba waanona yaakadhona na otashi tongola, na oshi li woo pondje lyekotampango lyoshilongo. MuKotomba gwomvula ya ziko okwa popi kutya oshituthi shoka osha fa euliko lyaanona yaakadhona komeho gaalumentu na tashi hwahwameke ethindilo kongudhi lyaakiintu.

Okwa tsikile kutya oshituthi shoka otashi yi pondje oonkuluhedhi dhopauntu, omithiguulwakalo, opolotika nonkalathano sho aanona yaakadhona mboka unene ya za pomaluhepo ye na omagunji geli kombanda taga ulikwa inashi za komahalo gawo.

Pethimbo ndyoka epangelo olya li lya kunkililwa kutya ongele owala aanona yoomvula dhili kohi yo 18 ya indikwa okukutha ombinga moshituthi shoka, nena Namrights otaka katuka oonkatu dhopaveta.

MuJuli, ehangano ndyoka olya pula ompangu opo oshituthi shoka shi kalekwe nomatompelo kutya otashi yi pondje uuthemba waanona yaakadhona oshowo aakiintu aashona.

Natango oya popi kutya pethimbo lyoshituthi shoka aanona yaakadhona yoomvula okutameka po 12 otaya ulikilwa aalumentu mboka taya vulu okuninga aasamane yawo, omanga omagundji gawo ge li kombanda naashoka otashi hwahwameke oondjokana pethimbo lyoomvula ooshona, e yo momilalo oshowo okupulumutha, nonando mboka aanona owala yoomvula ooshona.

Maayamukuli 19 ya tulwa meindilo ndyoka lyompangu, omwa kwatelwa Sam Nujoma onga omuyamukuli omutine, epangelo lyaNamibia omuyamukuli gwotango, elelo lyopamuthigululwakalo lyaMbalantu omuyamukuli omutiyali omanga elelo lyopamuthigululwakalo lyaMbandja li li omuyamukuli omutitatu.

Nujoma oku li kuume koshituthi shoka na oye a patulula pambelelwa oshituthi muAgutse nuumvo.

Aayamukuli yamwe ongaashi ombudsman, Namibia Tourism Board, Women's Solidarity Namibia, Sister Namibia, Legal Assistance Centre oshowo Lifeline/Childline.

NamRights okwa popi kutya aayamukuli yamwe oya tulwa mo owala onga oombinga dhoka tashi ka kala dhi na ohokwe moshinima shoka kakele ongele dha tindi eindilo ndyoka. Oonakuyamukula oya tulamo eindiko lyawo muAguste moka yiikolelela muErastus Kautondokwa, omunambelewa omukuluntu gwmithigululwakalo muuministeli welongo oye a kwatele komeho oshipotha shawo.

Kautondokwa ngoka e li oshilyo shelelo lyopamuthigululwakalo lyaMbalantu okwa popi kutya oku na uulongwele wo master degree momidhigululwakalo, nemanitho lye lyeilongo okwali a tala unene kolufuko.

Okwa yamukula pehala lyaayamukuli kutya aanona yaakadhona ayehe mboka haya kutha ombinga moshituthi shoka otashi zi komahalo gawo yene oshowo kepitiko lyaavali yawo. Okwa popi kutya oshituhi osha nuninwa okulonga aanona yaakadhona nokuyankondopeka kombinga yuunongo niinakugwanithwa yaakiintu.

Kautondokwa okwa popi kutya onga omunambelewa gwelongo ina mona nale enyenyeto okuzilila kaanona mboka yaakadhona nenge kaavali kutya aanona mboka otaya ningilwa omapitotanda ngaashi tashi popiwa.

Natango mboka oya popi kutya NamRights oshowo ya Nangoloh kaye na uuthemba okutula mo oshiponga shompangu molwaashoka inaya gumwa momukalo gwasha koshituthi shoka, taya gwedha po kutya mboka ye na uuthemba aanona mboka ya kutha ombinga nenge aavali yawo ngele oye wete kutya uuthemba wawo owa lyatelwa pevi.

Oshipotha shoka osha li sha longekidhwa okupulakenwa kOmupanguli mOmpangu yoPombanda, Collins Parker mEtiyali.

Aayamukuli yotango yane oya kalelwapo kuhahende gwepangelo Mehluli Ndlovu. NamRights ina holola natango kutya olye temu kalelepo paveta moshipotha shoka, sho ya Nangoloh oye a holoka pehala lyehangano.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Child marriage still prevalent

1 month - 03 July 2020 | Cultural

ELLANIE SMITWINDHOEKA total of 7% of girls in Namibia are married before the age of 18 and 2% are married before their 15th birthday.Although the...

Church advocates communism

1 month - 02 July 2020 | Cultural

ILENI NANDJATOONIIPAThe Evangelical Lutheran Church in Namibia (Elcin) is calling for redistribution of resources, jobs and salaries in order to avoid job losses during the...

Search for new Elcin bishops begins

1 month - 02 July 2020 | Cultural

ILENI NANDJATOONIIPAThe Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN) is preparing to elect new bishops at its general synod scheduled for May next year.The church has...

Bringing Namibian artists to your living room

3 months ago - 27 April 2020 | Cultural

The 2019 Namibian Annual Music Awards' Artist of the Year, Lize Ehlers, The Lof, the Ell’s, Sean K and even Big Ben, to only mention...

‘Conflicted’ Muinjangue removed from genocide role

4 months ago - 31 March 2020 | Cultural

JEMIMA BEUKESWINDHOEKThe Ovaherero Traditional Authority (OTA) has recalled Ester Muinjangue as the chairperson of the Ovaherero Genocide Foundation (OGF), following her appointment as deputy health...

Delta School Windhoek turns 50

5 months ago - 25 February 2020 | Cultural

Former principal, Peter Schlenther during the 50th birthday celebration of the Delta School Windhoek. My Zone would like to wish them a happy birthday and...

Klanke van sukses

6 months ago - 14 January 2020 | Cultural

Mariselle Stofberg en Michelline NawatisesDie goue stemme van twee Namibiërs het verlede jaar deelgeneem aan die 20 jaar-vieringe van die bekende Lion King-musiekblyspel as lede...

Nujoma ready to serve

7 months ago - 12 December 2019 | Cultural

Former president Sam Nujoma says he is available 24 hours a day to serve Ondonga king Fillemon Shuumbwa Nangolo, if needed.Nujoma paid a courtesy visit...

Talent knows no borders

8 months ago - 06 December 2019 | Cultural

Ester Kamati Still digesting the news after receiving his award on 30 November in Burkina Faso, Visagie is passionate about ensuring that the arts are...

Footprints of generations

8 months ago - 06 December 2019 | Cultural

Justicia ShipenaOn 4 December the University of Namibia (Unam) and the Goethe-Institut signed a project agreement with the European (EU) Delegation to Namibia on the...

Latest News

Nacc prohibits proposed Chinese merger

16 hours ago | Business

Phillepus Uusiku The Namibia Competition Commission (NaCC) made a decision to prohibit the acquisition of Schwenk Namibia Pty Ltd by West China Cement Limited due...

River-crossing fugitive in custody

16 hours ago | Crime

OGONE TLHAGEWINDHOEKImmanuel David, a Namibian-born South African passport holder who entered the country illegally by crossing the Orange River in a canoe in June, has...

Harambee goal down the toilet

16 hours ago | Government

Jo-Maré Duddy WINDHOEK Of the 50 000 toilets in informal settlements in rural areas President Hage Geingob promised in his Harambee Prosperity Plan (HPP)...

Contraceptive shortage: 27 900 unintended...

16 hours ago | Health

JEMIMA BEUKESWINDHOEKA study predicts that up to 27 900 unintended pregnancies may occur in Namibia because of a shortage of contraceptives brought about by the...

RFA spend massive amounts

16 hours ago | Economics

The Road Fund Administration (RFA) has over the past five-years allocated N$ 177.2 million to the City of Windhoek towards road maintenance and traffic law...

Rid Namibian police of rogue...

16 hours ago | Opinion

Videos of Namibian police officers assaulting alleged illegal immigrants from Zambia are a continuation of many violations that have become common place within the national...

'Covid-19 used for hidden agendas'

16 hours ago | Labour

ELLANIE SMIT WINDHOEK The Trade Union Congress of Namibia (Tucna) yesterday accused government of purposefully using the Covid-19 pandemic to clandestinely and deliberately destroy parastatals,...

Otavi man commits suicide by...

16 hours ago | Crime

NAMPAOTJIWARONGOA 30-year-old man from Otavi committed suicide by allegedly drinking acid on Monday.Otjozondjupa police spokesperson, Inspector Maureen Mbeha, said yesterday the deceased has been identified...

N$5.5m for wildlife protection

16 hours ago | Environment

ELLANIE SMIT WINDHOEK The Game Product Trust Fund (GPTF) has become increasingly important in protecting wildlife due to a lack of funding from government. The...

Load More