Swapo a ponokele nomalaka omuhogololwa iithikamena

Ookandindate dhomahogololo guukansela melelo lyoshikandjohogololo, Ondangwa Urban, odha ningi omahwahwameko gadwo gomahogololo mehuliloshiwike lya piti.

14 May 2019 | Politics

Omuhogololwa iithikamena, omunamimvo 27, Angelina Immanuel, okwa ningi omahwahwameko gokuwapaleka moka a wayiminwa kaayambidhidhi ye, omanga ongundu yoSwapo ya ningi oshigongi shomahwahwameko shoka sha kaliwa koominista dhokabinete oshowo iilyo yongundu okua koombinga ne dhoshilongo.

Immanuel okwa lombwele oNamibian Sun kutya ina pyakudhukwa okupopya niikundaneki.

Oshilyo shelelo lyongundu yoSwapo na okuli omuprima gwaNamibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, okwa lombwele aahogololi opo kaya hogolole Immanuel ta popi kutya ke li oshilyo shongundu yontumba na ota ningi omauvaneko gegulu kombanda yevi.

Kuugongelwa-Amadhila okwa pula woo Immanuel opo a hulithepo okulongitha omizalo dhongundu yoSwapo, pethimbo ta ningi omahwahwameko ge.

Omuprima okwa pula aahogololi mOndangwa Urban ya hogolole omuulikwa hogololwa gwoSwapo, Leonard Nevonga molwaashoka ota vulu na oku na otseyo nehalo lyookuyambulapo onkalo yaakalimo yomOndangwa.

“Otamu ka hogolola ngiini omuntu ke na omilandu na otaya popi owala. Kaye li kongundu yontumba yi na omilandu. Kamu shi woo kutya oya thikama peni na otaya ningi owala omauvaneko gegulu kombanda yevi.”

Okwa popi kutya ekotampango lyaSwapo olya indika iilyo yawo yi ye momathigathano gopolotika. Mboka taye shi ningi otaya yi pondje ekotampango lyongundu.

“Ito vulu okukala oshilyo shoSwapo na oto kondjitha ongundu yoye mwene. Omuntu ngoka, omuhogololwa iithikamena ta longo nokukutha ko omawi koSwapo, ngaashi hashi ningwa koongundu dhompilameno, oku li omuyambidhidho gwongundu yompilameno.”

“Paku shi ninga ngaaka owiitidhamo nale ngoye mwene moSwapo. Ngele ngoye omuhogololwa iithikamena na owiitala kutya oshilyo shoSwapo, hulitha po ethigathano lyoye, hulitha po okukondjitha oSwapo e to yambidhidha omuhogololwa gwongundu yoye.”

“Ngele ito shi ningi nena itatu ku talako onga oshilyo shoSwapo. Ikaleka kokule nokulongitha omalwaala goSwapo pethimbo to ningi omahwahwameko goye.

Ngele owa hala okukondjitha oSwapo shi ninga wiithikamena na otatu ku sindi ngaashi twe shiningile mboka ye shi kambadhala,” Kuugongelwa-Amadhila a popi.

Immanuel ina yamukula ngele ye oshilyo shoSwapo nongele oha longitha omalwaala goSwapo.

Kombinga yoongundu dhompilameno, Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya Swapo oku na ondjokonona yokusinda oongundu ndhoka na ote shi ningi natango momahogololo guukansela mOndangwa urban. Momasiku 15 Juni, aakalimo yomOndangwa Urban otaya ka hogolola kansela gwawo omupe, ngoka ta pingenepo, Elia Irimari, ngoka uulikwa a ninge Ngoloneya gwoshitopolwa shaShana. Swapo ota kalelwapo kuNegonga omanga Vincent Ndjoba ta kalelepo oAPP. PDM otayi kalelwa po kuJohannes Martin, omanga Mandume Andreas Tuhafeni ta kalelepo ongundu yoCoD. Mboka yane otaya wayiminwa komuhogololwa iithikamena omunamimvo 27, Angelina Immanuel.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

APP pleads for campaign funds

3 hours ago | Politics

The All Peoples Party (APP) is calling on members of the public to assist it with funds or in-kind support for its upcoming congress and...

ECN foils attempted identity theft

3 hours ago | Politics

A case of identity theft was intercepted by the Electoral Commission of Namibia (ECN) in the Kavango East Region, where two people allegedly used the...

APP on warpath over late candidate

1 day - 16 July 2019 | Politics

The All People's Party (APP) is threatening to stop the Oshakati East by-election after its candidate Tangy Mike Shilongo failed to register in time.The deadline...

Itula ota tamekitha omahwahwameko ge muKotomba

1 day - 16 July 2019 | Politics

Itula onkene a ndjika oonyala mevi nonando ota ningilwa omatilitho kongundu yoSwapo gokumuutha, sho aniwa ina hulitha po uukwashilyo we nongundu ndjoka. “Omahwahwameko gomahogololo oshowo...

Itula forges ahead with presidential campaign

2 days ago - 15 July 2019 | Politics

Dr Panduleni Itula says he will launch his independent campaign for the country's presidency on 26 October.He remains undeterred, despite threats by Swapo to discipline...

Swapo ita popile Itula

5 days ago - 12 July 2019 | Politics

Ongundu yoSwapo oya gunu aalanduli yawo opo yiikaleke kokule nOmundohotola Panduleni Itula ngoka ta pangele okukutha ombinga methigathano lyomahogololo guupresidende onga omuhogololwa iithikamena.Elelo lyoSwapo moshitopolwa...

Nekundi at the centre of candidate mess

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

A lack of proper communication between Swapo's Oshana leadership and national leaders assigned to the region has resulted in storm gathering around the party ahead...

Katrina is in pain – Shaningwa

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

Swapo will not entertain any questions relating to the political future of former education minister Katrina Hanse-Himarwa, the party's secretary-general Sophia Shaningwa said yesterday. Hanse-Himarwa...

RDP ita popile omashina gokuhogolola

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

Ongundu yoRally for Democracy and Progress (RDP) itayi ka dhilaadhila lwaali mokunyana omahogololo gopashigwana ngoka taga ningwa moshilongo ngele otaku longithwa omashina gokuhogolola goelectronic voting...

RDP slams electronic voting machines

1 week ago - 10 July 2019 | Politics

The Rally for Democracy and Progress (RDP) says it will not hesitate to boycott Namibia's upcoming elections if necessary to object the use of electronic...

Latest News

Keeping up with the neighbours

3 hours ago | Economics

LuandaYou would need around US$2 535.97 in Windhoek to maintain the same standard of living that you can have with US$7 600 in Luanda, assuming...

88 schoolgirls fall pregnant in...

3 hours ago | Education

Eighty-eight learners, including two girls in Grade 7, fell pregnant in the Oshana Region during the first term of 2019. Oshana governor Elia Irimari...

Stop blaming Aawambo - Kapofi

3 hours ago | Government

Home affairs minister Frans Kapofi has cautioned against tribalism and pointed out that there is a growing perception that only the Aawambo are beneficiaries of...

Mom begs for mercy

3 hours ago | Justice

A mother of three minor children is asking the High Court to reduce her four-year prison sentence, or fine her instead, after she pleaded guilty...

Relevant IFRS themes: Anytime, anywhere

3 hours ago | Business

A good understanding of International Financial Reporting Standards (IFRS) is crucial to the financial reporting process of IFRS reporters. Banks and Insurers in particular have...

Standard Bank faces strike vote

3 hours ago | Labour

ELVIRA HATTINGH Members of the Bank Workers Union of Namibia (Bawon) are to vote on whether to strike...

Let us tread carefully

3 hours ago | Opinion

When expectations are not met, citizens wronged in this regard should have channels, means and ways to air their grievances and have them addressed effectively.In...

Big banks target South Africa's...

3 hours ago | Business

Emma Rumney - South Africa's biggest banks are betting cut-price accounts, big mortgages and offers on everything from Adidas backpacks to Xboxes will help them...

Zim inflation almost doubles, stirring...

3 hours ago | Economics

MacDonald Dzirutwe and Karin Strohecker - Prices of cooking oil and other basics soared in Zimbabwe as inflation nearly doubled in June, piling pressure on...

Load More