Omukomeho gwaaniilonga ta tuku aaniilonga

17 October 2016 | Labour

Aaniilonga yoYouth Security Services (YSS), mboka taya longele kohi yoNational Youth Service (NYS), oya popi kutya inaya futwa oondjambi dhawo/

Omukomeho gwiilonga mehangano ndyoka ekeeleli lyomaliko tali longele kohi yoNational Youth Service (NYS) okwa hololwa a tuku aaniilonga mboka taya pula oondjambi dhawo.

Aaniilonga yehangano lyoYouth Security Services (YSS), ndyoka tali lelwa paumwene oya popi kutya shito oondjambi dhawo ohadhi ya dha lata niiwike na ohaya futwa momasiku omu-10 kehe omwedhi, ihe ngashiingeyi omwedhi nguka inaya futwa.

Matheus Shapopi, ngoka ha longele ehangano ndyoka okwa lombwele oshifokundaneki shoNamibia Sun kutya, okwa tukwa mokatumwalaka kopangodhi, sho a pula kombinga yoondjambi dhawo okuza kuGeorge Likukela, ngoka eli omukomeho gwiilonga.

“Inamu piyaganekandje we. Otamu mono omamaliwa geni, iilayi ne,” Likukela a yamukula. Omuniilonga ngoka okwa tumine Likukela omatumwalaka gaali koWhatsapp ta holola okuuva nayi kwe omolwa oondjambi dhawo dhoka dha lata.

“Alikana tu tseyithila opo tu ninge omalongekidho ga gwedhwapo, molwaashoka iho tu lombwele kutya oshike sha puka ihe oho popi owala kutya kushi kutya omolwashike oondjambi dha lata,” okatumwalaka ka lesha.

Shapopi okwa popi kutya okwa ka indile iimaliwa okuza kaakwanezimo opo a vule okwiikwathela pamwe naanona yatano mboka ya tala kuye. Okwa hokolola kutya omwedhi gumwe natango oondjambi dhawo odha li dha lata, nokanona ke oka hulitha nasho a yi kehangano a ka pule iimaliwa ye okwa lombwelwa a tegelele ngaashi yakwawo ayehe.

Likukela okwa tindi okuyamukula kokatumwalaka hoka a tumine Shapopi, na okwa popi kutya ina pitikwa okupopya niikundaneki. Aaniilonga mboka ohaya mono ondjambi yooN$2 400 komwedhi.

“Ohatu futwa N$80 mesiku ihe ngele owa faula kiilonga na ito vulu okugandja ombaapila kutya owa li to ehama nena oho nanwa N$200,” Sha popi a holola.

Komufala gwoNYS, Onesmus Upindi okwa popi kutya ehangano lyoYSS olya taalela ompumbwe yoshimaliwa pethimbo ndika.

“Epangelo olyo aayakulwa yetu na otashi ulike kutya omathimbo gamwe Uuministeli wAanyasha oshowo wOmavi ohawu kala muupyakadhi wopashimaliwa omathimbo gamwe na iha wu tu futu pethimbo,naashoka osho hashi etitha tu kale inatu futa aaniilonga yetu pethimbo.”

Okwa popi kutya Likukela otaka ungaungiwa naye pamulandu gwehangano.

Mandela Kapere, omunashipundi gwoNYC naye okwa nyana omalaka gaLukukela.KEITH VRIES

Similar News

 

Ya hala okushunwa miilonga

2 days ago - 27 March 2017 | Labour

Aaniilonga mboka oya tidhwa miilonga sha landula ekanka ndyoka ya li ya ningi kali li paveta na oya ningi omunyanyo sigo opoombelewa dhUuministeli wAaniilonga ...

Determined fishermen fight on

5 days ago - 24 March 2017 | Labour

OTIS FINCK More than 300 fishermen staged another peaceful protest in Walvis Bay yesterday.The fishermen, who had been dismissed after an illegal strike, marched to...

Aahingi yootaxi oya hala egameno lyopaveta

5 days ago - 24 March 2017 | Labour

Aahingi yootaxi moVenduka oya ningi ehololomadhilaadhilo esiku Etiyali poombelewa dhUuministeli wAaniilonga moonkambadhala opo omakemo gawo ga talike.Ehangano lyoNamibia Transport and Taxi Union (NTTU) olya...

Ekanitho lyiilonga momina yaSkorpion Zinc

5 days ago - 24 March 2017 | Labour

Uuyelel mboka owa hololwa momuknda ngoka gwa pitithwa komupopiliko gwomina ndjoka, Nora Ndopu.“Ekateko lyetamekitho lyiilonga otali yi moshipala opoloyeka ndjoka na otashi ka thiminika omina...

Tucna bemoans dodgy investments

6 days ago - 23 March 2017 | Labour

Memories of the lost N$100 million of the Offshore Development Company and the N$30 million SSC/Avid investment scandal were relived yesterday by a trade union...

Security guard minimum wage in chaos

2 weeks ago - 15 March 2017 | Labour

The Ministry of Labour has placed the blame for a delay in the gazetting of the new security guard minimum wage at the door of...

Sign Shop cuts staff pay

3 weeks ago - 06 March 2017 | Labour

Some employees of the Sign Shop Group are unhappy with management's decision to reduce their working hours, and thus their monthly salaries, by about 50%.Representing...

Lockout at Namibia Press and Tools

3 weeks ago - 03 March 2017 | Labour

The management of Namibia Press and Tools (NPT) at Walvis Bay on Monday implemented a lockout after an unresolved wage dispute.NPT manufactures spare parts for...

Security guard wage chaos

1 month - 27 February 2017 | Labour

The majority of security guard firms in Namibia have yet to adjust salaries to the new minimum wage that was set at the beginning of...

Oostola dhoka tadhi hepeke aaniilonga nadhi shune

1 month - 27 February 2017 | Labour

KENYA KAMBOWEEhangano lyoNamibia Wholesale and Retail Workers Union (NWRWU) olya pula Uuministeli wAaniilonga opo omahangano goostola, unene ngoka ga za pondje yoshilongo ihe otaga hepeke...

Latest News

Poachers hit Indongo's farm again

13 hours ago | Crime

The number of rhinos killed by poachers this year has risen to five after two more carcasses were found on the farm Okanenampanti belonging to...

Rhino horns disguised as coffee

13 hours ago | Crime

A poaching syndicate operating in Namibia is apparently posting rhino horns to China in parcels purportedly containing coffee. Twelve pieces of rhino horn mailed from...

Job wants SSC contributions back

13 hours ago | Politics

Affirmative Repositioning (AR) activist Job Amupanda says he wants his monthly contributions to the Social Security Commission (SSC) back “until further notice”.In a letter to...

Struggle icons remember Kathrada

13 hours ago | People

Namibian struggle icon Andimba Toivo ya Toivo says the legacy of ANC veteran Ahmed Kathrada will live on for many years. Kathrada died in...

Airport tender in limbo

13 hours ago | Justice

A tender for the upgrading and expansion of Hosea Kutako International Airport is in limbo after the Supreme Court ruled that it had been granted...

Another Chinese nabbed in N$3.5bn...

13 hours ago | Crime

Another Chinese man was arrested by members of the Namibian Police's serious crime investigations unit in connection with alleged tax evasion, fraud and money laundering...

Double Valentine murder trial resumes

13 hours ago | Crime

The trial of double murder accused Mathias Kalunga Shindinge (45) who is charged with shooting his wife and her suspected lover to death in the...

Wildlife task force training starts

13 hours ago | Environment

Environment and tourism minister, Pohamba Shifeta said wildlife trafficking has become a multi-million dollar criminal enterprise whose threat has expanded to become more than just...

Who is to blame?

13 hours ago | Columns

Chilling figures of unsafe abortions announced by the health minister Dr Bernard Haufiku are a cause for grave concern and brings to the fore the...

Load More