Ongendjo yongeleka ya yakwa po

Ongendjo yongeleka yOshitutuma Roman Catholic yongushu yooN$100 000 momukunda Oshitutuma mOngongo oya yakwa po mOsoondaha ya piti.

01 April 2020 | Local News

ELLANIE SMIT

OVENDUKAKape na ngoka a tulwa miipandeko shi na sha nuulunga mboka, nomakonaakono gopolisi otaga tsikile.

Moshiningwanima sha yooloka, mEtitano lya piti moAuspannplatz mOvenduka, omukiintu omunamimvo 23, omukwashigwana gwaSouth Afrika okwa tulwa miipandeko konima sho a dhenge noku ehameka omukwiita ngoka e li oshilyo shOperation Namib Desert.

Oshiningwanima shoka osha holoka pethimbo iilyo yopatolola ndjoka ya li tayi pata ondunda yomanwino ndjoka ya li ya patuluka pethimbo lyoowili dhokupata moshitopolwa shaKhomas, omolwa eigidho lyomupresidende kombinga yomukithi gwocorona ngoka a tseyitha kutya inaku landithwa omalovu.

Omukiintu ngoka okuli omwiilongi moshiputudhilo shoUniversity of Namibia (Unam).Ekwatonkonga

Metitano momukunda Ohamaala mOndobe, omukiintu gwoomvula 14 okwa kwatwa onkonga komulumentu gwoomvula dhaashiwike.

Palopota yopolisi, omulumentu ngoka okwa adha okakadhona hoka oko akeke momugongo taka kolo, na okwe ka nana mokwaako sigo omoseti maandjawo yokakadhona na okwe ka kwata onkonga.

Moshiningwanima shimwe omukiintu gwoomvula 19 okwa kwatwa onkonga komulumentu gwoomvula 18 mEtitano moSwakopo.

Omukiintu okwa li ta zi mondunda yomanwino sho omufekelwa e mu nanene pehala lyiikalekelwa na okwe mu dhenge noku mu ningila omatilitho gedhipago, na okwe mu kwata onkonga. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko.

Metitano mOndangwa momukunda Ondukutu, omukiintu gwoomvula 19 okwa kwatwa onkonga komulumentu gwoomvula kadhi shiwike. Omulumentu okwa nanene omukiintu mondunda ye yokulala na okwe mu kwata onkonga. Omufekelwa okushiwike ihe ina tulwa miipandeko natango.

Molyomakaya moTutaleni molukanda Twaloloka omukiintu okwiikutha epunda nokweekela okanona pokati komamanya. Omufelekwa okushiwike kopolisi.

Omulumentu gwoomvula 39 okwa adhika a lala mekunku lyombinzi mEtitano popepi netoto lyiiyagaya moHavana.

Okwa adhika niilalo sho a tsuwa mombunda, ontulo nomepunda. Omunamivo 23 omuniilonga gwehangano lyaShilimela Security Services okwa tulwa miipandeko shi na sha nedhipago ndyoka.

Omukiintu omunaimvo 51 okwa tsuwa nombele yokapi mEtitano moSchlip.

Okwa tsuwa montulo nokonima na okwa falwa mokaklinika kaSchlip moka a hulithila. Omunamimvo 32 okwa tulwa miipandeko.

MoKarasburg, aalumentu yatatu AaNamibian oshowo OmuEgipiti gumwe oya tulwa miipandeko mOlyomaya kiilyo yOperation Namib Desert konima sho ya adhika niingangamiti yocannabis mehauto lyawo.

Mosoondaha mOtjomuise, omulumentu gwoomvula 31 OmuNamibia okwa tulwa miipandeko sho a adhika noograma 100 dhiingangamithi yongushu yooN$50 000, pethimbo lyokashaya ka ningwa kopolisi. Oshimaliwa shooN$117 500, kuniwe einekelo kutya osha za melanditho lyiingangamithi osha kuthwa ko woo.

Similar News

 

Govt to probe SOE ‘milking’

2 days ago - 17 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKThe public enterprises ministry is tightening its grip on state-owned enterprises (SOEs)...

Homeless ‘rescued’, then abandoned

2 days ago - 17 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES/LIMBA MUPETAMI WINDHOEK“We were better off on the streets.” These are the sentiments of some of the homeless people sheltered...

Uutoni rejects Wu discounted land deal

2 days ago - 17 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe DIVINDUUrban and rural development minister Erastus Uutoni has rejected a controversial...

Katima still drowning in rubbish

2 days ago - 17 September 2021 | Local News

ELLANIE SMITWINDHOEKAlmost three months after the community of Katima Mulilo complained about poor service delivery in the town, which led to streets overflowing with rubbish...

City ‘overcharges’ Omuramba for electricity

2 days ago - 17 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKThe City of Windhoek has been dragged to court for allegedly charging the Omuramba Medical Centre body corporate for...

Traffic camera deal: PG to decide

3 days ago - 16 September 2021 | Local News

JANA-MARI SMITH WINDHOEKPolice chief Sebastian Ndeitunga says the police will submit their findings of...

Investigate Rehoboth – PDM

3 days ago - 16 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKPopular Democratic Movement (PDM) member of parliament Jennifer van der Heever...

Otweya houses to see the light

3 days ago - 16 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKErongo governor Neville Andre has confirmed that they are pushing to fast-track the electrification process of the 142 houses...

SME Bank depositors still licking their wounds

4 days ago - 15 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK Depositors of liquidated SME Bank are still waiting to receive their...

PG still deciding on Seibeb’s treason charge

4 days ago - 15 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES/JEANETTE DIERGAARDT WINDHOEKHaving succeeded in the fight to prove that their suspensions were...

Latest News

How to save with confidence

2 days ago - 17 September 2021 | Others

Neville Vries Everyone can save something. Having a goal is the first step. “Start where you are, use what you have, do what you...

Relief from the price monster...

2 days ago - 17 September 2021 | Economics

PHILLEPUS UUSIKUStatistics released by the Namibia Statistics Agency (NSA) indicated that on a monthly basis, inflation decreased by 0.2% in August 2021 compared to an...

Unam dogged by fraud claims

2 days ago - 17 September 2021 | Education

MATHIAS HAUFIKU WINDHOEK The University of Namibia (Unam) is facing criticism from its staffers for allegedly refusing to...

Kennedy Hamutenya - NAMDIA CEO

2 days ago - 17 September 2021 | People

1. What do you bring differently to the table of your career? I served as chairperson and deputy chairperson of Debmarine Namibia, director...

Calista Schwartz CEO,NYC (Treasurer)

2 days ago - 17 September 2021 | People

1. What do you bring different to the table of your...

Business and Intellectual Property Authority...

2 days ago - 17 September 2021 | People

1. What do you bring different to the table of your career?I have had the privilege to work in both the public and private...

Public Enterprises Chief Executive Officers...

2 days ago - 17 September 2021 | People

On 03 June 2021, the 6th annual general meeting of the Public Enterprise Chief Executive Officers Forum (PE CEOs’ Forum), a new PE CEOs’ Forum...

NAMCOR MD, Immanuel Mulunga (Chairperson)

2 days ago - 17 September 2021 | People

1. What unique attributes do you bring to the SOE CEO Forum?I bring a dynamic and transformational leadership to the table...

Maria Nangolo – ED NIPAM,...

2 days ago - 17 September 2021 | People

1. What do you bring different to the table of your career?I am a result driven, leader, strategist and...

Load More