Omunyasha ta hwahwameke uunkulungu mOshikoto

TUNOHOLE MUNGOBA
Josefina Awala, omutotipo gwoShanangolo Arts Academy, ota indilie ooonkulungu dhi mu wayimine mokuyambulapo uunkulungu moshigwana momudhingoloko gwaMuthiya.Konima sho omunamimvo 37 ...

Comments

Namibian Sun 2022-09-27

No comments have been left on this article

Please login to leave a comment