Omunahambo mohambo yaKaapanda ke wetike

Ofamili yanakukana ya hala Kaapanda a popye kutya omukwawo okuuka peni
Namene Helmich
Omvula yimwe monena ya piti, konima nkene Elizabeth Akooko a gandja ombinzi ye opo ku kaningwe omakonaakono goDNA, okumona ngele iipongolo yomuntu, mbyoka ya monika oyomona ngoka ...