Omapopyo gaMbumba inaga pandika

Omupeha presidende Nangolo Mbumba okwa nyanwa omolwa omapopyo getongolo lyaakiintu ngoka a ningi pethimbo lyoshigongi shomahwahwameko shoSwapo, shoka sha ningwa mOsoondaha mOndangwa.

12 June 2019 | Politics

Mbumba ngoka a li omupopi a simana pethimbo lyoshigongi shoka sha ningwa, okwa popi kombinga yomuulikwa hogololwa iithikamena,

Angelina Immanuel ta lombwele aayambidhidhi yoSwapo kutya: “Itashi ti molwaashoka owu na ondjelo ombwaanawa nena oto vulu okukutha ombinga momahogololo.”

Omunongononi gwopolotika, Graham Hopwood okwa popi kutya osha ninga omukalondjiigilile kuMbumba okulongitha iitya nomatumbulo ngoka itaga hokitha moshigwana, ta popi kutya Mbumba ngiika okuli omukomeho nomukuluntu moSwapo naashoka osho tashi etitha a vule okukala iha gunwa omolwa omapopyo ge.

Omuhwahwameki gwiikumungu ya guma aanyasha, Job Amupanda okwa popi kutya omatumbulo ngoka ga ningwa kuamushanga nale gwongundu yoSwapo oga nuninwa Immanuel. “Moshilongo moka aakiintu taya ningilwa omiyonena shoka osho omunamivo gweni 78 omupeha presidende ta tuku Angelina Immanuel. Ongiini omupeha presidende gwoshilongp tuula pashigwana omunamimvo 27 nomalaka geli ngaaka? Ano otuli moshigwana shi li ngiini moka omunamimvo 78 ta tala kondjelo yomunamimvo 27 , ngoka omushona na ota vulu okukala omutekulu gwe? Otashi ehameke nokuuvitha nayi. Onda sa ohoni ngame onga omulumentu,” Amupanda a popi.

Legal Assistance Centre (LAC) nayo oya popi kutya omapopyo ngoka otaga tongola aakiintu na kage li mondjila.

“Aaleli ayehe yopolotika oya pumbwa okwiihumbatela aakiintu naalumentu nesimaneko lya faathana nokuyanda okupopya omalaka ngoka taga ulike kutya ondjelo yomuntu nenge eholokepo lye olyo lya simana uuna tayi mombelewa.”

Sho a ningilwa omapulo, amushanga gwoSwapo, Sophia Shaningwa okwa popi kutya ye na ethiwe, ta gwedhwa po kutya ita vulu okutya sha molwaashoka kali ko koshigongi shoka. Immanuel pamwe nayakwawo yane otaya kutha ombinga methigathano lyomahogololo guukansela mOndangwa Urban, ngoka taga kalako mOlyomakaya twa taaalela. Swapo ota ka lelwapo kumayola nale gwondoolopa yaNdangwa, Leonard Negonga, APP okwa hogolola Asser Vincent omanga PDM a hogolola, Johannes Martin, nongundu yoCoD oya hogolola, Mandume Andreas Tuhafeni.JEMIMA BEUKES

Similar News

 

APP pleads for campaign funds

15 hours ago | Politics

The All Peoples Party (APP) is calling on members of the public to assist it with funds or in-kind support for its upcoming congress and...

ECN foils attempted identity theft

15 hours ago | Politics

A case of identity theft was intercepted by the Electoral Commission of Namibia (ECN) in the Kavango East Region, where two people allegedly used the...

APP on warpath over late candidate

1 day - 16 July 2019 | Politics

The All People's Party (APP) is threatening to stop the Oshakati East by-election after its candidate Tangy Mike Shilongo failed to register in time.The deadline...

Itula ota tamekitha omahwahwameko ge muKotomba

1 day - 16 July 2019 | Politics

Itula onkene a ndjika oonyala mevi nonando ota ningilwa omatilitho kongundu yoSwapo gokumuutha, sho aniwa ina hulitha po uukwashilyo we nongundu ndjoka. “Omahwahwameko gomahogololo oshowo...

Itula forges ahead with presidential campaign

2 days ago - 15 July 2019 | Politics

Dr Panduleni Itula says he will launch his independent campaign for the country's presidency on 26 October.He remains undeterred, despite threats by Swapo to discipline...

Swapo ita popile Itula

5 days ago - 12 July 2019 | Politics

Ongundu yoSwapo oya gunu aalanduli yawo opo yiikaleke kokule nOmundohotola Panduleni Itula ngoka ta pangele okukutha ombinga methigathano lyomahogololo guupresidende onga omuhogololwa iithikamena.Elelo lyoSwapo moshitopolwa...

Nekundi at the centre of candidate mess

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

A lack of proper communication between Swapo's Oshana leadership and national leaders assigned to the region has resulted in storm gathering around the party ahead...

Katrina is in pain – Shaningwa

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

Swapo will not entertain any questions relating to the political future of former education minister Katrina Hanse-Himarwa, the party's secretary-general Sophia Shaningwa said yesterday. Hanse-Himarwa...

RDP ita popile omashina gokuhogolola

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

Ongundu yoRally for Democracy and Progress (RDP) itayi ka dhilaadhila lwaali mokunyana omahogololo gopashigwana ngoka taga ningwa moshilongo ngele otaku longithwa omashina gokuhogolola goelectronic voting...

RDP slams electronic voting machines

1 week ago - 10 July 2019 | Politics

The Rally for Democracy and Progress (RDP) says it will not hesitate to boycott Namibia's upcoming elections if necessary to object the use of electronic...

Latest News

Keeping up with the neighbours

15 hours ago | Economics

LuandaYou would need around US$2 535.97 in Windhoek to maintain the same standard of living that you can have with US$7 600 in Luanda, assuming...

88 schoolgirls fall pregnant in...

15 hours ago | Education

Eighty-eight learners, including two girls in Grade 7, fell pregnant in the Oshana Region during the first term of 2019. Oshana governor Elia Irimari...

Stop blaming Aawambo - Kapofi

15 hours ago | Government

Home affairs minister Frans Kapofi has cautioned against tribalism and pointed out that there is a growing perception that only the Aawambo are beneficiaries of...

Mom begs for mercy

15 hours ago | Justice

A mother of three minor children is asking the High Court to reduce her four-year prison sentence, or fine her instead, after she pleaded guilty...

Relevant IFRS themes: Anytime, anywhere

15 hours ago | Business

A good understanding of International Financial Reporting Standards (IFRS) is crucial to the financial reporting process of IFRS reporters. Banks and Insurers in particular have...

Standard Bank faces strike vote

15 hours ago | Labour

ELVIRA HATTINGH Members of the Bank Workers Union of Namibia (Bawon) are to vote on whether to strike...

Let us tread carefully

15 hours ago | Opinion

When expectations are not met, citizens wronged in this regard should have channels, means and ways to air their grievances and have them addressed effectively.In...

Big banks target South Africa's...

15 hours ago | Business

Emma Rumney - South Africa's biggest banks are betting cut-price accounts, big mortgages and offers on everything from Adidas backpacks to Xboxes will help them...

Zim inflation almost doubles, stirring...

15 hours ago | Economics

MacDonald Dzirutwe and Karin Strohecker - Prices of cooking oil and other basics soared in Zimbabwe as inflation nearly doubled in June, piling pressure on...

Load More