Swapo a ponokele nomalaka omuhogololwa iithikamena

Ookandindate dhomahogololo guukansela melelo lyoshikandjohogololo, Ondangwa Urban, odha ningi omahwahwameko gadwo gomahogololo mehuliloshiwike lya piti.

14 May 2019 | Politics

Omuhogololwa iithikamena, omunamimvo 27, Angelina Immanuel, okwa ningi omahwahwameko gokuwapaleka moka a wayiminwa kaayambidhidhi ye, omanga ongundu yoSwapo ya ningi oshigongi shomahwahwameko shoka sha kaliwa koominista dhokabinete oshowo iilyo yongundu okua koombinga ne dhoshilongo.

Immanuel okwa lombwele oNamibian Sun kutya ina pyakudhukwa okupopya niikundaneki.

Oshilyo shelelo lyongundu yoSwapo na okuli omuprima gwaNamibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, okwa lombwele aahogololi opo kaya hogolole Immanuel ta popi kutya ke li oshilyo shongundu yontumba na ota ningi omauvaneko gegulu kombanda yevi.

Kuugongelwa-Amadhila okwa pula woo Immanuel opo a hulithepo okulongitha omizalo dhongundu yoSwapo, pethimbo ta ningi omahwahwameko ge.

Omuprima okwa pula aahogololi mOndangwa Urban ya hogolole omuulikwa hogololwa gwoSwapo, Leonard Nevonga molwaashoka ota vulu na oku na otseyo nehalo lyookuyambulapo onkalo yaakalimo yomOndangwa.

“Otamu ka hogolola ngiini omuntu ke na omilandu na otaya popi owala. Kaye li kongundu yontumba yi na omilandu. Kamu shi woo kutya oya thikama peni na otaya ningi owala omauvaneko gegulu kombanda yevi.”

Okwa popi kutya ekotampango lyaSwapo olya indika iilyo yawo yi ye momathigathano gopolotika. Mboka taye shi ningi otaya yi pondje ekotampango lyongundu.

“Ito vulu okukala oshilyo shoSwapo na oto kondjitha ongundu yoye mwene. Omuntu ngoka, omuhogololwa iithikamena ta longo nokukutha ko omawi koSwapo, ngaashi hashi ningwa koongundu dhompilameno, oku li omuyambidhidho gwongundu yompilameno.”

“Paku shi ninga ngaaka owiitidhamo nale ngoye mwene moSwapo. Ngele ngoye omuhogololwa iithikamena na owiitala kutya oshilyo shoSwapo, hulitha po ethigathano lyoye, hulitha po okukondjitha oSwapo e to yambidhidha omuhogololwa gwongundu yoye.”

“Ngele ito shi ningi nena itatu ku talako onga oshilyo shoSwapo. Ikaleka kokule nokulongitha omalwaala goSwapo pethimbo to ningi omahwahwameko goye.

Ngele owa hala okukondjitha oSwapo shi ninga wiithikamena na otatu ku sindi ngaashi twe shiningile mboka ye shi kambadhala,” Kuugongelwa-Amadhila a popi.

Immanuel ina yamukula ngele ye oshilyo shoSwapo nongele oha longitha omalwaala goSwapo.

Kombinga yoongundu dhompilameno, Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya Swapo oku na ondjokonona yokusinda oongundu ndhoka na ote shi ningi natango momahogololo guukansela mOndangwa urban. Momasiku 15 Juni, aakalimo yomOndangwa Urban otaya ka hogolola kansela gwawo omupe, ngoka ta pingenepo, Elia Irimari, ngoka uulikwa a ninge Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana. Swapo ota kalelwapo kuNegonga omanga Vincent Ndjoba ta kalelepo oAPP. PDM otayi kalelwa po kuJohannes Martin, omanga Mandume Andreas Tuhafeni ta kalelepo ongundu yoCoD. Mboka yane otaya wayiminwa komuhogololwa iithikamena omunamimvo 27, Angelina Immanuel.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

LPM raises spectre of 'military state'

4 days ago - 22 May 2019 | Politics

The Landless People's Movement (LPM) is concerned that Namibia may be turning into a military state.It believes there is a need for the United Nations...

LPM a popi kombinga yuumbanda welelo lyuukwiita moshilongo

4 days ago - 22 May 2019 | Politics

JEMIMA BEUKESOngundu yoLandless People’s Movement (LPM) oya limbililwa kutya Namibia otayi melelo lyuukwiita.Ongundu oya popi kutya pe na ompumbwe opo Iigwana yaHangana yi ninge omakonaakono...

Tributes pour in for Iyambo

1 week ago - 19 May 2019 | Politics

As news of the passing of former Vice-President Dr Nickey Iyambo broke, tributes began pouring in. According to the Presidency, Iyambo died in the early...

PM denies attacking independent candidate

1 week ago - 15 May 2019 | Politics

Prime Minister Saara Kuugongelwa-Amadhila has denied claims that she attacked 27-year-old Angelina Immanuel, who is standing as an independent candidate for the upcoming Ondangwa Urban...

Immanuel a yamukula Kuugongelwa-Amadhila

1 week ago - 15 May 2019 | Politics

Immanuel okwa yamukula Kuugongelwa-Amadhila, omolwa omapopyo ngoka a ningi poshigongi shomahwahwameko shongundu yoSwapo shoka sha ningwa mehuliloshiwike lya piti mOndangwa.Immanuel okwa popi kutya Kuugongelwa-Amadhila...

Youth apathy

1 week ago - 14 May 2019 | Politics

Swapo Party Youth League (SPYL) secretary Ephraim Nekongo says he is concerned that disillusioned young people seem to be increasingly shunning elections. He highlighted...

Swapo a ponokele nomalaka omuhogololwa iithikamena

1 week ago - 14 May 2019 | Politics

Omuhogololwa iithikamena, omunamimvo 27, Angelina Immanuel, okwa ningi omahwahwameko gokuwapaleka moka a wayiminwa kaayambidhidhi ye, omanga ongundu yoSwapo ya ningi oshigongi shomahwahwameko shoka sha...

Iizemo yomahogololo gaSouth Afrika oyi li oshilongwa kuNamibia

1 week ago - 14 May 2019 | Politics

Aatseyinawa oya holola kutya epondolo ndyoka lya ningwa kongundu yoEconomic Freedom Fighters (EFF), sha landula omahogololo ngoka ga ningwa moSouth Afrika oshiwike sha piti, itali...

PM tears into independent candidate

1 week ago - 13 May 2019 | Politics

Candidates for the upcoming Ondangwa Urban by-election stepped up their campaigning over the weekend. The independent candidate, 27-year-old Angelina Immanuel, held a cleaning campaign where...

Poll lessons from SA

1 week ago - 13 May 2019 | Politics

Experts believe the gains made by the Economic Freedom Fighters (EFF), albeit as an underdog, in last week's election in neighbouring South Africa will not...

Latest News

10% water hike coming

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

The City of Windhoek has proposed a 10% water and 5% sewer tariff hike to come into effect in July. The City's recently announced...

Low earners excluded from drought...

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

Households with a combined income of more than N$2 600 will not qualify for state drought assistance, which has effectively excluded even low-level civil servants...

How did we get here?

2 days ago - 24 May 2019 | Opinion

How did we get to a situation, as a country, where our government is asking already struggling workers to donate 2% of the salaries as...

AMTA ends Fysal agreement

2 days ago - 24 May 2019 | Agriculture

Fysal Fresh Produce is to retrench 60 employees at the end of this month after its contract with the Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) was terminated....

Geingob grills Nanso

2 days ago - 24 May 2019 | Education

The Namibia National Students Organisation (Nanso) leadership received a grilling from President Hage Geingob on Wednesday during a meeting to discuss a number of issues,...

Fallout over 2% tax

2 days ago - 24 May 2019 | Economics

Political parties and analysts have called on the government to abandon a plan to introduce a “voluntary” 2% tax to fund drought relief.Prime Minister Saara...

Bild challenges Guibeb

2 days ago - 24 May 2019 | International

The German newspaper Bild has rubbished a claim by the Namibian ambassador to Germany, Andreas Guibeb, that no arrest warrant had been issued against him.The...

Namibia ranks poorly for diversity

2 days ago - 24 May 2019 | Cultural

For a country that is described by many as one of the most diverse in the world, Namibia has ranked fairly poorly in a new...

Business ponders mass exodus

2 days ago - 24 May 2019 | Business

A recent survey by the Economic Policy Research Association (EPRA) of close to 600 businesses concerned about the government's policy direction shows that a staggering...

Load More