Swapo a kanitha omahogololo gomoSwakopo

Swapo okuli muupyakadhi omolwa oshikumungu shofishrot
Aanongononi yopolotika moshilongo oya gandja omaiyuvo gawo, sha landula sho ongundu tayi pangele ya kanitha omawi gaahogololi mondoolopa yaSwakopo, momahogololo guukansela ngoka ga ningwa mehuliloshiwike lya piti.
Ogone Tlhage
Ekanitho lyomahogololo ngoka ga ningwa mondoolopa yaSwakopo omasiku ga piti koSwapo, otashi ulike kutya ongundu ndjoka otayi kanitha eyambidhidho momudhingoloko ngoka gwokomunkulof ...

Comments

Namibian Sun 2022-09-27

No comments have been left on this article

Please login to leave a comment