Oondjindikila dhaZimbabwe dha lelepekwa

08 March 2019 | Africa

OMUTOOLINKUNDATHANA GWOMENI

Omupresidende gwaUS Donald Trump okwa lelepeke ishewe oondjindikila ndhoka dha tulilwa mo Zimbabwe nomvula yimwe, nokwiidhimbika omaindilo gaaleli yaSADC mwakwatelwa Omunashipundi gwoSWAC omupresidende Hage Geingob mboka ya kala taya pula opo oondjindikila ndhoka ndhoka dhi hulithwe po.

Geingob okwa li a popi momwedhi Februali kutya SADC okwa mona uuyelele okuza komupresidende gwaZimbabwe, Emmerson Mnangagwa kombinga yonkalo yopolotika ndjoka yi li moshilongo shoka oshowo onkalo yopaliko.

“Omitse dhiilongo yaSADC odha nongele kombinga yoonkambadhala tadhi ningwa kepangelo lyaZimbabwe, mokulundulula onkalo yeliko moshilongo shoka nokue ta emanguluko okuza kuupika wopaliko maantu yaZimbabwe, odha gumwa noonkondo koondjindikila ndhoka dha tulilwapo oshilongo shoka moomvula dho 2000,” Geingob a popi.

Okwa popi kutya SADC ota holola uukwawo wanankali pamwe nepangelo oshowo aakwashigwana yaZimbabwe opo oondjindikila ndhoka dha tulilwa mo oshilongo dhi kuthwepo.US okwa tulile mo oshilongo shoka oondjindikila momvula yo 2003, na odha lelepekwa momvula yo 2005 oshowo 2008 kohi yoAmerica's International Emergency Economic Powers Act.

Oondjindikila ndhoka odha tulilwa mo aanambelewa yaZimbabwe mwakwatelwa omupresidende Mnangagwa na okwa popi kutya omilandu dhontumba dhuuthemba waantu odha pumbwa okutulwa miilonga opo oondjindikila ndhoka dhi kuthwe po.

Ominista yemona lyaZimbabwe, Mthuli Ncube okwa li a lombwele omutoolinkundana gumwe kutya: "Tse inatu pumbwa okulombwelwa komuntu kutya otu na okuninga hwepo ngiini kombinga yuuthemba womuntu nenge uundemokoli….otwa pumbwa okushininga tseyene.”

Trump okwa popi mOmaandaha kutya Zimbabwe ina tula miilonga omilandu ndhoka tadhi pumbiwa.

Oondjindikila ndhoka dha tulwa miilonga, odha patela pondje Zimbabwe opo a vule okumona omakwatho gas ha okuza kepangelo lyaUS.

Trump momukanda ngoka hangele aatotiveta yaUS okwa popi kutya Mnangagwa okwa ningi omahogololo gaahena uuyuuki, ta popi omahogololo ngoka ga ningwa moshilongo shoka muJuli gwo 2018, moka omuleli gwo MDC Nelson Chamisa ta popi kutya oye a sindana po omahogololo ngoka.Etsikilo lyoondjindikila ndhoka olya hwahwamekwa woo kemonitho lyiihuna lyaakwashigwana okuza kepangelo lyaMnangagwa, sho aakwashigwana ya yi momapandanda yeli ompinge neyo pombanda lyondando yomahooli moshilongo. Aantu ya thika po 17 oya dhipagwa kaakwiita pethimbo lyomahogololomadhilaadhilo ngoka.

Momukanda ngoka Trump okwa holola nomuthindo kutya epangelo lya Zimbabwe otali tsikile nokudhina uudemokoli nokutula moshiponga omulandu gwiikwapondje gwaUS.

Epangelo lyaBotswana olya tindi oolopota dha piti omasiku ga ziko kutya otali ka gandja omukuli gwoomiliyona dhaUS 600 kuZimbabwe, onga oonkambadhala dhokuyambidhidha meyambulepo lyeliko lyoshilongo shoka.

Eliko lyaZimbabwe olya kala monkugo yi na onkambe uule woomvula dha thika po 10 nondjele yoondando moshilongo oya londo pombanda noopresenda thika po 50, okuya muJanuari gwonuumvo molwa ompumbwe yiimaliwa yopondje moshilongo shoka.

Oshilongo oshi na oongunga dhOmbaanga yUuyuni ano oWorld Bank dha thika poobiliyona dhaUS 1.4 oshowo oongunga dhoAfrican Development Bank naagandji yalwe yoongunga muuyuni.

Oshilongo otashi kongo eyambidhidho lyiimaliwa okuza kiilongo yopuushiinda muSADC molwaashoka osha tulilwa mo oondjindikila okuza kaagandji yomikuli muuyuni, mwakwatelwa oWorld Bank oshowo IMF, sho oongunga dhopondje moshilongo shoka sha thikama poobiliyona dha US 10.

Zimbabwe okwa li a lopotwa a pula ekwatho lyomukuli okuza kuSouth Afrika, lyoobiliyona dhaUS 1.2, ihe eindilo lye inali ziminwa.

MuFebruali Geingob okwa popi kutya aaleli yaSADC oya nongele kutya epangelo olya tamekitha oonkundathana naakuthimbinga moshilongo opo ku yambulepo eliko lyoshilongo shoka, na okwa pula aakuthimbinga ya yambidhidhe oonkambadhala ndhoka ndhoka tadhi ningwa kepangelo.

Omutse gwoshilongo shaNamibia, ogwa nyana woo oonkambadhala tadhi ningwa aniwa komahangano gamwe gaashi gopapangelo opo ga nyateke oshilongo shoka nokushi shuna monkalo ya nayipala moka shi li nale.

Kuyele nuumvo omupresidende gwaSouth Afrika, Cyril Ramaphosa okwa popi kutya oshilongo shaandjawo otashi yambidhidha ekuthe po lyoondjindikila ndhoka dha tulilwa po oshilongo shoka.

Ramaphosa okwa li a popi konima yomutumba gwoWorld Economic Forum moDavos, Switzerland, ta popi kutya Zimbabwe okwa taalela onkalo ombwiinayi yopaliko, na ota vulu okukwathela kuuyuni ngele oondjindikila ndhoka odha kuthwa po. -Olopota yagwedhwapo koBusiness Day

Similar News

 

SA sets eyes on Zimbabwe

1 month - 11 August 2020 | Africa

JEMIMA BEUKES WINDHOEK African National Congress (ANC) secretary-general Ace Magashule has condemned the state-sanctioned brutality and rights violations in neighbouring Zimbabwe, saying...

Comet Neowise visible just after sunset

2 months ago - 30 July 2020 | Africa

ELVIRA HATTINGH WINDHOEKComet Neowise (C/2020 F3) is now visible in the southern hemisphere just after sunset.The Astronomy Society of Southern Africa said it has received...

Namibia stagnates on several SDGs

2 months ago - 29 July 2020 | Africa

ELLANIE SMIT WINDHOEK Namibia has been ranked 119th among 166 countries in achieving the United Nations' Sustainable Development Goals (SDG). This...

Africa should become the conservation continent

2 months ago - 27 July 2020 | Africa

ELLANIE SMIT WINDHOEK Protecting 30% of the earth's surface by 2030 could result in greater economic opportunities for emerging economies...

Response plan to improve health access, protect economies

4 months ago - 06 May 2020 | Africa

The African Union Development Agency (AUDA-NEPAD) has launched a COVID-19 Response Plan of Action to assist African countries to improve access to sustainable and resilient...

Namibian companies consider AfCFTA boon

10 months ago - 19 November 2019 | Africa

CATHERINE SASMANNamibia recently signed the African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) that could potentially unlock the massive African market of 1.2 billion people as the...

Small burial for Mugabe

1 year - 30 September 2019 | Africa

The body of Zimbabwe's former president Robert Mugabe was buried on Saturday in his rural village of Kutama, an AFP reporter at the scene said.The...

Another dos Santos falls

1 year - 30 September 2019 | Africa

One year ago, the dos Santos family handed the Angolan presidency over to Joao Lourenco. The new president promised to tackle corruption which crippled the...

South Africans are not xenophobic

1 year - 17 September 2019 | Africa

South African president Cyril Ramaphosa has apologised for the violent attacks by South Africans against nationals of other African countries, saying South Africans are not...

Mugabe: Hero or zero?

1 year - 16 September 2019 | Africa

Some believe the late Robert Mugabe was thrown into the dustbin of history when he was deposed as president of Zimbabwe in 2017, yet many...

Latest News

Uutoni has final say on...

7 hours ago | Government

KENYA KAMBOWERUNDUUrban and rural development minister Erastus Uutoni will have the last say as to whether 83.1738 hectares of land at Divundu in the Kavango...

Govt spends N$2.3bn to buy...

7 hours ago | Agriculture

ELLANIE SMITWINDHOEKThe government has spent N$2.3 billion on the acquisition of 558 farms measuring 3.4 million hectares to resettle landless Namibians to date.The government started...

Youth must stand up and...

7 hours ago | Opinion

Young Namibians have historically been the torchbearers of every revolution we have come to experience.In fact, that’s the story everywhere in Africa. Nelson Mandela, Yoweri...

Snared Etosha elephant calf rescued

7 hours ago | Environment

FRANCOISE STEYNBERGWINDHOEKAn elephant calf that was spotted near Namutoni in the Etosha National Park with a wire snare cutting deep into the flesh of its...

Six arrested for wildlife crimes

7 hours ago | Crime

ELLANIE SMITWINDHOEKSix suspects have been arrested in connection with wildlife crimes and two new cases were registered last week.Three of the suspects were arrested for...

Swapo processes under fire

7 hours ago | Politics

OTIS FINCKWALVIS BAYAccording to an aggrieved group, Swapo leaders assigned to the Erongo Region baffled members in the districts by pushing through disputed candidate nominations...

A shared future for the...

7 hours ago | Opinion

ZHANG YIMINGToday marks the 71st anniversary of the founding of the People’s Republic of China as well as the Chinese traditional Mid-Autumn Festival (Moon Festival)....

Matjila, Fillemon crowned gaming kings

7 hours ago | Sports

Jesse Jackson Kauraisa WINDHOEK Namibian gamers Rashaad Matjila and Matias Fillemon have been selected as the country's e-sports national team players...

BA's power tussles continue

7 hours ago | Sports

Limba Mupetami WINDHOEK Infighting within Black Africa's (BA) ranks continues, with the interim committee and supporters of the community club clashing on whether...

Load More