Omananathano taga yi moshipala ehumokomeho

13 September 2021 | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENIOVENDUKA

Onkalo yopolotika nuukwamuhoko otayi pelwa ombedhi ekutho miilonga lyaanambelewa aakuluntu melelo lyaGobabis.

Shoka otashi ningwa nonando oongundu dhopolotika dhompilameno dhoka dha sindanako omalelo goondoolopa odhindji moshilongo sha landula omahogololo ngoka ga ningwa omvula ya piti, dha gandja omukumo kutya mboka ya sindwa itaya ka ningilwa omambandameko.

Ngashiingeyi AaSwapo oye wete kutya taya ningilwa okatongo nomahwahwameko gopapolotika ga nuninwa okuya kutha miilonga.

Shoka osha holoka sho ongundu yaanambelelwa aakuluntu melelo lyaGobabis ya fala kompangu omugandji gwawo gwiilonga konima sho ya kuthwa miilonga.

Ongundu yaanambelewa mboka otaya pula ya shunwe miilonga taya popi kutya otaya mbandamekwa.

Mboka ongaaashi Filemon Makili omunambelewa giiyemo, corporate executive, Frieda Shimakeleni, IT officer Kondjeni Nghiwanapo, IT technician Paul Kayambu, oshowo ngoka ta longo pehala lyomunambelewa omukuluntu gwoonzo dhopauntu, Ashipala Kayambu oshowo menindjela gwiikwamalusheno Johannes Nantuua.

Oya kuthwa miilonga momasiku ga yooloka pokati komwedhi Mei naAguste nuumvo.

Ongundu ndjoka otayi kalelwapo kuhahende Sisa Namandje, ngoka gandja etseyitho kompangu kombinga yaayakulwa ye mboka yahala okukondjitha ekutho lyawo miilonga.

Makili okwa popi kutya aaniilonga mboka ye li iilyo yoSwapo nenge iilyo yomuhoko inagu za moshitopolwa shaMaheke nenge moGobabis nakaye shi aapopi yelaka lyOshiwambo otaya ningilwa omambandameko kOmunambelewa nale Omukuluntu gwelelo, ndyoka Ignatius Thudinyane.

Nonando Makili ota popi kutya ekutho lyawo miilonga otali yi moshipala egandjo lyomayakulo kaakalimo mondoolopa, aakalimo mondoolopa ndjoka oya kala uule noomvula taya nyenyeta endopo lyamuni gwondoolopa ngoka okugandja omayakulo kaakwashigwana.

Elelo otali popilwa woo uulingilingi megandjo lyotendela oshowo uukombunda.

Onzo yimwe melelo lyondoolopa ndjoka oya holola kutya aanambelewa mboka otaya ililitha molwaashoka itaya vulu we okuninga ngaashi ya kala haya ningi kehe shoka yahala.

“Pula kehe gumwe mondoolopa oyendji oya kala taya longo ya fa yeli momagumbo gawo. Ompumbwe yomayambulepo mondoolopa negandjo lyomayakulo otali popi lyo lyene kombinga yiilonga yawo,” onzo ya holola.

Makili okwa popi kutya uupyakadhi mboka owa tameke konima yomahogololo ngoka ga ningwa muNovemba gwo 2020 sho ookansela okuza koGobabis Ratepayers Association, National Unity Democratic Movement, Landless People’s Movement and Popular Democratic Movement ya kuthako elelo lyondoolopa.

Okwa popi kutya ekutho miilonga lyawo olya hwahwamekwa kopolotika noli li uukwamuhoko.

MuJuni gwomvula yo 2019, Thudinyane okwa li a pititha olopota tayi popi kutya aanambelewa melelo lyondoolopa mboka taya futwa oondjambi dhili pombanda itaya gwanitha po iilonga yawo, oye mu dhina, kaye na uunongo welelo na oya ndopa okumona ekano lyoomiliyona dhelelo.

Sho a popi kombinga yekondjo lyompangu lyaanambelewa mboka, gumwe gwomaakalimo yomondolopa ndjoka, Wallace Finnies okwa lombwele oNamibian Sun pangodhi kutya olugodhi ndoka ngashiingeyi olwa guma aakalimo yomondoolopa, molwaashoka kape na we egandjo lyomayakulo kaakwashigwana nomayambulepo gondoolopa molwaashoka mboka ya li ye na okugandja omayakulo ngoka otaga kondjo manga. Okwa pula mboka ya kandulepo uupyakadhi mboka wu li pokati kayo pondje yompangu.

Similar News

 

FNB dumps clients linked to Fishrot

1 day - 23 September 2021 | Local News

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI First National Bank (FNB) Namibia has decided to terminate...

City explains CEO interviews

1 day - 23 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKThe City of Windhoek says while it will allow members of the public access to portions of the interview process...

Rundu residents protest against Redforce

1 day - 23 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe RUNDUHundreds of Rundu residents - led by the Rundu Community Association (RCA) - yesterday undertook a peaceful demonstration at...

Old police bakkie shines anew

1 day - 23 September 2021 | Local News

ERWIN LEUSCHNER SWAKOPMUNDIt looks like a brand-new police car, but the bakkie actually has more than 200 000 kilometers on the clock....

Genocide: Give to Caesar what belongs to Caesar

2 days ago - 22 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKNudo parliamentarian Joseph Kauandenge yesterday asked National Assembly Speaker Peter Katjavivi whether Parliament belongs to the people or to...

MTC shares now up for grabs

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK MTC this week kicked off its listing process, selling shares to members of the public for N$8.50 for a...

IPC to take unapologetic Ya Nangoloh to court

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe RUNDU The Independent Patriots for Change (IPC) says it will continue with a N$500 000...

Gobabis municipality suspends whistle-blower

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK The Gobabis town council has suspended executives-turned-whistle-blower Wynona Steyn for allegedly leaking information on irregularities relating to the suspension...

Questionable recruitment alleged at Mirco

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKApplicants for junior foreign relations positions officers have taken issue with how a competence test was set up by the...

Rehoboth gives Chinese firm marching orders

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKThe Rehoboth town council says it will no longer go back...

Latest News

Marketing Namibia as an investment...

11 hours ago | Economics

PHILLEPUS UUSIKUThe ease of doing business, quality of roads and infrastructure, political and economic stability, good governance and judiciary independence are some of the factors...

Forklifting failure

11 hours ago | Others

Natasja ByleveldAre you OK thinking about unconventional ideas that could uplift society and norms to a higher standard? Do you like a challenge, or do...

Big thinker who is not...

11 hours ago | People

Contrasting with his considered, analytical, and steady approach to life, Rolf Mendelsohn is an undisputed adventurer. Together with the other founders of Paratus, Rolf...

Children abused as govt turns...

11 hours ago | Police

JEMIMA BEUKES WINDHOEKStaff at a centre for orphans and vulnerable people in Katutura...

Economy crawls into the green

11 hours ago | Economics

Jo-Maré Duddy WINDHOEKNamibia’s economy grew by 1.6% for the three months ended 30 June, the first positive year-on-year quarterly growth since the...

Oxygen giant spreads misinformation in...

11 hours ago | Health

MADLEN DAVIES and TUYEIMO HAIDULA LONDON/OSHAKATI One of the world’s biggest industrial gas companies spread misinformation in an attempt to stop...

Nigeria aims to boost oil...

11 hours ago | Economics

Nigeria said Wednesday it aims to produce 1.88 million barrels per day of crude oil next year and the budget will be based on the...

Submissions open for Hollard Sport...

11 hours ago | Economics

STAFF REPORTERLockdown and the limitations on gatherings and events have driven those in the sports marketing and promotional space to have to adapt, digitise, dig...

An easy ride-hailing platform

11 hours ago | Others

Wetumwene Shikage The everyday experience for many Namibians of getting a taxi to from different locations has been made more convenient. TaxiConnect provides an easy...

Load More