PDM ya tokola okufala kompangu oshikumungu shaSardarov

Ongundu yo PDM oya tokola okukonga ekwatho lyompangu sho tayi pataneke etsokumwe pokati kepangelo nekenge lyaRussia ndyoka tali hiila oofaalama dha thika pune okuza kepangelo lyaNamibia.

02 January 2019 | Politics

Momasiku 15 gaFebruali nuumvo, ongundu yoPopular Democratic Movement (PDM) otayi ka pula Ompangu yoPombanda opo yi kaleke oompangela dheyambulepo adhihe moofalama ne ndhoka tadhi hiilwa komukwashigwana gwaRussia Rashid Sardarov pamwe nehangano lye lyedhina Comsar Properties SA, noshitiyali okukutha oonkondo etsokumwe lyehiilo lyoofaalama ndhoka lyuule woomvula 99 ndyoka lya shainwa pokati kepangelo lyaNamibia nomuzaizai ngoka.

Moombaapila dhompangu ongundu yoPDM otayi kongo omayamukulo okuza kOminista yOmatulululo, ehangano lyoComsar, uuministeli wemona, omuprima minista, omupresidende, hahende-ndjai gwepangelo, omushangithi gwomavi, omunashipundi gwocentral procurement board oshowo epangelo.

Omupresidende gwoPDM, McHenry Venaani, moombaapila dhe dhompangu okwa holola kutya oshigwana otashi pumbwa uuyelele moshikumungu shoka oshowo oongundu dhopolotika dhoka dhi li mOmutumba gwoPashigwana noyuuvite kutya omunambelewa gwepangelo ngaashi ominista yomavi oya li yi na okwiihumbata nokuninga omatokolo muuwanawa woshigwana kwiikwatelelwa koompango dhoshilongo.

Oofaalama ndhoka tadhi patanekwa ongaashi Rianhof (yoohecta 5 027.8, Kameelboom (5 917.3), Smaldeel (457.7 ha) oshowo Wolffsgrund (5 982.1), adhihe otashi adhika moshitopolwa shaKhomas.

Oofaalama ndhoka otadhi adhika pamwe na odhi na uunene woohecta 17 385.1 na odha pewa ehangano lyoRainhof Farming Company omanga inadhi gandjwa kepangelo.

MuKotomba gwo 2018, Venaani okwa holola kutya okwa nongele kombinga yetsokumwe ndyoka lya shainwa kominista yomavi Utoni Nujoma oshowo Sardarov.

Venaani okwa popi kutya okwa haluka noonkondo mokuuva onkundana ndjoka.

Okwa popi woo kombinga yomatompelo ga gandjwa kuNujoma moPaliamende ta popile etokolo lyawo okuzimina etsokumwe ndyoka, ta popi kutya otali gandja uuwanawa wopaliko noompito dhiilonga.

Kwiikwatelelwa ketsokumwe ndyoka, Sardarov otaka futa iifuta yohiila kepangelo, yi thike piifuta yokongulu yomavi hayi futwa kaanafaalama ayehe yomalanditho.

Moombaapila dhompangu Venaani okwa popi kutya omulandu ngoka ogwa tulwa po opo gu pitikithe etsokumwe ndyoka lya ningwa.

Okwa tsikile kutya Nuujoma oya tsu kumwe naComsar pakana naashoka kashi li paveta, sho natango a kwatele komeho elandulathano opo omunangeshefa ngoka afute mo ooyene nale yoofaalama ndhoka oshimaliwa shooN$12 000 mohecta yimwe yevi.

Nujoma okwa zimine opo Cosmar a hiile oofaalama ndhoka uule woomvula 99 nonando ompango oya pitika owala oomvula omulongo kaazaizai.

Okwa popi woo kutya aniwa Comsar okwa gandja oshimaliwa omagano goomiliyona 25 komayambulepo gomaudhano, ta landa woo oofaalama dhomatulululo ndhoka dha nuninwa ooprograma dhomatulululo. Venani okwa popi kutya egandjo lyomagano ngoka olya ziminwa komuprima, ihe nonando ongaaka kape na uumbangi mboka wa ulike kutya iimaliwa mbyoka oya gandjwa shi li moshiketha shepangelo.

Venaani okwa popi kutya oya indile ya pewe okopi yetsokumwe ndyoka okuza kombelewa yomaziminino gomalanditho gomavi ihe oombaapila ndhoka kadha li dha pungulwa moondunda yoompungulilo na odha li dhi li aniwa komunambelewa gworegistrar of deeds.

Venaani okwa yi momusholondondo gwiinima ayihe mbyoka e wete ya ningwa kayi li mondjila na itayi endele pamwe nompango metsokumwe moka, ngaashi omukalo moka oofaalama ndhoka dha landwa, nokudhihiilitha komunangeshefa ngoka.

Kape na gumwe gwomaayamukuli a yamukula ta pataneke eindilo ndyoka, naElize Angula ota kalelepo paveta ongundu yoPDM.

YANNA SMITH

Similar News

 

Wakudumo, Shinduvi reject 'so-called' no confidence vote

9 hours ago | Politics

Kenya KamboweRUNDUSwapo Kavango East regional coordinator Ottilie Shinduvi and regional mobiliser Bonifatius Wakudumo, who also serves as the regional governor, yesterday declared a motion of...

IPC dissident opens case against Itula

9 hours ago | Politics

JEMIMA BEUKES WINDHOEK Independent Patriots for Change (IPC) outcast Henry Ngenomesho has opened a case of assault by threat against party president Dr...

Swapo's Wakudumo and Shinduvi face axe

1 day - 22 September 2020 | Politics

Kenya KamboweRUNDUThe Swapo Kavango East regional executive committee (REC) passed a motion of no confidence in the region's coordinator Ottilie Shinduvi and the regional mobiliser...

APP condemns Stina's discount land deal at Divundu

2 days ago - 21 September 2020 | Politics

RUNDUNAMPAThe All People's Party (APP) has condemned the alleged N$20 million discount land deal businesswoman Stina Wu scored at Divundu in the Kavango East Region.APP...

Itula reacts to 'autocracy' accusations

5 days ago - 18 September 2020 | Politics

JEMIMA BEUKESWINDHOEKIndependent Patriots for Change (IPC) leader Dr Panduleni Itula says he is unshaken by critics and aggrieved members who have labelled him a “hypocrite”...

Indigenisation Bill is investor friendly

6 days ago - 17 September 2020 | Politics

OGONE TLHAGEWINDHOEKThe Affirmative Repositioning movement, which has submitted the Indigenisation Bill to National Assembly Speaker Peter Katjavivi, says the bill is in no way a...

Hakusembe not shaken by opposition in Rundu

6 days ago - 17 September 2020 | Politics

Kenya Kambowe RUNDU Swapo's Rundu Urban district coordinator, Gabriel Hakusembe, says the party is not deterred or threatened by newly...

Itula and the white vote

1 week ago - 16 September 2020 | Politics

JEMIMA BEUKESWINDHOEKFormer independent presidential candidate and leader of Independent Patriots for Change (IPC) Dr Panduleni Itula is making inroads in garnering the white vote as...

Registration numbers increased

1 week ago - 16 September 2020 | Politics

JEMIMA BEUKESWINDHOEKThe registration of voters for the upcoming elections have significantly picked up, particularly in the urban centres, over the last 48 hours, peaking at...

Swapo is not Fishrot – Mupya

1 week ago - 16 September 2020 | Politics

Edward Mumbuu JnrWINDHOEKThe Fishrot corruption scandal which led to the arrest of senior Swapo figures should not be used as a gauge to sway votes...

Latest News

The evil that men do

9 hours ago | Crime

JEMIMA BEUKESREHOBOTH The mother of two-week-old Charmaine Moss, who died after allegedly being raped by her father, has revealed shocking details about what had transpired...

Death of football further divides...

9 hours ago | Opinion

At the time when Namibians are angry at so many things – Covid-19, high unemployment rates and general levels of poverty – sport is the...

IPC dissident opens case against...

9 hours ago | Politics

JEMIMA BEUKES WINDHOEK Independent Patriots for Change (IPC) outcast Henry Ngenomesho has opened a case of assault by threat against party president Dr...

Antipsychotic drugs back in stock

9 hours ago | Health

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI After being out of stock for six months, the country has finally received antipsychotic and antidepressant medication....

Meatco works towards inclusivity

9 hours ago | Agriculture

STAFF REPORTERWINDHOEKMeatco hosted a stakeholder engagement meeting with mainly weekend farmers and members of the Namibia Emerging Commercial Farmers Union (NECFU) last week.These farmers are...

Meat industry players meet

9 hours ago | Agriculture

STAFF REPORTERWINDHOEKThe Meatco board last week paid a courtesy visit to the Meat Board of Namibia to discuss how to address crucial matters hampering the...

Breaking the stigma of dementia

9 hours ago | Health

ERWIN LEUSCHNERSWAKOPMUNDSwakopmund's Alzheimer Dementia Namibia (ADN) Centre is the only one of its kind in the country. Here around two dozen people are cared for...

Horrendous abortion

9 hours ago | Opinion

Modestus H We cannot live in the present without the past; we have to link them together. In the past, abortion was not as...

A seatbelt can save your...

9 hours ago | Opinion

FABIAN AMUKWELELEIn highly motorised countries, many deaths have been prevented by seatbelts. Yet, seatbelt compliance remains worryingly low in those countries, including Namibia, where vehicle...

Load More