Oominista tadhi ka kuthwa iihauto yo 4x4

Konyala oominista heyali oshowo aapeha ye li 15 otaya ka za miilonga nenge yapewe oompito dhiilonga palwe, sha landula wo omupresidende Hage Geingob a tseyitha kutya otaka ninga omalunduluko mepangelo, mwakwatelwa okushunitha pevi omwaalu gwoominista okuza po 26 okuya po 19 oshowo iihauto yoo 4x4 otayi ka kuthwa po.

18 March 2020 | Local News

“Otaya ka pewa oohauto dhomashete. Omwa hala tu ya pe uutemba woondongi?” Geingob a okwa popi ngaaka mOmaandaha pethimbo a ningi etseyitho kombinga yeshunitho pevi lyomwaalu gwoominista.

Geingob okwa popi kutya aagandjimayele ye otaya kala miilonga na otashi vulika a gwedhepo molwaashoka omupresidende okwa pumbwa ekwatho. Omwaalu gwe gwoominista melelo lye epe ndyoka tali ka tulwa miilonga konima ngele a ganithilwa miilonga mOlyomakaya ngaka twa taalela mEgumbo lyEpangelo, sha landula sho kwa tseyithwa ehulithepo lyomagongalo gopamwe omanene omolwa etukuko lyomukithi gwocoronavirus moshilongo, otagu ka shunithwa pevi okuza po 26 okuya po 19.

Geingob okwa popi woo kutya oshikondo shopaumwene osha pumbwa okutota po oompito dhiilonga. Okwa popi kutya epangelo itali vulu we okukondolola efuto lyoondjambi omolwa omwaalu guli pombanda oshowo epalipaleko lyoondjambi.

“AaNamibia ihaya dhilaadhila okuya moopenzela. Aantu yamwe kaye na omagumbo gawo yene nenge oohauto dhawo yene.” Sho a popi kombinga yomagwedhelepo kombinga yevi momalukanda kutya mboka yeli pomavi ngoka naye gapewe oshali, Geingob okwa popi kutya oshikumungu shoka osha pumbwa okutalika, na otaku kala owala ombili moshilongo ngele kwa silwa oshisho oshikumungu shomalukanda.

Geingob okwa popi kutya okwaaha thike pamwe paliko omukundu omunene. Okwa popi kutya ompumbwe yokwaahena uukumwe mokati kAaNamibia otashi mu limblike.

“Ohoni onene kutya aanyasha otaya hwahwameke uukwamuhoko. Onda hala AaNamibia yiikwate momake. Namibia manga inali manguluka naNamibia sho lya manguluka iinima iyali ya yooloka.”

Geingob okwa tseyitha kutya uuministeli womatembu niikwameni otawu tulwa mumwe nuuministeli wopolisi omanga uuministeli wegameno tawu tulwa kumwe nuuministeli wiipambele yoonakulwa aakulu.

Omatulululo gevi otaga tulwa mumwe nuunamapya nomeya omanga oshikondo shiihwa tashi tulwa mumwe nomidhingoloko nomatalelepo.

Uuministeli womakwatathano gopaigwana itawu lundululwa opamwe nuuministeli wemona, omanga omayambulepo goongeshefa ooshona naadhoka dhopokati niipindi ya tulwa komupresidende. Uuministeli weyambulepo lyoondoolopa niitopolwa inawu lundululwa oshowo uuministeli wuundjolowele, elongo nomithigululwakalo, elongo lyopombanda niilonga nomalweendo.

Uuministeli woomina niikwankondo inawu lundululwa opamwe nuuministeli woohi noonzo dhomomeya , uuyuki niilonga etotepo lyoompito dhiilonga oshowo iiputudhilo yepangelo. Omaudhano, aanyasha nomayakulo gopashigwana opamwe nomauyelele nawo inawu lundululwa.

Uuministeli wiiputudhilo yepangelo itawu ka kuthwa po owala uuna wa manitha omalalakano gawo. “Muule wethimbo efupi otandi ka tseyitha euliko lyomupeha presidende, omuprima nomupeha prima. Uuna nda ganithilwa miilonga momasiku 21 Maalitsa otandi ka tseyitha euliko lyoominista oompe naapeha minista,” Geingob a popi.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Aalandithi yomomapandanda ya indikwa mOndangwa

22 hours ago | Local News

ESTER KAMATIOSHAKATI Yimwe yomoonkatu ndjoka ya katukwa kelelo lyaNdangwa, okuyeleka omapandanda gondoolopa okuza kaalandithi yomomapandanda mboka taya vulu okutaandelitha nenge okukwatwa kombuto nuupu....

Aanamikuli otaya vulu okupewa efudho lyiifuta yomikuli

22 hours ago | Local News

OGONE TLHAGEWINDHOEK Ookastoma dhoombaanga ndhoka tadhi nana nondatu otadhi vulu okuninga eindilo lyefudho lyiifuta yomikuli okuza koombanga dhawo, patseyitho ndyoka ya ningwa...

Street vendors to be booted

4 days ago - 27 March 2020 | Local News

ESTER KAMATI Ondangwa has a high number of street vendors who sell food and other products.One such entrepreneur is Veino Elia, who says business has...

Ondangwa spurns 'patriotic' cleaning offer

5 days ago - 26 March 2020 | Local News

ILENI NANDJATOOSHAKATIThe Ondangwa town council has turned down an offer by former Ondangwa Urban constituency by-election independent candidate Angelina Immanuel to clean up the town's...

City denies paying through nose for toilets

5 days ago - 26 March 2020 | Local News

OGONE TLHAGEWINDHOEKThe City of Windhoek has denied paying N$15 million for the construction of 25 public toilets that were handed over to residents last week.The...

Sharing information to empower communities

6 days ago - 25 March 2020 | Local News

STAFF REPORTER WINDHOEKNamibia Media Holdings (NMH) is committed to continue sharing information on a daily basis to inform the Namibian public on...

NMH papers re-commit to coronavirus fight

6 days ago - 25 March 2020 | Local News

STAFF REPORTER WINDHOEK Namibia Media Holdings (NMH) is committed to continue sharing information on a daily basis to inform the Namibian...

Trust in government wanes

6 days ago - 25 March 2020 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKNamibians' trust in political institutions like the office of the president, the army, the justice system and the police is in sharp decline,...

Oshikoto terminates Aids committee jobs

6 days ago - 25 March 2020 | Local News

ILENI NANDJATOOSHAKATIAs from next month, 11 Constituency Aids Coordinating Committee (CACOC) members in the Oshikoto Region will join thousands of other unemployed Namibians on the...

Census mapping on hold amid coronavirus outbreak

1 week ago - 24 March 2020 | Local News

NAMPAOPUWOThe Namibia Statistics Agency (NSA) has put the census mapping exercise on hold in response to the coronavirus state of emergency declared by President Hage...

Latest News

Andreas reveals coronavirus fears

12 hours ago | Art and Entertainment

MICHAEL KAYUNDE WINDHOEKAs the worldwide coronavirus outbreak and its consequences continue to take the world by storm, celebrities have spoken about their own experiences, be...

Budget delayed 'until further notice'

13 hours ago | Economics

New finance minister Iipumbu Shiimi has announced that the tabling of the 2020/21 budget will be “delayed until further notice”.Shiimi issued a statement saying the...

Skorpion, MUN at loggerheads

22 hours ago | Business

Jo-Maré Duddy – The Mineworkers Union of Namibia (MUN) yesterday called for the urgent intervention of president Hage Geingob after Skorpion Zinc Mine and Refinery...

Coronavirus: Aochamub could be discharged...

22 hours ago | Disasters

TOIVO NDJEBELAWINDHOEKNamibian ambassador to France Albertus Aochamub says he has made a good recovery from coronavirus and may be discharged from hospital this week, having...

Budget faces downward revision

22 hours ago | Economics

OGONE TLHAGEWINDHOEKHeavy knock expected on· VAT· Company tax· PAYE· ...

‘Conflicted’ Muinjangue removed from genocide...

22 hours ago | Cultural

JEMIMA BEUKESWINDHOEKThe Ovaherero Traditional Authority (OTA) has recalled Ester Muinjangue as the chairperson of the Ovaherero Genocide Foundation (OGF), following her appointment as deputy health...

Booze sellers in trouble for...

22 hours ago | Business

ILENI NANDJATOPolice in the north have arrested five people who refused to close their informal busi­nesses. One of them is a teacher who owns a...

Church bell stolen

22 hours ago | Disasters

ELLANIE SMIT WINDHOEKThieves paid little attention to the teachings of the Bible when they stole a church bell valued at N$100 000 this past weekend....

Needed: Stimulus packages

22 hours ago | Opinion

Many countries hit by the coronavirus scourge have hammered out ways in which to keep their economies afloat, especially after the stay-home directive is over...

Load More