Omategelelelo mokati kaanona yoskola oga ninga omukundu omunene

Omuhwahwameki guuthemba waanona, Rosa Namises okwa popi kutya kashi li mondjila epangelo okukala tali lopota kehe omvula kombinga yaanona yaanaskola mboka ya ningi omategelelo omanga kali shoka tali ningi po mokukandula po uupyakadhi mboka.

31 July 2019 | Local News

Oshitopolwa shaKhomas osha lopota kutya aanona yoskola yeli 89 oya ningi omategelelo moshikakomvula shotango nuumvo omanga aanaskola yeli 1 002 ya ningi omategelelo pokati komvula yo 2015 no 2018.

John Walters gwOmbudsman okwa popi kutya shoka oshi li oshikumithi na otashi halutha omanga omupeha minista muuministeli wuukashike kookantu, Lucia Witbooi a popi kutya kape na omaipoppilo kaanona yaakadhona ya ninge omategelelo ngele ope na elongo kombinga yomilalo ndyoka li li mooskola. Oshikondo shelongo moshitopolwa shaKhomas osha gandja omiyalu ndhoka koshifokundaeki shoNamibian Sun, sha landula omapulo ngoka sha ningilwa. Oshitopolwa shaShana osha lopota kutya anona yoskola ye li po 88 mwakwatelwa aanona yondondo onti 7 oya ningi omategeleo moshikako shotango nuumvo.

Aanaskola o80 ya za moosekundoskola moshitopolwa shaKhomas, oshowo yane ya za mooskola dhaamboka taya lumbu nomaulema ga yooloka, oya ningi omategelelo moKhomas moshikako shotango, pauyelele mboka wa pewa oNamibian Sun koshikondo shelongo shomoKhomas.

Momvula yo 2018, omategelelo geli po 268 oga lopotwa omanga momvula yo 2017 aanona yaakadhona yeli 180 ya ningi omategelelo. Momvula yo 2016 okwa lopotwa kutya aanaskola ye li po 266 moshitopolwa shaKhomas oya ningi omategelelo omanga momvula yo 2015 kwa lopotwa aanona yeli po 288.

Omukomeho gwelongo moKhomas, Gerard Vries okwa popi kutya ope na omulandu gu li miilonga gwa nuninwa aalongiskola oshowo aaniilonga poskola ya vule okuyambidhidha aanona mboka ya ningi omategelelo.

“Aanona yaakadhona inaya tongolwa, ihe aamati mboka taya kwatakanithwa nomategelelo mboka yeli mooskola ohaya tumwa kehungomwenyo. Elalakano okukaleka mooskola aanaskola nenge ya galukile koskola. Otatu longo kehe shoka tatu vulu opo tu kwashilipaleke kutya shoka osha gwanithwa po.”

Pahapu dhe, okwa lopotwa iipotha iishona yaalumentu aakuluntu taya kwatakanithwa nomategelelo ngoka na okwa lopotwa woo iipotha yekwatonkonga.

Pauyelele mboka wa pitithwa koUnited Nations Population Fund (UNFPA) moshitopolwa shaKunene, Omaheke oshowo iitopolwa yaKavango oya lopotwa oopresenda 30 dhomategelelo mokati kaanona aashona okuyeleka nondjele yoopresenda 19 moshilongo.

Omuhwahwameki guuthemba waanona, Rosa Namises okwa popi kutya onkalo yomategelelo ngoka otashi holola elilo lyaanona taya kongo ekwatho unene mboka taya hiti ooskola ndhoka dha nuninwa aanona mboka taya lumbu nomaulema, sho ya pumbwa esiloshisho nohole.

“Ngele ooskola dhaanona mboka taya lumbu nomaulema nadho odha gumwa, e to tala konkalamwenyo yaanona yaakadhona mboka, nena shoka ekwatonkonga. Sha simana natango okutala kaalumentu mboka ya gandja omategelelo ngoka oyendji aalumentu aakuluntu. Ondi wete olundji aanona mboka ya yiwa nayo momilalo shaaheli pamahalo gawo, unene okukwatelamo oohe mboka ye ya vala, oohe mboka ya hokana ooyina nenge aalongi yawo.”

Namises okwa gwedha po kutya itashi tambulwako sho epangelo hali lopota omategelelo unene maanona yomoondondo dhopevi kehe ovula, ihe kali na shoka tali ningi po, ta popi kutya ethimbo olya thikana opo ku katukwe oonkatu. Walters okwa holola ehaluko lye omolwa omategelelo mokati kaanona yoondondo dhopevi ngoka ga lopotwa nokulandula momapopyo gaNamises kutya okupopya okupu.

Walters okwa popi kutya okwa pumbwa okukongwa ekandulepo lyomukundu ngoka naavali oya pumbwa okupopya noyana.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Uutoni takes aim at Grootfontein

19 hours ago | Local News

Kenya Kambowe RUNDU Urban and rural development minister Erastus Uutoni says investigations into the affairs of the troubled Grootfontein municipality are ongoing.Leadership squabbles and allegations...

No voter registration extension necessary - ECN

19 hours ago | Local News

Erwin Leuschner SWAKOPMUND The Electoral Commission of Namibia (ECN) has admitted there were several challenges with the recently completed supplementary voter registration process, mainly due...

Desperate Swakop residents queue for food

19 hours ago | Local News

ERWIN LEUSCHNERSWAKOPMUNDMore than 1 000 Swakopmund residents, mostly mothers with young children and pensioners, assembled at the local fire station on Friday morning, hoping for...

Ngoloneya nale gwaShana a fumbikwa

19 hours ago | Local News

TUYEIMO HAIDULAOMUNGWELUMENgoloneya nale gwoshitopolwa shaShana, Silvanus Vatuva, okwa fumbikwa mOmungwelume moshitopolwa shaHangwena mOlyomakaya.Omupresidende Hage Geingob okwa tumbaleke Vatuva kutya okwa li omulumentu ha longo nuudhiginini,...

Omulumentu a dhipagwa omanga ta gamene mumwayina

19 hours ago | Local News

JEMIMA BEUKESOVENDUKAOlopota yopolisi ndjoka ya pitithwa mOlyomakaya kOmupeha Komufala, Kauna Shikwambi gwoshikondo shOmauyelele gOshigwana mOpolisi, oya holola kutya omulumentu ngoka okwa yahwa konima sho ...

Marginalised community gets houses without toilets

1 day - 21 September 2020 | Local News

KENYA KAMBOWENKURENKURUThe government has built 33 corrugated-iron houses for a marginalised community in the Kavango West Region at a cost of over N$1.4 million, but...

Disabled farmer left high and dry

4 days ago - 18 September 2020 | Local News

Elizabeth JosephKEETMANSHOOP Farmer Elmo Plaatjies has been left more vulnerable than ever, with his farm Nooitgedagt without water for more than six months...

Otjiwarongo accelerates land delivery

5 days ago - 17 September 2020 | Local News

ESTER KAMATIOTJIWARONGO Given increasing concerns over the backlog of land delivery for especially middle to low income earners at Otjiwarongo, the local...

Otjiwarongo debt collection jobs under microscope

5 days ago - 17 September 2020 | Local News

Ester Kamati OTJIWARONGODebt collectors employed by the municipality of Otjiwarongo face an uphill battle to retain their jobs, with debt having...

Aalumentu yatatu ya ponokelwa kongwe

5 days ago - 17 September 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKAUuministeli womidhingoloko owa kokele oshiningwanima shoka tawu popi kutya otawu kongo ongwe ndjoka yi na uunimwena uyali opo yeli tululule Palopota yopolisi,...

Latest News

Copper struggles on virus resurgence

19 hours ago | Business

Copper prices eased back yesterday from the highest levels in more than two years as Covid-19 cases surged, threatening to curb economic activity and metals...

'Broke' Edgars won't dent Oryx...

19 hours ago | Business

Oryx Properties has shielded itself against possible vacant space in Maerua Mall resulting from Edcon's bankruptcy protection by reaching a lease agreement with South African-based...

Teenager raped in quarantine

19 hours ago | Crime

JEMIMA BEUKES AND ADOLF KAURESWAKOPMUND/WINDHOEKSwakopmund State Hospital driver, 26-year-old Glenn Clifford Leister, has been denied bail by the local magistrate's court after appearing in connection...

Covid-19: Partying Namibians throw caution...

19 hours ago | Health

JEMIMA BEUKES WINDHOEKNamibians have thrown caution to the wind and are failing to adhere to regulations without being policed, after the Covid-19 state of emergency...

Swapo's Wakudumo and Shinduvi face...

19 hours ago | Politics

Kenya KamboweRUNDUThe Swapo Kavango East regional executive committee (REC) passed a motion of no confidence in the region's coordinator Ottilie Shinduvi and the regional mobiliser...

Kauhaie wins the crown

19 hours ago | Youth

Irene-Mari van der Walt Swakopmund • [email protected] the cancellation of the Mr Teen Swakopmund 2020, the Miss Teen Swakopmund 2020 pageant went ahead at...

Declining repo rate supports domestic...

19 hours ago | Business

PHILLEPUS UUSIKUThe Bank of Namibia (BoN) and the South African Reserve Bank (SARB) have cut the repo rate several times since both countries announced states...

Government availing shacks humiliating

19 hours ago | Opinion

In January 2019, President Hage Geingob described shacks (corrugated iron homes) as a 'humanitarian crisis'. “We have a crisis where human beings are staying in...

World Tourism Day

19 hours ago | People

Michael ShagandjwaThe country should establish more unique heritage attractions that reflect our country’s background. Create an interesting image with reservations that are worth viewing and...

Load More