IIia Nghipundjwa a ningi omukwatakanithi gwaSwapo mOmuthiya

07 July 2020 | Local News

NAMPA

ONGWEDIVA

Aakuthimbinga yaSwapo momutumba gwomahogololo gaaleli yoshikandjo shaMuthiya, oya hogolola, Ilia Nghipundjwa onga omukwatatakanithi omupe gwoshikandjo shoka, sha landula omutumba ngoka gwa ningilwa mOmuthiyagwiipundi mOlyomakaya.

Omukwateli komeho gwomahogololo ngoka, Uure Kiimba okwa koleke ehogololo lyaNghipundjwa, pankundathana dhongodhi dhoka a ningwa nadho koNampa, mOsoondaha.

Kiimba okwa popi kutya aakuthimbinga 57 yomaakuthimbinga 96 oya hogolola Nghipundjwa omanga Katrina Uusiku a mono omawi 35, nomawi gatatu oga yonuka.

Okwa popi kutya oompito dhilwe dha hogololelwa aaleli ongaashi uuhwahwameki nomudhiginini gwiiniwe.

Susanna Uukongo okwiikutha mo methigathano lyuuhwahwameki omolwa omatompelo gekalekepo lyuuthikepamwe methigathano ndyoka, sha etitha John Shikongo a hogololwe onga omuhwahwameki moshikandjo shoka. Josef Kakungha okwa kala pompito ye onga omudhiginini gwiiniwe sho a mono omawi, okuyeleka nomawi 40 ngoka ga monika komukondjithi gwe, Josef Nagolo. Aakuthimbinga mboka yaali inaya hogolola nomawi gatatu oga yonuka.

“Omahogololo ngoka oga pula nawa komeho konima Arma Amukoto petameko lyomutumba eeta epiyagano sho uuka Armas Amukwiyu shoka ndiinekela kutya iinima yopaumwene, a thigi po omutumba pamwe naayambidhidhi ye,” Kiimba a popi.

Omapandja gomakwatathano oga pititha okavidio mOlyomakaya moka Amukoto pamwe nomumwayinamati Moses ya indikwa okukutha ombinga momutumba ngoka omolwa eyambidhidho lyawo lyOmundohotola Panduleni Itula.

Amukoto okwa okwa lopotwa a hogololwa koshitayi she opo a kakalelepo momutumba ngoka ye a kuthe ombinga methigathano lyomukwatakanithi omanga Moses a li omukuthimbinga momutumba a za koshitayi shimwe shoSwapo.

“Otwa yambidhidha Iitula pethimbo lyomahwahwameko ngoka a ningi onga omuhogololwa omupresidende iithikamena pethimbo lyomahogololo go 2019 ihe tse otuli iilyo yaSwapo hayi futu uukwashilyo,” Moses a yamukula sho a ningilwa omapulo mOsoondaha, ta gwedha po kutya oya thigi po omutumba ngoka kuyoyene.

Itula, omundungiki nale moSwapo party school, okwa tidhwa mo moSwaposho a kutha ombinga momahogololo gomvula ya piti, onga omuhogololwa presidende iithikamena, ta kondjitha omuhogololwa gwoSwapo, Hage Geingob.

Kiimba okwa holola kutya omahogololo ngoka ga ningwa mOlyomakaya oga ningwa sha landula omahogololo ngoka ga li ge na okuningwa omvula ya piti muAguste ihe oga li ya kalekwa.

Similar News

 

Decongestion strategy takes shape

22 hours ago | Local News

ADOLF KAURE SWAKOPMUNDThe CEO of Swakopmund, Alfeus Benjamin, has announced measures to implement the town’s decongestion strategy.Speaking at the town’s weekly Covid-19 media briefing, Benjamin...

Little hope for suspended councillors

3 days ago - 11 August 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE RUNDU With only three months left before the end of their term, it appears unlikely that six suspended Rundu councillors...

Okahandja promises land

3 days ago - 11 August 2020 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEK Otjozondjupa governor James Unomasa Uerikua has announced that illegal settlers at Five Rand Camp in Okahandja will be granted...

Shack dwellers reap fruits

3 days ago - 11 August 2020 | Local News

LEANDREA LOUWWALVIS BAY Member of the Shack Dwellers Federation of Namibia (SDFN) were in high spirits last Saturday when they broke ground...

'Omuprofeti' ta holoka mompangu omolwa uukengeleli

3 days ago - 11 August 2020 | Local News

LEANDREA LOUW OMBAYE 'Omuprofeti gwongeleka yoInternal Glory Ministry mondoolopa yaMbaye okwa tegelelwa a holoke mOmpangulilo yaMangestrata gwaMbaye oshiwike shike, konima sho a tulwa...

Omahodhi natango onkene taga tondoka omolwa Frieda

3 days ago - 11 August 2020 | Local News

JANA-MARI SMITHOVENDUKA Konima yomvula hamano sho omuhololimadhilaadhilo ina homata oshilwitho, Ndatipo a dhipagwa pethimbo lyeipumo mumwe pokati kaanona ya valelwa mekondjelomanguluko nopolisi poombelewa...

4 000 HIV patients resume treatment

4 days ago - 10 August 2020 | Local News

STAFF REPORTERWINDHOEK More than 4 000 Namibian HIV patients who stopped taking their antiretroviral medication have resumed their treatment as a result of...

Namibia belongs to those who read

4 days ago - 10 August 2020 | Local News

STAFF REPORTER WINDHOEK Wherever you are in the country and whichever daily you read, the newspaper you are holding in your hands today...

Omwaalu omunene gwiingangamithi gwa kwatwako

4 days ago - 10 August 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKA Iingangamithi konyala yongushu yoomiliyona yimwe oya kwatwako moNamibia momwedhi Juli. Pauyelele wa gandjwa kopolisi, iingangamithi yongushu yooN$958 390 oya...

Evi lyomagumbo onkene li na ondilo

4 days ago - 10 August 2020 | Local News

ELLANIE SMITOVENDUKA Otashi pula oshimaliwa shooN$522 320 okutunga egumbo lyoondunda ndatu dhokulala mOvenduka okuyeleka nonando yooN$332 040 moKeetmanshoop. Evi lyuunene woosquare metre...

Latest News

Thought leadership

22 hours ago | People

NDANGI KATOMAIn a very short time, the coronavirus has changed so much about our lives.It is easy to think you’ll never get ahead when you...

Marketing through the lens of...

22 hours ago | People

ESTER KAMATIAs part of the DOLOLO group of entrepreneurs and a 2019 alumnus of the Africa Pathfinders Leadership initiative, Andreas Elifas’s objective is to attain...

Price monster hungry

22 hours ago | Economics

Although annual overall inflation in Namibia last month stayed unchanged at 2.1%, annual overall food inflation increased to 6.2% - up from 4.9% in June...

Tough times for mines in...

22 hours ago | Business

Jo-Maré Duddy – Of the 16 operating mining companies included in the latest annual review of the Chamber of Mines of Namibia, six last year...

Fishing quota auction storm grows

22 hours ago | Fishing

OGONE TLHAGEWINDHOEKGovernment's decision to auction off its fishing quota, and then use the proceeds to finance its efforts to fight the Covid-19 pandemic is continuing...

Samherji begs for release of...

22 hours ago | Fishing

OGONE TLHAGEWINDHOEKIcelandic firm Samherji, which is at the centre of the Fishrot bribery scandal, has asked Namibian authorities to release its fishing vessel Heinaste, which...

Education kneecapped by shortage of...

22 hours ago | Education

KENYA KAMBOWERUNDUEducation minister Anna Nghipondoka says Namibia has a backlog of over 5 000 classrooms, which has made it a challenge to comply with the...

Growing hip-hop in the north

22 hours ago | Art and Entertainment

MICHAEL KAYUNDE WINDHOEKSkipper Wills' breakthrough came in 2017 when he was selected to take part in the Old & New hip-hop documentary. He has since...

Kay-Z Bearens on his 2020...

22 hours ago | Art and Entertainment

MICHAEL KAYUNDE WINDHOEK Rapper Kay-Z Bearens released his first single in 2015, and though on the underground scene, he's pushed his music over the years.In...

Load More