Ta ningi omalunduluko moonkalamwenyo dhaakwashigwana

Launa Shofondjodi Shimbode ngoka a kala nokugandja omakwatho guundjolowele momagumbo okwa nongele nkene aantu taya lumbu moluhepo na oya pumbwa omakwatho.

15 January 2020 | Local News

ILENI NANDJATO

Omunamimvo 71 omupangi nale keithano gwomOndangwa okwa gandja oondya kaantu ya thika po 300 mondoolopa moka oshowo momukunda gwaandjawo Epinga, moshitopolwa shaHangwena.

Mayola gwondoolopa yaNdangwa, Paavo Amwele okwa pandula Launa Shofondjodi Shimbode omolwa oonkambadhala dhe okukwathela oshigwana nokutsakaneka epangelo ondjilakati mokupalutha mboka ya pumbwa oondya.

Shimbode okwa yambidhidhwa kookume ke AaGermany mokulanda oondya dhoka.

Metitano lya piti, okwa gandja ooshako dhuusila wepungu dhili 300, omagadhi gokuteleka oshowo oohi dhomondooha dhongushu yooN$31 700.

Amwele opamwe nakansela gwoshikandjohogololo Ondangwa Urban, Ronny Negonga oya kala poshituthi shegandjo lyoondya dhoka, shoka sha ningilwa pegumbo lyaShimbode pOmwandi mOndangwa.

“Onda mono eyambidhidho okuza kOmundohotola Raimo Groem Meyer opamwe nomukulukadhi gwe Michaela Fink ya za koGermany opo ndi lande iikulya mbyoka yaakwashigwana mOndangwa oshowo kEpinga. Onda tothamo mboka yeli unene moluhepo na oya pumbwa ekwatho nookume kandje mboka yaali oya tumu iimaliwa opo ndi lande iinima. Oondya dhoka odha longwa moshilongo na odha landwa okuza kaanangeshefa yomoshilongo,” Shimbode a popi.

“Ondi na omusholondondo gwomadhina gaantu mboka nda tothamo opo ya vule okumona oondya mOmashaka, Omwandi nOlunkono mOndangwa oshowo momukunda Epinga. Ofamili ndjika oya yambidhidha woo oskola yedhina Shimbode Combined School mEpinga noompumbwe dhawo dhoskola.”

Shimbode okwa popi kutya okwa longa onga omupangi moshikondo shoCentres for Disease Control and Prevention moshipangelo shaNandjokwe Lutheran Hospital.

Okwa popi kutya okwa li ha ningi ooprograma dhesiloshisho lyopaundjolowele momagumbo nomagumbo na omo iilongele kombinga yaantu kutya oya pumbwa omakwatho.

Okwa popi kutya momvula yo 2002 okwa tsakanene nOmundohotola Meyer pamwe nomukulukadhi gwe sho ye ya moNamibia okuninga omapekaapeko kombinga yaapangwa yombuto yoHIV.

“Onde ya yambidhidha nomapekaapeko gawo sho nde ya fala maantu yomomikunda miitopolwa ngaashi Oshikoto, Ohangwena oshowo Oshana. Konima oya nongele kombinga yonkalo moka tamu lumbu aantu na oya tameke okuya landela oondya, naapangwa mboka oya pandula noonkondo eyambidhidho ndyoka ya mono. Oya shuna koGermany na oya kala mekwatathano nangame nokutsikila okutuma iimaliwa ndi landele aapangwa mboka iikulya. Oya tameke woo taya yambidhidha oskola yedhina Epinga Combined School. Momvula yo 2007 sho nda yi moshipundi shevululuko oya tsikile nokukala taya tumu iimaliwa opo ndi kwathele aantu mboka ya pumbwa ekwatho ye li momudhingoloko gwandje. Ohaye ya woo mefudho moNamibia kehe omvula,” Shimbode a popi.

Okwa popi kutya Omundohotola Patrick Ikeakanam, Diina-Maria Uugulu oshowo Sofia Mbandeka oyamwe yomwaamboka ye mu yambidhidha a vule okutothamo aantu mboka ya pumbwa omakwatho moshigwana. Amwele okwa popi kutya eyambidhidho lyoshigwana oli li oshinakugwanithwa sha kehe na inali pumbwa owala okuningwa kepangelo.

Okwa tsikile kutya shoka sha ningwa kuShimbode okuulika kutya kiihole owala yemwene ihe okuna woo ohole noshigwana.

“Shoka otashi ti kutya ke na aakwanezimo mboka ye li moluhepo ihe okwa tokola okutopola naakwashigwana shoka ha mono. Shika otashi pandulwa noonkondo na osho kehe gumwe a pumbwa okuninga, okutsakaneka epangelo ondjilakati,” Amwele a popi.

“Otandi indile kutya otwa mona omuloka omuwanawa, onkene kwashilipaleka kutya owu na oshikunino konima yegumbo lyoye nokukaleka omudhingoloko goye gwa yela.”

Gumwe gwomoonakumona omayambidhidho ngoka, oMaria Kongeleka, omukalimo gwomOmashaka okwa popi kutya omvula ya piti oya li omvula ondhigu okumona oondya, na oya kala aluhe yiikolelela momakwatho goondya ngoka ya pewa kuShimbode. Okwa popi kutya shoka oshikando oshititatu taya mono oondya okuza megumbo lyaShimbode.

Similar News

 

Lack of resources hampers new water infrastructure

19 hours ago | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEKDespite limited resources to develop water infrastructure in the Otjozondjupa Region, deputy minister of agriculture, water and forestry Anna Shiweda...

ACC casts net wider for more Fishrot assets

1 day - 26 October 2020 | Local News

Ogone Tlhage and Tuyeimo Haidula Windhoek/OngwedivaThe Anti-Corruption Commission (ACC) says it is closing in on seizing more assets linked to the Fishrot...

Govt failing to protect assets

1 day - 26 October 2020 | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEK A new report by the Institute for Public Policy Research (IPPR) blames the loss of wildlife, forests and sand through illegal activities...

Rundu holding cells survive Covid onslaught

1 day - 26 October 2020 | Local News

Kenya Kambowe RUNDUInmates being held at the Rundu police station holding cells can once again appear in court after the Kavango East...

Epangelo tali ndopa okugamena eliko lyoshilongo

1 day - 26 October 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKAOlopota ompe ya pitithwa koshiputudhilo shoInstitute for Public Policy Research (IPPR) oya...

Yambuleni po elongo lyoondya moshilongo - Schlettwein

1 day - 26 October 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKANamibia ita vulu we okukala owala iikolela keeto lyoondya moshilongo okuza miilongo yimwe nenge okukala ta longitha iiyemo yoshilongo mokulanda...

Dumpsite move a blow to poor

4 days ago - 23 October 2020 | Local News

JANA-MARI SMITH WINDHOEK Plans to decommission Okahandja's current rubbish dump are being met with mixed feelings by those who have grown dependent on the waste...

Germany availed N$850m Covid war chest

5 days ago - 22 October 2020 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKThe German government has spent nearly N$850 million to support Namibia since the start of the Covid-19 outbreak.This was...

MTC lights the way

5 days ago - 22 October 2020 | Local News

Kenya KamboweRUNDUMTC is leading the way in rural electrification. According to MTC spokesperson Tim Ekandjo, they have invested over N$85 million over the past two...

Namibia has 'moderate hunger problem'

5 days ago - 22 October 2020 | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEK Namibia has hugely improved its ranking in a global report, moving from being categorised as having serious hunger last...

Latest News

Shifeta: Tourism revival ongoing

19 hours ago | Business

The latest relaxation of travel controls does not mean the end of the International Tourist Revival Initiative (TRI). This is according to tourism minister Pohamba...

Thousands register for phosphate jobs

19 hours ago | Business

ELLANIE SMITWINDHOEKNamibian Marine Phosphate has received more than 4 000 registrations within the first two weeks of its job registration drive in preparation for its...

Ndeitunga warns political trolls

19 hours ago | Politics

KENYA KAMBOWERUNDUPolice chief Sebastian Ndeitunga has warned political actors to avoid insulting others or risk facing crimen injuria charges if their opponents open cases against...

Am Weinberg owner to oppose...

19 hours ago | Business

OGONE TLHAGE - Property owner Archie Graham is opposing the liquidation of the Am Weinberg Boutique Hotel and various other businesses owned by him. Bank...

Agriculture investment declining

19 hours ago | Agriculture

ELLANIE SMITWINDHOEKPublic investment in the agriculture sector has been on a declining trajectory from an average of 4.6% of the national budget 10 years ago...

The ugly face in the...

19 hours ago | Opinion

In modern society, statistics are continually glorified as critical and relevant in determining the scope of the challenges we face.With this in mind, it was...

Tanzania's 'Bulldozer' hopes mega-projects impress...

19 hours ago | Economics

John Magufuli's investments and his refusal to shut down Tanzania's economy this year have buoyed his already strong chances of winning a second five-year term.NAIROBI...

Decentralisation a sore point ...

19 hours ago | Politics

JEMIMA BEUKESWINDHOEKEven though the government’s decentralisation campaign seems to have ground to a halt, the wide array of political players contesting next month’s local authority...

Woman tied up, baby put...

19 hours ago | Crime

ELLANIE SMITWINDHOEKThis past week has once again been plagued by horrific reports of rapes, gender-based violence and assaults.On Sunday, two suspects wearing balaclavas cut open...

Load More