Ya hala Namdeb a thuwepo okufuta iishoshela yepangelo

Ehangano lyoMineworkers Union of Namibia moshitayi shomUumbugantu woshilongo olya hala epangelo opo li gandje po okafudho kehangano lyaNamdeb, kali fute manga iishoshela yepangelo.

04 September 2019 | Business

Omahangano gokumina okawe moshilongo ohaga futu iishoshela yiiyemo yoopresenda 55, kwa gedhwa oopresenda 10 dhetumo pondje lyokawe inaka kwewa. Kutya Namdeb oha futu ingapi, oshi li oshiholekwa.

Epangelo oliikolelela noonkondo okuza memino lyokawe. Olopota yOmbanga yaNamibia oya holola kutya otaku tengenekwa emino lyokawe tali etele oshilongo oshimaliwa sha thika poobiliyona 17.4 kondando ndjoka tayi longithwa okuza poobiliyona 202.8 kwiikwatelelwa kondjele yiilongomwa yomoshilongo. Omvula ya piti, oshikondo osha yambidhidha eliko lyoshilongo noobiliyona 18.2.

Sho a gandja uuyelele uushona kombinga yeindilo ndyoka, omupeha amushanga gwoMUN moshitayi shomUumbugantu, Hashondali Kakuti okwa popi kutya shoka otashi kakalekapo iilonga yehangano ndyoka, lyokufula okawe.

Ehangano lyaaniilonga oli na einekelo kutya ngele eindilo lyawo olya ziminwa nena shoka otashi ka pa Namdeb ompito a vule okutsikila niilonga. “Oonkundathana odha ningwa nelelo yondoolopa yaRange oshowo uuministeli wiikwamina naamboka wemona.

Otwa hala ekuthopo lyiifuta mbyoka li kale lyuule woomvula ntano nenge heyali. Otwa pumbwa iimaliwa mbyoka tayi ka longithwa miinyangadhala yilwe yokukalekapo iilonga. Ngele pwaahena shoka nena otatu pumbwa iimaliwa okuza kepangelo,” Kakuti a popi.

Pahapu dhaKakuti, uuministeli wemona otawu nongonona omikanda dhiiyemo dhaNamdeb okuza momvula yo 2011. “Opo eindilo ndyoka li ziminwe olya pumbwa ezimino lyokabinete nomatompelo ngoka ogo ga etitha tu ye moonkundatha namushanga gwoSwapo, Sophia Shaningwa.

Ngele osha ningwa nena otashi ka totapo oompito dhiilonga dhili po 200 okuya po 300.

Otatu shi ningile woo ekalepo lyoomina, na oshiikolelela kepangelo okutokola ngele Namdeb oku na omwenyo nenge ahowe,” Kakuti a popi.

Omunambelewa omupopiliko gwaNamdeb Shangelao Ndadi okwa popi kutya otaya ningi oonkundathana naakuthimbinga kombinga yonakuyiwa yomina ndjoka, nopahapu dhe oya taambako eindilo lya ningwa kehangano lyaaniilonga.

Omaindilo ga faathana ogali ga ningwa momvula yo 2009 omolwa onkalo yopaliko yankundipala ndjoka yali ya etitha Namdeb a kuthe miilonga aaniilonga 600, oshowo momvula yo 2013. Omupopiliko gwuuministeli wemona, Tonateni Shidhudhu, ina yamukula komapulo ngoka a ningilwa.

OGONE TLHAGE

Similar News

 

The life of a payroll administrator

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Yvonne Hamutenya I am employed as a payroll administrator within Air Namibia’s human resources department. I joined the company in March 2016. My core responsibility...

Great risk, great reward

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk In only three years, Braam Vermeulen and his two other founding partners...

Perseverance and a good attitude is key

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Growing up in the small town of Rehoboth, Chantell Engelbrecht longs for the times she used to play street soccer with her...

Fear is not a factor

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Michelline Nawatises Primus Shaapopi was born at Eenhana in the Ohangwena Region. For 17 years, he was raised as a Catholic by his grandmother at...

Self-motivation and teamwork

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Mariselle StofbergEvery new challenge can translate into a learning experience, which helps Natalia Simon gain deeper knowledge of my profession.Simon has never allowed the challenges...

Adding value to the equation

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Born and raised in Oranjemund in the //Karas Region, Marisol Basson attended high school in South Africa. She decided to study marketing...

Energetic and full of ideas

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Michelline Nawatises Marike Botha is the legal consultant for Sanlam’s affluent market. Botha is responsible for all legal matters, including legal advice, buy-and-sell agreements,...

Lewcor buys Elizabeth Bay mine

2 days ago - 13 September 2019 | Business

A local family business, Lewcor Group, has acquired a 100% shareholding of Namdeb's Elizabeth Bay. Namdeb announced yesterday the transaction has a value of N$120...

Serious about serious

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Mariselle Stofberg With the first sip one is taken on a journey. Each product has a distinct profile that allows you to explore the intricacies,...

Veldsman wins massive grant

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Mariselle Stofberg Fresenius Kabi recently announced that Namibian-born Lizl Veldsman (35) is the winner of the JUMPstart research grant.The grant was awarded at the 41st...

Latest News

Great risk, great reward

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk In only three years, Braam Vermeulen and his two other founding partners...

Once bitten, twice shy

2 days ago - 13 September 2019 | Economics

The Government Institutions Pension Fund says it cannot guarantee the success of its unlisted investment scheme but has taken precautions to ensure that it does...

Rape: No means no

2 days ago - 13 September 2019 | Crime

Police chief Sebastian Ndeitunga yesterday underlined a woman's right to say no and urged Namibians to band together to end the epidemic of violence by...

Perseverance and a good attitude...

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Growing up in the small town of Rehoboth, Chantell Engelbrecht longs for the times she used to play street soccer with her...

Fear is not a factor

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Michelline Nawatises Primus Shaapopi was born at Eenhana in the Ohangwena Region. For 17 years, he was raised as a Catholic by his grandmother at...

Self-motivation and teamwork

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Mariselle StofbergEvery new challenge can translate into a learning experience, which helps Natalia Simon gain deeper knowledge of my profession.Simon has never allowed the challenges...

Adding value to the equation

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Born and raised in Oranjemund in the //Karas Region, Marisol Basson attended high school in South Africa. She decided to study marketing...

SOEs a burden - Jooste

2 days ago - 13 September 2019 | Government

Public enterprises minister Leon Jooste says state-owned enterprises in Namibia, with the exception of a few, have failed to optimally deliver on their mandates.“In some...

Let's talk about sex

2 days ago - 13 September 2019 | Opinion

Teen pregnancy in Namibia remains a rising concern. The high teen pregnancy rate has also resulted in many girls dropping out of school to stay...

Load More