Oshipangelo sha tindi omapopyo gaItula

Omukomeho gwuundjolowele mOshitopolwa shaHangwena, okwa tindi omapopyo ngoka ga ningwa komuulikwa presidende iithikamena kutya aavu moshipangelo shepangelo mEenhana otaya hondja omanga inaya pewa omuti politha uuwehame.

14 November 2019 | Local News

Omukomeho guundjolowele, John Hango, okwa popi kutya aapangwa ayehe moshipangelo shoka otaya pangwa taku landulwa omilandu dhuuministeli.

Pethimbo a popitha aayambidhidhi ye mondoolopa yaHelao Nafidi, Itula okwa popi kutya iipangelo kayi na omiti naapangwa otaya mono iihuna.

“Oto yelitha ngiini kutya ipangelo yetu kayi na omiti? Ohela omukiintu okwa pulumutha okanona moshipangelo shEenhana ihe okwa hondjwa ina tulwa omuti gwokukaleka uuwehame molwaashoka kape na omuti. Okwa ya muuwehame uunene ngiini? Omolwashike tu na okuhepeka aantu yetu?” Itula a popi. Omukomeho gwomahwahwameko gaItula mOhangwena, Timo Shikongo okwa popi kutya okwa li a ka talako omukiintu ngoka koshipangelo na okuli muuwehame uunene. Sho oNamibian Sun ya ningi ekwatathano nomukiintu ngoka okwa popi kutya a tetwa pethimbo a pulumutha molwaashoka okanona oka li okanene. “Metitano lya piti sho nda mono okanona aapangi oya tetendje molwaashoka okanona oka li okanene. Oya tetendje owala inandi pewa omuti gwokuhwepopaleka uuwehame. Ohela (Molyomakaya) onda lalekwa moshipangelo omanga natango ndili muuwehame uunene,” omupangwa a popi. Hango okwa koleke kutya omukiintu okwa pulumuthile moshipangelo shEenhana. “Omupangwa nguka okwa mona okanona kuyemwene omutenya gwEtitano lyopotundi 17:30, na ina tetwa. Omolwashoka okwa tuuka pethimbo ta pulumutha aapangi oya tokola okumuhondja opo ku yandwe etiko lyombinzi. Okwa tulwa omuti gwo(Lignocaine 1%) omanga ina hondjwa naashoka osha shangwa mepeko lye,” Hango a popi.

Hango okwa popi kutya ota tindi omapopyo kutya omukiintu ngka okwa tetwa na okwa hondjwa ina tulwa omuti gwokuhwepoplakea uuwehame.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Uuministeli womalelo goondoolopa wa kunkilile aanapolotika

1 day - 09 December 2019 | Local News

Omunambelewa mUuministeli weyambulepo lyiitopolwa oshowo oondoolopa, Nghidinua Daniel okwa shanga omikanda dha nuninwa Aanambelewa Aakuluntu yOondoolopa kombinga yehogololo yaanambelewa yomalelo goondoolopa. Omukanda gwotango ogwa...

Inaku ningwa omalunduluko melelo lyaMuthiya

1 day - 09 December 2019 | Local News

ILENI NANDJATO Ookansela melelo lyondoolopa yaMuthiya, inaya lundululwa poompito dhawo mpoka ya kala sha landula omahogololo gokomvula gokuhogolola aaleli ngoka ya...

Aanaskola 125 000 ya thigi po oskola mo 2017

1 day - 09 December 2019 | Local News

Momvula yo 2017, aanaskola ye li 44 245 oya thigi po ooskola moNamibia omanga ye li 125 394 ya endulula oongundu.Oyendji yomwaamboka ya...

Omagumbo mOngwediva nOshakati ge Ii kohi yomeya

1 day - 09 December 2019 | Local News

Omagumbo gamwe po moondoolopa dhomonooli yoshilongo mOngwediva oshowo Oshakati oge li kohi yomeya sha landula omuloka omunene gwa loko mEtine lyoshiwike sha piti.Aakalimo yomomudhingoloko...

Aanamapya taya galikanene omvula

4 days ago - 06 December 2019 | Local News

Omukokele gwomoshitopolwa shaKavango East okwa popi kutya okwa tegelela nomukumo omuloka omuwanawa opo a vule okutameka iilonga mepya lye molwaashoka okwa hala okuhulitha po onkalo...

Fishermen protest over Fishrot

5 days ago - 05 December 2019 | Local News

Around 300 fishermen gathered outside the Kuisebmond Stadium in Walvis Bay this week to protest against bail being granted to former cabinet ministers Bernhard Esau...

Omahogololo gelelo lyaShakati ga kalekwa

5 days ago - 05 December 2019 | Local News

Omahogololo ngoa oga kalekwa omanga aakuthimbinga yaadhika ya gongala nale pehala mpoka pwa li pe na okuningilwa omahogololo ngoka.Ngoka ta longo pehala lyomunambelewa omukuluntu...

Aaniilonga yomomeya ya ningi ekanka

5 days ago - 05 December 2019 | Local News

Konyala aaniilonga yomomeya ya thika po 300 oya ningi ekanka pondje yokapale kaKuisebmond mOmbaye, ye li ompinge negandjo lyomboloha koominista nale Bernhardt Esau oshowo Sakeus...

Swapo trio out in the cold

6 days ago - 04 December 2019 | Local News

STAFF REPORTER At least three Swapo members who had tendered their resignations - or were legally obliged to do so in pursuit of seats in...

Ondholongo yaLuno yuudha noonkondo

6 days ago - 04 December 2019 | Local News

Oshikondo shoNamibian Correctional Service (NCS) momwedhi gwa piti osha lundululile aanadholongo 150 okuza mOluno Correctional Facility moshitopolwa shaShana komandiki galwe goodholongo miitopolwa iyali yaKavango.Shoka...

Latest News

Debts, joblessness fuel latest rating...

1 day - 09 December 2019 | Economics

Rating agency Moody's downgraded Namibia's economy on Friday to a Ba2 rating but changed the outlook to stable, citing among other things rising government debt...

By-elections galore in January

1 day - 09 December 2019 | Politics

Four by-elections are scheduled to take place on 15 January in constituencies vacated by councillors who resigned because of the enforcement of Article 47 of...

Geingob 'oblivious' to corruption

1 day - 09 December 2019 | Government

If President Hage Geingob does not realise how endemic corruption is in Namibia and what role it played in the humiliation decline of his and...

Trivialising corruption

1 day - 09 December 2019 | Opinion

President Hage Geingob's defensive stance on corruption – capped by his remark on Friday that the problem is not systemic – cannot go unchallenged.For a...

Winning the fight against measles

1 day - 09 December 2019 | Health

Over the past decade there has been a drastic decline in measles cases in Namibia, dropping from 1 815 to only 16 confirmed cases this...

What a year

1 day - 09 December 2019 | Sports

As I write my last column for 2019, I would like to reflect on what I feel was good and bad this year in the...

Ashikoto hopes for better 2020

1 day - 09 December 2019 | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA Power-Power Development and Boxing Academy promoter Risto Ashikoto says he hopes for a better...

Javier Mascherano unveiled as Estudiantes...

1 day - 09 December 2019 | Sports

NAMPA/XINHUA Javier Mascherano said Saturday that he feels motivated and ready to return to Argentinian football after his official unveiling as...

Go all out for Olympic...

1 day - 09 December 2019 | Sports

NAMPA/XINHUA ...

Load More