Mugabe a longitha omambandameko mokukala omuleli

09 September 2019 | Local News

Robert Mugabe, ngoka a hulitha mepupi lyoomvula 95 okwa longitha omambandmeko noonkondo opo a kale omuleli gwazZmbabwe uule woomvula 37, sigo osho uumbwa koshipundi kelelo lyopakwiita.

Konima sho a kuthwa koshipundi koonkondo muNovemba gwomvula yo 2017, uukolele we owa tameke tawu nkundipala nayi. Omumangululi gwoshilongo shoka sha kolonyekwa kuBritain na osha kala sha tseyika nedhina Rhodesia, Robert Gabriel Mugabe ota tseyika aluhe nokudhimbulukiwa onga omuleli ngoka a halakanitha po eliko lyoshilongo she papolotika. Okwatwe nale yiita ndjoka oya kuthako elelo lyoshilongo sha landula omahogololo gomo 1980 na okwa twatele komeho oonkundathana dhombili moshilongo shoka. Mugabe okwa kwatako ewawa lyaakwiita, ndyoka lyaakondjeli yemanguluko lyoshilongo lyoZimbabwe African National Union (ZANU) sha landula sho a mangululwa modholongo momvula yo 1974.

Kuume ke mekondjolomanguluko, nomuleli gwoZimbabwe African People's Union (ZAPU), Joshua Nkomo, okwali a kuthwa miilonga mepangelo lyoshilongo sho a kala omukomeho gwiikwameni, konima sho sha monikamo kutya ope na ongundu yaakwiita moshitopolwa shaandjawo shedhina Matabeleland mo 1982.

Mugabe, ngoka ongundu ye ya kala neyambidhidho enene okuza unene kaakwashigwana yomuhoko gwAaShona okwa hwahwameke eponokelo lyaantu yomuhoko gwAaNdebele momahwahwameko taga ithanwa Gukurahundi na oga dhipaga aantu taya fekelwa yeli po 20 000. Konima okwa kwatako oofaalama dhoka dha li momake gaatiligane shoka sha etitha enyano okuza kuuyuni, nonando Mugabe okwa kala ependa muAfrica.

Omatokolo ngoka oga etitha egwo pevi lyoshikondo shuunamapya naapunguli oyendji aakwiilongo oya yi ontuku okuza moshilongo shoka, naashoka osha gwitha pevi nayi onkalo yeliko lyoshilongo. Pethimbo lyafaathana Mugabe okwa tindi ezo koshipundi nopehala okwa tula pevi uuthemba waakwashigwana oshowo okukengelela momahogololo.

“Okwa li omuleli omwaanawa ngoka elelo lya lya tula pevi Zimbabwe nokumweeta koongolo,” omuprofesa gwomoUniversity of South Africa, Shadrack Gutto a popi.

Amushanga naye gwiikwapondje gwaBritain, Peter Carrington okushi Mugabe nawa sho ya longa pamwe moonkundathana dhoLancaster House ndhoka dha etitha emanguluko lyaZImbabwe.

“Mugabe kali omuntu nande,” Carrington a lombwele Heidi Holland. Okwa popi kutya Mugabe okwa li e na uunongo nontseyo ombwaanawa ihe okwali woo omuntu omuwinayi.

Pomathimbo ge gahugunina gelelo, Mugabe okwa kala nokugandja uusama kiilongo yomuuzilo omolwa etekepo lyoshilongo she paliko.

Okwa kala taku popiwa kutya oku na uuvu wokankera ihe pamishangwa dhopapangelo omolwa omalweendo ge gokukala tayi koSingapore, okwa hololwa kutya okwa kala ta kongo uunamiti omolwa omeho. Omukulukadhi omutiyali gwaMugabe ngoka a li amushanga gwe nopokati kayo ope na eyooloko lyoomvula 41, okwa kala a talika ko onga omulanduli gwomusamane gwe.

Mugabe okwa valwa momasiku 21 gaFebruali momvula yo 1924 moKutama Mission monooli uuzilo waHarare. Mugabe okwa hokololwa kutya okwa kala hiikalele oye awike meputuko lye na okwa kala aluhe ka kala a humbata embo nonando okwa li ta litha oongombe miihwa. Konima sho he ngoka a li omuhongi gwiiti a thigipo ofamili ye omanga Mugabe a li owala e na oomvula 10, okwiitulamo meilongo lye na okwa ningi omulongiskola mepipi lyoomvula 17. Okwa ka tsikile eilongo lye koshiputudhilo shoFort Hare University moSouth Africa, hoka a tsakanene naaleli oyendji aaludhe.

Konima sho a longo moGhana, moka a hwahwamekwa komupresidende Kwame Nkrumah, Mugabe okwa shuna koRhodesia hoka a tulilwa miipandeko omolwa ekuthombinga lye miikwapolotika momvula yo 1964, na okwa tulwa modholongo uule woomvula 10.

Pethimbo e li modholongo okwa piti omailongo ge nokumona oodegree dhi li ndatu.

Okanona ke kokamati koomvula ne, komukulukadhi gwe gwotango omukwashigwana gwaGhana, Sally Francesca Hayfron, oka hulitha omanga a li modholongo, nomuleli gwaRhodesian pethimbo ndyoka Ian Smith okwa tindi okumupitika opo a ye kefumbiko lyokamona.

Okwali a li popi kutya ota lele oshilongo shoka sigo osho ena oomvula 100, noyendji oya li ye na inekelo kutya ota sile melelo. Nonando ongaaka uukolele we owa tsikile nokunkundipala, nelelo lyaakwiita olya tokola okumukutha koonkondo koshipundi opo ku yiwe moshipala oonkambadhala dhoku ninga omukulukadhi gweGrace omulanduli gwe.

“Ohokwe ye inayi kala eliko ihe oonkondo dhelelo,”Martin Meredith a popi.

Mugabe okwa thigako oyanamati yaali oshowo omukadhona gumwe, nomukulukadhi gwe omutiyali Grace.

NAMPA/AFP

Similar News

 

AR plots city takeover

1 hour ago | Local News

The provision of more than 75 000 houses, the recruitment of 3 000 security personnel, and the reopening of Ramatex to provide all municipal uniforms...

Govt office without power since July

1 hour ago | Local News

The agriculture ministry's state-of-the-art Kavango East regional headquarters in Rundu has been without electricity for over two months.This is after Nored disconnected the electricity supply...

NHE suspends Titus

1 hour ago | Local News

The National Housing Enterprise (NHE) this week suspended its senior manager for business development and operations, Willem Titus. The company announced the suspension in a...

Kavekotora brags about 'knockout victory'

1 hour ago | Local News

While some party members are threatening court action to nullify his election as party president in June this year, Mike Kavekotora yesterday bragged that his...

Sanitary pads bring joy

1 hour ago | Local News

Over 260 schoolgirls from Ncamagoro Combined School could not contain their joy on Tuesday, when they each received a parcel containing free sanitary products and...

Ekondjitho lyuukongo waaheli paveta

1 hour ago | Local News

ELLANIE SMIT Opolisi yaNamibia oya tumu iilyo yi li 280 opo yi ka yambidhidhe mekondjitho lyuukongo waaheli paveta.Omukomeho gwopolisi, Sebastian Ndeitunga okwa popi kutya...

NCCI a hogolola aaleli monooli

1 hour ago | Local News

ILENI NANDJATO Ehangano lyoNamibia Chamber of Commerce and Industry (NCCI) olya ningi omitumba dhalyo dhokomvula miitayi yawo Ondangwa, Oshakati nOngwediva moka aaleli aape ya hogololwa.Omahogololo...

Kashindi gets nod as Omusati CRO

1 day - 18 September 2019 | Local News

The Omusati regional council has appointed Gervasius Kashindi as its new chief regional officer (CRO).Kashindi, who is the current director of general services, replaces Protasius...

Hearing-impaired 'left out'

3 days ago - 16 September 2019 | Local News

An association representing the hearing-impaired says it is high time that their needs are looked at and addressed, as they feel neglected.Chairperson of the Namibian...

Omategelelo noHIV tayi teya po aanona moNamibia

6 days ago - 13 September 2019 | Local News

Shoka osha kolekwa kuVeronica Theron, omugandjimayele gopautekinika mOmbelewa yOmunyekadhi gwOshilongo, ngoka a popi woo kutya moshitopolwa shaKunene omakwatathano gopahole pokati komapupi ga yooloka ogeli...

Latest News

Roar young lions, roar!

1 hour ago | Columns

Youth without a consistent voice are inevitably excluded from the pockets of power that exist throughout societies.Youth who become praise-singers and imbongis, even when they...

Teko trio walk free

1 hour ago | Justice

Teckla Lameck, Jerobeam Mokaxwa and Chinese national Yang Fang, known as the Teko trio, have been found not guilty of all charges relating to a...

'He decided to flee'

1 hour ago | Crime

Defence minister Penda Ya Ndakolo says Benisius Kalola (32), the second unarmed civilian killed during Operation Kalahari Desert this year, was shot when he fled...

280 cops deployed against poachers

1 hour ago | Crime

The Namibian police have deployed 280 members to assist in the fight against poaching.Inspector-general Sebastian Ndeitunga says these members, selected from across the country, are...

Uanivi gets Warriors chance

1 hour ago | Sports

African Stars veteran defender Pat-Navin Uanivi has finally been selected for the national team after years of being omitted. Uanivi forms part of Brave Warriors...

Horn suspended for alleged doping

1 hour ago | Sports

South African women's 100m record holder Carina Horn has been suspended from competition over doping allegations.The Athletics Integrity Unit (AIU) announced on Monday: “The AIU...

'Hitman' faces tough brawl

1 hour ago | Sports

Former two-time world champion Paulus 'Hitman' Moses is set for tough night, as he not only faces Russia's Adlan Aburashidov, but also the home-ground advantage...

Loubser ready to get his...

1 hour ago | Sports

Four years ago, Cliven Loubser was inspired after watching his native Namibia score a try against New Zealand and earn their first Rugby World Cup...

Billionaire pushes oil deal

1 day - 18 September 2019 | Energy

Comsar, the proponent of a 250 megawatt power station, says the government is moving at snail's pace in getting the project off the ground.The company,...

Load More