Omulumentu a dhipagwa omanga ta gamene mumwayina

Omumwayinakadhona omukuluntu gwomulumentu omunamimvo 29 ngoka a dhipagwa mOvenduka omanga ta kambadhala okugamena omumwayinakadhona ngoka a li ta kwatwa onkonga kongangala okwa hokolola nkene omumwayina a dhipagwa.

22 September 2020 | Local News

JEMIMA BEUKES

OVENDUKAOlopota yopolisi ndjoka ya pitithwa mOlyomakaya kOmupeha Komufala, Kauna Shikwambi gwoshikondo shOmauyelele gOshigwana mOpolisi, oya holola kutya omulumentu ngoka okwa yahwa konima sho endelele a ye kombashu yamumwayina opo e ke mu gamene konima sho a kugu.

Omumwayinakadhona omukuluntu, Silba Kazekondjo, okwa lombwele oNamibian Sun, omumwayinamati okwiidhenge pevi posheelo shondunda yawo na oye mu tala ta hulitha.

“Okwa kambadhala okutidhwa omufekelwa ihe okwiidhenge pevi pondje yosheelo.”

Omakwatokoonkondo nomadhipago ngoka ga londo pombanda moNamibia uule womasiku gapiti oga eyitha ongeyo moshigwana shoka sha pula opo kutulwe miilonga omilandu dhontumba opo ku kalekwe po egameno lyaakwashigwana, mboka ye li inaya gamenwa we momagumbo gawo. Momaandaha goshiwike sha piti, okanona kokakadhona koomvula 12 okwa kwatwa onkonga mOhavana konima sho oongangala mbali dhiiteyele mombashu yawo omanga yina a talako keena sho ta vulu okuninga.

Lucy Edwards-Jauch, omundungiki koshikondo shosociology moshiputudhilo shaUnam na okuli omuhwahwameki guuthikepamwe, okwa popi kutya oshigwana osha pumbwa okuninga omahololodhilaadhilo geli ompinge nomiyonena dhoka unene tadhi ningilwa aakiintu naanona. Omuhwahwameni guuthikepamwe moUnam, Immaculate Mogotsi, okwa popi kutya aakiintu ohaya ningi aluhe iihakanwa yomiyonena okuza kaalumentu uuna ya taalela omaupyakadhi giita nenge omagwo pevi gomaliko.

“Shoka nda mono mOvenduka nomoNamibia aantu ya kanitha iilonga yawo na oye li mompumbwe onene. Oluhepo nokwaahena iilonga ohaku etitha omaupyakadhi, nongele epangelo inali kotoka onkalo itayi ka vula okukondololwa, naakiintu otaya kala iihakanwa onkene epangelo olya pumbwa okukatuka oonkatu.”

Pahapu dhe, epangelo olya pumbwa okutothamo omahala ngoka haga longwa iimbuluma mbyoka olundji nokugandja egameno pomahala ngoka. Omuhwahwameki guuthikepamwe, Ngamane Karuaihe-Upi okwa popi kutya aakiintu naanona oya ninga iihakanwa yomiyonena dhopaukadhike kookantu.

“Edhilaadhilo kutya aakiintu oye na uuthemba kali po natango. Otuli monkalo yuuyuni moka aantu to a dha taya popile omiyonena dhoka. Ito vulu okupula sha kombinga yaalumentu nongele nena owa popisha kombinga yaakiintu nena otashi talikako to ningile omapulo aalumentu na oto lundililwa okwaahasimaneka aalumentu.”

[email protected]

Similar News

 

Councils owe NamWater N$470m

15 hours ago | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKBulk water supplier NamWater is owed a whopping N$470 million by local authorities across the country, which includes a debt...

Eponokelo lyaatiligane kuGeingob lyakondemwa

15 hours ago | Local News

JEMIMA BEUKESOVENDUKAOmuleli Hage Geingob okwa nyanwa koyendji omolwa omapopyo ge geponokelo lyaatiligane mboka yiishangitha opo ya ka vule okukutha ombinga momahogololo momweedhi twa taalela.Sho a...

Oomwedhi omugoyi dhiifundja nekengelelo

15 hours ago | Local News

JEMIMA BEUKESOVENDUKAOmulumentu omunyasha okuli mehaluko nomoluhodhi olunene konima sho a nongele oshiwike shika kutya okamonakadhona hoka a li a thigi metonatelo noshiloshipyiyu lyayina, na okwa...

Bureaucracy holds up Tsumeb land transfer

4 days ago - 16 October 2020 | Local News

ESTER KAMATITSUMEBWeatherly has donated 250 hectares (ha) of land to the Tsumeb municipality to fight land scarcity at the town but long bureaucratic processes are...

US embassy donates 4 vehicles to hunt down HIV

5 days ago - 15 October 2020 | Local News

STAFF REPORTER WINDHOEK As part of the effort to expand HIV services in Namibia, the United States embassy in Namibia has provided...

Essential activities continue in Nyae Nyae Conservancy

5 days ago - 15 October 2020 | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEK The Nyae Nyae Conservancy undertook its annual game count in September with the support of the environment ministry. ...

Omuhogololwa i ithikamena a yahwa pohango

5 days ago - 15 October 2020 | Local News

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI Omuhogololwa iithikamena momahogololo guukansela moshikandjohogololo Ohangwena, Rehabeam Nghinyengilwe, okwa yahwa nondjembo metundji kumumwayinagona, sha landula sho e mu tuku aniwa.Rehabeam Nghinyengilwe okwa...

• Nakudhipagwa okwa li e na okutidhwa pakathimbo moskola

5 days ago - 15 October 2020 | Local News

JEMIMA BEUKES REHOBOTHAakalimo yomoRehoboth oya haluthwa koshiningwanima sho omunamimvo 14 gwomondondo onti 3 a tsu omunamimvo 15 gwomondondo onti 8, ngoka kwa popi kutya okwa...

Swapo a ningi omahwahwameko ge, nokupita pokati kaahololimadhilaadhilo

1 week ago - 13 October 2020 | Local News

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI Omupopiliko gwoSwapo, Hilma Nicanor okwa popi kutya ongundu kayi na nkene ihe oya ende mokati kaakwashigwana mboka ya li taya ningi ehololomadhilaadhilo...

Aahololimadhilaadhilo naatoolinkundana ya tulwa miipandeko

1 week ago - 13 October 2020 | Local News

JUSTICIA SHIPENA OSHOWO ELLANIE SMIT OVENDUKA Aantu ye li po 26 mwa kwatelwa aatoolinkundana yatatu oya tulwa miipandeko mOlyomakaya nopolisi oya popi kutya oya...

Latest News

‘No need’ for Geingob to...

15 hours ago | Government

JEMIMA BEUKES WINDHOEKSwapo spokesperson Hilma Nicanor has leapt to the defence of President Hage...

Girl (3) raped by uncle

15 hours ago | Crime

ELLANIE SMIT WINDHOEKThe rape of a three-year-old girl by her 49-year-old uncle at Mariental is among the latest sexual attacks on children...

Young, Wild and Free Nikhita

15 hours ago | People

Ester Kamati “I am unique because my journey is unique, my experiences in life, my thoughts, my words, and my actions make me unique.”Known for...

'Much more decisive' action needed...

15 hours ago | Economics

The head of the International Monetary Fund on Sunday called for significant steps to address the increasingly unsustainable debt burdens of some countries, urging creditors...

Etosha fire still raging

15 hours ago | Disasters

ERWIN LEUSCHNER SWAKOPMUND After more than a week, a fire in the Etosha National Park is still raging. The fire has destroyed a...

Celebrate cancer awareness month

15 hours ago | Opinion

As we celebrate Cancer Awareness Month, My Zone visited Delta High School and asked the learners what they know about breast cancer and what they...

Democratic regime change is permissible

15 hours ago | Opinion

President Hage Geingob drew wrath in some quarters when he tore into white Namibians who, in his own words, are deserting Swapo and essentially plotting...

The price of envy

15 hours ago | Columns

Octavia TsibesWhat is it about people that makes it hard for us sometimes to feel happy for others? We want to be good friends, good...

As we celebrate Cancer Awareness...

15 hours ago | Opinion

Corlia LiebenbergBreast cancer is a type of cancer that occurs in the breast tissue and lymph nodes of females and males. You could assist a...

Load More