Taku gongelwa oshimaliwa shokutunga omuhandjo gwoskola mOmungwelume

12 June 2019 | Education

Ngoloneya gwoshitopolwa shaHangwena Usko Nghaamwa okwa gandja oodhopi dhi li po 58 000, dhoka dha gandjwa omagano dha nuninwa okutameka okutungitha omuhandjo gwaanaskola mOmungweume.

Sha landula olopota yoshikundaneki muMaalitsa nuumvo, kutya ompumbwe yomuhandjo gwoskola mosekundoskola mOmungwelume oya etitha aanaskola ya kale yootekathana momudhingoloko ngoka, AaNamibia yamwe oya tokola okugandja omayambidhidho opo aanaskola mboka ya vule okutungilwa omuhandjo.

Momasiku 22 gaJuni nuumvo melongelokumwe nOmbelewa yOshitopolwa shaHangwena, Ngoloneya Nghaamwa otaka kwatelwa komeho oshituthi showina, shoka sha nuninwa okugongela iiyemo yokutunga omuhandjo. Kuume koskola ndjoka, Kleopas Kapweya okwa lombwele oshifokundaneki shoNamibian Sun mehuliloshiwike kutya konima sho kwa pitithwa olopota yonkalo moka mu na aanaskola oya tameke taya mono omayambidhidho okuza koohandimwe, opo ku vule okutungwa omuhandjo gwoskola. Ehangano inali hololwa, okupitila mombelewa yaNghaamwa olya gandja oodhoi dhili po 58 000 omanga Omukwaniilwa gwUukwanyama, Martha Mwadinomho waKristian yaNelumbu naye a holola ohokwe ye okuyambidhidha metungo lyomuhandjo gwoskola.

“Konima yolopota ndjoka otwa dhengelwa oongodhi kaantu mboka yahala okukwathela metungo lyomuhandjo. Ngoloneya okwa gandja nale oodhopi ndhoka dha gandjwa oshowo ongombe ndjoka ye mwene a gandja. Omukwaniilwa naye okwa holola ohokwe ye mokuyambidhidhwa. Otatu indile kehe gumwe ngoka e na ohokwe mokuyambidhidha metungo lyomuhandjo gwoskola yaMungwelume opo ya kale poshituthi shoka tashi ka ningwa momasiku 22 gaJune nenge ya ninge ekwatathano natse,” Kapweya a popi.

Kapweya okwa popi mehuliloshiwike kutya, okwa gandja po oshitopolwa shimwe shepya lye oomvula dha piti opo ku vule okutungwa omuhandjo gwoskola ngoka inagu tungwa natango.

“Omudhingoloko gwaMungwelume kagu shi ehala ewanawa kaanaskola ya kale kuyoyene. Aanona ohaya zi komahala ga yooloka nokuya koskola ndjoka kayi na omuhandjo. Ngashiingeyi otaya hiila nokuza pamwe molukanda na inatu nyanyukilwa omaihumbato gawo.”

Omukuluntuskola George Nanghanda okwa koleke kutya Nghaamwa okwa gandja koskola oodhopi dhili po 58 000 ndhoka a popi kutya odha pewa ombelewa ye kehangano lyontumba.

Nanghanda okwa popi kutya aantseyinawa otaya popi kutya oodhopi ndhoka odhindji na otadhi kayambidhidha noonkondo metungo ndyoka.

“Otwa pandula kwaashoka ngoloneya ta ningi. Otatu indile owala aantu mboka ye na ohokwe mokuyambidhidha ya yambidhidhe oonkambadhala ndhoka tadhi ningwa kungoloneya opo ku vule okutungilwa omuhandjo oskola yetu.”

Sho a ningilwa omapulo, Nghaamwa okwa popi utya nakugandja oodhopi ndhoka otaka tseyitha pethimbo lyoshituuthi shegongelo lyiimaliwa shoka tashi ningwa.

Osekundoskola yaMungwelume kayi na omuhandjo naanaskola ya za koombinga noombinga ohaya hiila momudhingoloko gwaMungwelume.

Konyala aanaskola ye li pe 118 yondondo onti 10, 11 no 12 ohaya zi mehala lyepangelp ndyoka lya li lya landwa kelelo lyoshitopowa shaHangwena, sha landula elombwelo lya zi kuNghaamwa.

Chief regional officer gwoshitopolwa shaHangwena, Fillipus Shilongo okwa pula Omukomeho gwElongolo mOshitopolwa shaHangwena opo a kongele ehala lyokuza aanona mboka omanga inaya kuthwa mo mehala moka haya zi ngaashiingeyi.

Shilongo okwa popi kutya ehala ndyoka lya landwa kepangelo koshimaliwa shoomiliyona 6, inali landwa opo li longithwe onga omuhandjo gwoskola.

Kapweya okwa popi kutya aavali oya tuma aanona yawo koskola ihe koskola oyeli ko yootekathana taya zi pamwe onga aasamane naakulukadhi, na kape na ngoka ta kondolola aanona mboka molwaashoka ihaya zi moskola. Aanona mboka yamwe ngaashi yondondo onti 10, oya za komahala gokokule ngaashi Okongo, Oshikunde, Epembe, Omundaungilo, Omauni oshowo Ekoka.

Similar News

 

Reading the signs

2 days ago - 20 August 2019 | Education

Ester KamatiSince May 2011, Hazel Josob has been the principal teacher at the Association for Children with Language, Speech and Hearing Impairments of Namibia (CLaSH)...

Taking calculated risks

2 days ago - 20 August 2019 | Education

Ester Kamati Mercy Namases, who was born in Okombahe village, describes herself as a dynamic young lady with an outstanding personality. She exudes confidence in...

Students vent over unpaid fees

6 days ago - 16 August 2019 | Education

Justicia Shipena Student leaders say there is a delay in the Namibia Student Financial Assistance Fund (NSFAF) paying out tuition and non-tuition fees...

Two giants come together

6 days ago - 16 August 2019 | Education

On 14 August, MTC and the Namibia University of Science and Technology (NUST) gathered at the Nust chambers to formally announce the signing of memorandum...

Good Samaritan ploughs back

1 week ago - 13 August 2019 | Education

Michelline NawatisesKaleb Haipinge, a self-employed visual artist, parent and community member, donated building material of N$10 000 on 6 August to the A. Shipena Secondary...

Getting lost in the pages

1 week ago - 13 August 2019 | Education

Michelline NawatisesThe First Lady of Namibia Monica Geingos provided the last of the three mentorship sessions with the learners at the KAYEC Trust after-school centre....

Probe into kindergarten beating

1 week ago - 13 August 2019 | Education

Parents whose children were allegedly assaulted by a teacher at Rehoboth Primary School have opened a case of assault with the police. A...

Union condemns suspension of health training centres

1 week ago - 13 August 2019 | Education

NAMPA The Namibia Nurses Union (NANU) has condemned the suspension of the national health training centres under the health ministry where enrolled nurses, pharmacist assistants...

A holistic approach to education

1 week ago - 09 August 2019 | Education

Evany van Wyk With a humble start in a one-bedroom apartment, one laptop and offering only a few courses, Lingua has grown into a fully-fledged...

Providing learning opportunities for the job market

1 week ago - 09 August 2019 | Education

JUSTICIA SHIPENA On 2 August, Sanlam Namibia took in eight students from the University of Namibia (Unam), University of Science and Technology (Nust) and International...

Latest News

N$600m down the drain

4 hours ago | Justice

Any hopes of Namibia recovering the over N$600 million lost in the Government Institutions Pension Fund (GIPF) scandal have been dashed. Prosecutor-General Martha Imalwa confirmed...

Infighting hinders progress

4 hours ago | Columns

Our traditional leaders, with all due respect, have been hogging the headlines for some time now, and mostly for the wrong reasons. Unnecessary infighting among...

Companies fail on health, safety

4 hours ago | Health

The majority of companies inspected by the labour ministry in the first quarter of this year were not in compliance with occupational health and safety...

Namibians dread worsening droughts

4 hours ago | Disasters

While Namibia is battling one of its worst droughts in history a mere 38% of Namibians say that droughts in the country have not become...

Olufuko launched tomorrow

4 hours ago | Cultural

The Olufuko Annual Cultural Festival has attracted 69 girls who have already registered with the organising committee to undergo initiation during this year's festival.The 2019...

Bolster fight against hepatitis E

4 hours ago | Health

The World Health Organisation (WHO) has again urged Namibia to boost its response to the protracted hepatitis E outbreak which has claimed the lives of...

NEPC financial woes due to...

4 hours ago | Government

Cash-strapped state-owned New Era Publications Corporation (NEPC)'s acting CEO Benjamin Jakobs has attributed the corporation's failure to account for N$33.5 million to employees' poor work...

Okapale komatukodhila taka lukilwa Ya...

4 hours ago | Transport

Otaku ka tulwa oshihongwathano shomukondjelimanguluko gwaNamibia, Herman Andimba Toivo Ya Toivo pokapale koondhila kaNdangwa.Shoka otashi ka ningwa nale nehangano lyoNamibia Airports Company (NAC) otali...

Pedalling buzz

4 hours ago | Sports

At least 100 cyclists are expected to take part in the first-ever Oshana Cycle Challenge, which will take place on Saturday. The first-of-its-kind challenge will...

Load More