Omunyekadhi a nongonona uupyakadhi woombashu

Omunyekadhi gwaNamibia, Monica Geingos okwa pula aatseyinawa opo ya ete omadhilaadhilo gawo komeho yaatotiveta, nkene ku na okukandulwa po ompumbwe yomagumbo mokati koshigwana.

20 February 2019 | Infrastructure

Etalelepo kolukanda hoka taku yambulwapo opoloyeka yomagumbo moFreedom Square moGobabis, lya landula koonkundathana naGeingos odha etitha omukumo kutya epangelo olyiitulamo mokweendelelitha onkalo yekandulepo lyompumbwe yomagumbo , ngaashi omuleli Hage Geingob a popi kutya onkalo yoombashu kayi shi onkalo yopauntu.

Aanambelelwa ya za kehangano lyoShack Dwellers Federation of Namibia (SDFN), Slum Dwellers International (SDI) oshowo aanambelewa yelelo lyOshilando shaVenduka oya tsakanene nomupresidende omanga omutumba ngoka inagu ningwa.

Momukanda ngoka gwa pitithwa komunyekadhi gwoshilongo mEtitano lya piti, ogwa holola kutya ope na eyooloko kombinga yaashoka aathigona yahala naashoka aanapolotika yahala.

Okwa gandja oshiholelwa ngaashi shoomilandu dhoompangela dhomatungo dhomoondoolopa ndhoka olundji inadhi pumbiwa na otadhi yi moshipala aakwashigwana naaakuthimbinga ya vule okugandja omagumbo gondando yopevi.

Oshiimbi shimwe ondando yili pombanda oshowo okwaahauvako oompumbwe dhoshigwana.

Omathimbo ga piti, Martin Mendelsohn gwoResearch and Information Services of Namibia (RASION) okwa li a popi kutya omukalo omuwanawa opo epangelo li ulike kutya oliitula mo shili mokuya moshipala onkalo ndjoka, ongee tali endelelitha owala omukalo gwegandjo lyomavi oshowo okushunitha pevi iipumbiwa kombinga yonkalo ndjoka. Jane Weru, Omunambelewa omukomeho gwoAkiba Mashinani Trust moKenya, okwa popi kutya uupyakadhi womalukanda otawu vulu owala okukandulwa po ngele kwa uvika onkalo ndjoka.

Heinrich Amushila, gwoNamibia Housing Action Group (NHAG), ngoka e li kuume koSDFN, okwa popi kutya eidhopomo lyombelewa yomunyekadhi otali ka kwathela opo ooprograma nomilandu ndhoka dhi vule okukala dha yamukula onkalo yoshili ndjoka yi li po.

Okwa tsikile kutya okwiidhimbika omayele goshigwana otashi keetitha ku tulwe po omakandulepo gomaupyakadhi ngoka taga longo kwaamboka ye li hwepo moondjato ihe itaga ka longa kaathigona.

Oyendji ya popi kutya elelo lyOshilando shaVenduka otali shi ningitha oshidhigu okulongela kumwe nomahangano ngaashi SDFN, unene ngele tashi ya keyambulepo lyomalukanda.

Amushila okwa popi kutya ekalo lyaanambelewa yoshilando shaVenduka moonkundathana ndhoka oshinima oshiwanawa na oye na omukumo kutya otashi etitha ekatuko lyookantu dhondjila ombwaanawa yelongelokumwe.

Rose Molokoane, omunashipundi gwoShack Dwellers International, okwa tsu omuthindo opo ehangano li ninge athigona ookuume kawo miilonga. Omapekaapeko ngoka ga ningwa oga holola kutya oombashu dha thika po 12 000 ohadhi tungwa kehe omvula moNamibia.

Omwaalu gwoombashu oshowo aakwashigwana mboka haya zi moombashu ndhoka itagu tsukumwe nonando Elelo lyaVenduka olya popi omasiku ga piti kutya omayalulo ngoka lya ningi oga ulike kutya aakwashigwana ye li po 131 000 otaya lumbu momalukanda ga thika pe 87.

Membo lya shangwa momvula yo 2017 tali ithanwa 'Informal Settlements in Namibia: Their Nature and Growth', ndyoka lya shangwa kutya John Mendelsohn oshowo Beat Weber, olya kunkilile kutya ngele onkalo yomalukanda inayi talika mbala nena oombashu dha thika po 500 000 otadhi ka kala moshilongo okuya momvula yo 2030 naantu ya thika poomiliyona 2 otaya ka kala taya lumbu moombashu ndhoka.

Aashangi yembo ndyoka oya kunkilile kutya onkalo yiifuta yopaliko, onkalo yopauntu nomidhingoloko oshowo omayambulepo ngoka inaga pangelwa oyi li onene noonkondo kuNamibia onga oshilongo oshowo oshigwana she.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Unfinished pipeline impacts 7 000 residents

1 day - 20 March 2019 | Infrastructure

About 6 932 people and 33 790 large and 18 395 small stock units are facing thirst, as the agriculture ministry battles to finish the...

Red tape delays housing handover

3 days ago - 18 March 2019 | Infrastructure

Windhoek town planning constraints and red tape, along with a host of other troubles, are to blame for the protracted delays in the handing over...

DBN pushes affordable homes

1 week ago - 11 March 2019 | Infrastructure

Fast-tracking residential land delivery and affordable housing will not only empower cash-strapped low-income earners and ensure them a stake in the local economy, but lead...

Hold-up on highways

1 week ago - 11 March 2019 | Infrastructure

Major sections of the Okahandja dual carriageway and the road from Windhoek to Hosea Kutako International Airport are yet to be completed.Works minister John Mutorwa...

Engineers, builders to pay for RA building repairs

2 weeks ago - 01 March 2019 | Infrastructure

The consulting engineering firm and the building contractor Namibia Construction will have to foot the bill for repairs to the Roads Authority’s new N$219 million...

GIPF pumps millions into housing at Eenhana

3 weeks ago - 28 February 2019 | Infrastructure

The Government Institutions Pension Fund (GIPF) has invested N$17.4 million in housing aimed at low- and medium- income groups at Eenhana in the Ohangwena region.According...

Oopoloyeka mbali dhomoshilongo dha talika unene omeho komahangano gopondje...

3 weeks ago - 28 February 2019 | Infrastructure

OGONE TLHAGEEhangano lyaChina lyoChina Harbor Engineering Company, olya tulwa momusholondondo gwokulonga oopoloyeka adhihe dhoka mbali.Ehangano ndyoka olya ningi eindilo lyiimanga kumwe nehangano lyomoshilongo lyoRoadhart CC...

Foreigners dominate bids

3 weeks ago - 26 February 2019 | Infrastructure

A total of 25 companies have been shortlisted for the construction and upgrade of the Walvis Bay-Kranzberg railway line and the construction of a new...

N$500 million bailout for RA

3 weeks ago - 25 February 2019 | Infrastructure

The Road Fund Administration (RFA) has bailed out the Roads Authority (RA) to the tune of N$500 million, so the ailing parastatal can settle outstanding...

First Lady enters shack fray

4 weeks ago - 20 February 2019 | Infrastructure

First Lady Monica Geingos has reached out to experts to bring their ideas on how to solve the housing crisis to the attention of policymakers....

Latest News

Millions unaccounted for at NDC,...

1 day - 20 March 2019 | Economics

The Namibia Development Corporation (NDC) has failed to submit documentary evidence to prove how it spent N$90.1 million between 2015 and 2017, the latest report...

Aluta continua!

1 day - 20 March 2019 | Columns

Tomorrow is without doubt a significant day in our national history, as we pause to celebrate the spirit of our forefathers and struggle heroes and...

Africa Briefs

1 day - 20 March 2019 | Economics

No end date for Eskom’s power cutsSouth Africa's public enterprises Minister Pravin Gordhan said yesterday he cannot say yet when rolling blackouts will end, as...

Cob plundering suspects nabbed

1 day - 20 March 2019 | Crime

Leandrea Louw Two men arrested on Saturday for allegedly being in possession of 60 large cob made their first appearance in the Walvis Bay Magistrate’s...

Unfinished pipeline impacts 7 000...

1 day - 20 March 2019 | Infrastructure

About 6 932 people and 33 790 large and 18 395 small stock units are facing thirst, as the agriculture ministry battles to finish the...

Apple unveils new iPad, updates...

1 day - 20 March 2019 | Technology

Sonam RaiApple Inc, in a surprise move on Monday, launched a new 10.5-inch iPad Air and updated its iPad Mini ahead of a March 25...

Climate change and productivity

1 day - 20 March 2019 | Agriculture

Climate change is a long-term change in climatic/weather patterns of the earth or region. Such change is observed in temperature and rainfall patterns, amongst others....

Palladium hits record high

1 day - 20 March 2019 | Business

Palladium surged to a record yesterday as the risk of a ban on some Russian exports added to supply concerns for the autocatalyst metal. Spot...

State supports non-compliant security firms

1 day - 20 March 2019 | Business

Employers and trade unions agree that one of the major issues facing the Namibian security services industry is that some government institutions continue to appoint...

Load More