AMTA a ninguluka kombinga yokondalaka yaFysal

07 June 2019 | Agriculture

Ehangano lyoAgro-Marketing Trading Agency (AMTA) olya gandja ishewe okondalaka yomweedhi ndatu koFysal Fresh Produce opo a longele mendiki lye lyomalandithilo mOngwediva, ihe AMTA ina vula okuhupitha etsokumwe lye nehangano lyoNamsov.

Metitano lya piti, Fysal Fresh okwa li a pyakudhukwa okuhulitha po elongelo lye mendiki ndyoka ihe ngashiingeyi kondalaka yawo oya lelepekwa noomwedhi ndatu.

MuFebruali gwomvula ya piti, Namsov oshowo Fysal oya yi metsokumwe naAMTA opo ya kale taya longele mendiki ndyoka.

Fysal Fresh okwa Shaina etsokumwe lyuule womvula yimwe omanga Namsov a shaina etsokumwe lyuule woomwedhi hamano, ndyoka lya li tali pumbwa okulelepekwa kwiikwatelelwa kompumbwe nelanditho lyiilandithomwa yawo.

Namsov okwa tula po endiki lye lyomalandithilo goohi ihe konima sho etsokumwe lye ya thiki pehulilo inaya vula we okulelepeka etsokumwe ndoka.

Onzo yimwe oya popi kutya AMTA okwa kala ta piyaganeke iilonga yaNamsov mendiki lye.

“Iilonga oya li tayi ende nawa uule woomwedhi hamano dhopetameko. Konima okwa lombwelwa opo tu pate omanga omahangano ngoka gaali taga talulula okondalaka yawo. Osha kutha oomwedhi ndatu omanga inatu lombwelwa kutya natu tameke ishewe iilonga. Onkalo oya kala tayi piyaganeke molwaashoka esiku limwe otamu longo, esiku tali landula otamu lombwelwa kutya inamu longa,” onzo ya holola.

Namsov okwa tokola okuthiga po endiki ndyoka mEtitatu lyoshiwike sha piti.

Omunambelewa omukomeho gwoAMTA, Lungameni Lucas okwa shangele Namsov omukanda ta gandja ombili nokupula ehangano ndyoka li tsikile nokulongela mendiki molwaashoka eyakulo lyawo oli na oshilonga unene kuAMTA.

Okwa pula Namsov opo a tsikile okulongela mendiki ndyoka uule woomwedhi ndatu omanga taya manitha okondalaka yawo.

Nonando ongaaka Namsov okwa tembukala mo mendiki ndyoka.

Omunambelewa gwoNamsov, Herman Smidt okwa koleke etembu lyawo, ta popi kutya oya kala ye na opoloyeka moAMTA mOngwediva ihe oya tokola okukonga ehala limwe mondoolopa.

Omupopiliko gwoAMTA, Meke Namindo ina vula okugandja uuyelele wa sha ta popi kutya ina lombwelwa natango kombinga yoshikumungu shoka.

Omunambelewa Omukuluntuwiliko gwoFysal Group, Ismael David Fysal okwa lombwele oNamibian Sun kutya oyali pyakudhukwa okukutha miilonga aaniilonga ye li po 60 mboka taya ongele mendiki lyaAMTA.

“Osha Ii sha piyagana mEtitano sho aantu yaAMTA ye tu pula ngele otatu vulu okulongela mendiki lyawo oomwedhi ndatu ishewe. Otwali twiipyakidhila nokutembuka oshowo okutuma komagumbo aaniilonga yamwe po,” Fysal a popi.

“Okuyanda okulongela mehala shaaheli paveta, otwa pula ye shi tule pambaapila na oyeshi ningi mOmaandaha. Oya popi kutya muule womwedhi otaye tu lombwele kutya oshike tashi kaholoka po konima yomwedhi ndatu.”

Fysal oye owala a hugunine okulongela mendiki ndyoka okutameka Februali na ota kala ta longelemo oye awike sigo omwedhi Aguste. Aalanithi yamwe oya thigi po endiki sha landula elombwelo lyokabinete.

Omvula ya piti, AMTA okwa shaina etsokumwe naFysal opo a kala ta longele mendiki ndyoka nokuwayimina aalandithi yalwe yane mboka yali taya longele nale mendiki ndyoka. Etsokumwe ndyoka olya li lyuule womvula yimwe.

Nonando etsokumwe ndyoka olya li owala lyomvula yimwe, olya li lya nyanwa koyendji. Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa talelepo endiki ndyoka muSepetemba gwomvula ya piti, konima sho kwa nyenyetwa kutya ehangano ndyoka otali landitha mendiki ndyoka iilandithomwa tayi kuthwa moshishiindalongo South Afrika.

Similar News

 

Tobacco project lights up

3 days ago - 14 June 2019 | Agriculture

Years after Swapo's Oshikoto coordinator Armas Amukwiyu and his Chinese partners first started pushing for a N$1 billion tobacco project in the Zambezi Region, cabinet...

Green light for tobacco project

3 days ago - 13 June 2019 | Agriculture

Armas Amukwiyu’s controversial tobacco project in the Zambezi Region has been approved by cabinet on Tuesday. The company, Namibia Oriental Tobacco, belongs to Oshikoto Swapo...

Workshop for farmers held at Epukiro

5 days ago - 12 June 2019 | Agriculture

In an effort to support farmers, the Eastern Epukiro Farmers Association (EEFA) in conjunction with Agribank held a weeklong workshop in the Epukiro constituency in...

AMTA opens mahangu stores

1 week ago - 10 June 2019 | Agriculture

Inhabitants of Oshana, Ohangwena, Omusati and Oshikoto will get locally produced mahangu as part of the government's drought relief programme.The Agro-Marketing and Trading Agency (AMTA)...

AMTA a ninguluka kombinga yokondalaka yaFysal

1 week ago - 07 June 2019 | Agriculture

Ehangano lyoAgro-Marketing Trading Agency (AMTA) olya gandja ishewe okondalaka yomweedhi ndatu koFysal Fresh Produce opo a longele mendiki lye lyomalandithilo mOngwediva, ihe AMTA...

U-turn on Fysal, Namsov out

1 week ago - 06 June 2019 | Agriculture

The Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) has given Fysal Fresh Produce another three-month contract to operate from its Ongwediva fresh-produce hub, but could not save a...

Border reopens for mahangu imports

1 week ago - 05 June 2019 | Agriculture

Restrictions on imports of white maize and mahangu, also known as pearl millet, were lifted on Monday. The Namibian Agronomic Board (NAB) notified mahangu processors...

Export meat for Namibians

1 week ago - 05 June 2019 | Agriculture

Meatco has started to make export quality meat available on local shelves for Namibians to purchase. The meat processor and marketing entity last week announced...

Rumpf appointed to Meatco board

1 week ago - 05 June 2019 | Agriculture

Agriculture minister Alpheus !Naruseb has appointed Kay-Dieter Rumpf as the director representing the interests of commercial farmers on the Meatco board.Rumpf's appointment came into effect...

Govt steps in on Erindi

1 week ago - 04 June 2019 | Agriculture

The government says it has not given the owners of Erindi Private Game Reserve authorisation to sell the 71 000-hectare property to foreigners and has...

Latest News

Amutjaa too strong for Weyulu...

15 hours ago | Sports

Tielman van LillAC Boxing Academy, in association with Kinda Promotions and 12 Round Boxing Academy, hosted a professional boxing development tournament on Saturday at the...

Buried alive

15 hours ago | Crime

Two Ohangwena men - 29-year-old Kashima Junias Hauwanga and 36-year-old Jacob Hangula - died after the well they were digging collapsed, burying them alive.The Ohangwena...

Pastor accused of raping daughter...

15 hours ago | Justice

Following a marathon court session, a 55-year-old Okahandja pastor who is accused of raping his own daughter over a period of 13 years, has been...

Where will the buck stop?

15 hours ago | Columns

Amid the outpouring of anger and grief linked to the senseless killing of taxi driver Talent Fambaune last week during Operation Kalahari Desert lies a...

NPC bemoans lack of funds

15 hours ago | Sports

NAMPA Namibians should not be shocked if they no longer see para-athletes winning medals, the elite athletes are reaching their prime and there is little...

Poised to surprise

15 hours ago | Sports

The past few months have been hectic but rewarding period for Namibian football. The news that Namibia qualified for the flagship Afcon tournament...

Critics gun for Geingob

15 hours ago | Crime

Political detractors and critics of President Hage Geingob have called on him to explain - as the army's commander-in-chief (CIC) and the current SADC chair...

PM cracks the whip on...

15 hours ago | Business

Prime Minister Saara Kuugongelwa-Amadhila says the state ownership of public enterprises should not be a justification for their perpetual dependency on national treasury. She said...

Titans announce winter tour of...

15 hours ago | Sports

The Multiply Titans will embark on a maiden tour of Namibia later this month for a two-match exhibition T20 tournament, presented by Windhoek Beer in...

Load More