Amukoto ta katukilwa oonkatu

Omunashipundi gwokomitiye yelelelo mondoolopa yaMuthiya, Beata Nashongo, okwa popi kutya otaka katukila oonkatu kansela nale Moses Amukoto omolwa okupopya pethimbo lyomutumba ngoka gwa ningwa nomupresidende mondoolopa ndjoka kutya oha longo uulingilingi omanga mayola Katrina Uusiku a popi kutya itaka katuka oonkatu dha sha.

08 August 2019 | Crime

Amukoto okwa popi pethimbo lyomutumba gwa ningwa noshigwana kOmupresidende Hage Geingob mOmuthiya omwedhi gwa pi kutya, Nashongo oshowo Uusiku oyo taya dhana onkandangala onene muulingilingi mondoolopa ndjoka.

Nonando Geingob okwa pula Amukoto opo ka taandelithe omalundililo ita vulu okugakalela po, Amukoto okwa ndjiki oonyala mevi nokutsikila okupopya.

“Mayola gwaMuthiya oha longo uulingilingi, oku na ooplota dhi vulithe putano ina futa sha omanga omunashipundi gwelelo lyaMuthiya naye oha longo uulingilingi. Omuntu ngoka ta vulu okukoleka shika Omunambelelwa Omukuluntu gwelelo lyondoolopa. Inandi tila sha na onda pyakudhukilwa kehe shoka tashi ya,” Amukoto a popi.

Nashongo okwa popi kutya otaka katukila Amukoto oonkatu, ihe ina tumbula kutya oonkatu dholudhi luni.

Nashongo ota lundilwa kutya okwa longitha oonkondo dhe dhopambelewa mokukondjitha ekuto miilonga lyamenindjela gwiiyemo noonzo dhopauntu, ngoka e ya omutiyali okuza mokakonaakono, niitsa yoopresenda 66.6 omanga omuntu gwotango a zi mo niitsa 77.8.

“Ohatu kutu miilonga twiikwatelela kompumbwe yelelo ihe kashi shi kutya ongele tu shi omuntu. Otandi ka kwashilipaleka kutya edhina lyandje olya yelekwa na itandi mwena otandi ka katukila Amukoto oonkatu,” Nashongo a popi.

Oshifokundaneki shoNew Era osha lopota kutya Omunambelewa Omukuluntu gwElelo ndyoka, Samuel Mbangi ngoka ta thigi po iilonga, momukanda ngoka a shangele ominista yeyambulepo lyoondoolopa niitopolwa, Peya Mushelenga okwa tothamo kutya Uusiku, omupeha gwe Heskiel Nanyeni, Nashongo oshowo oshilyo shokomitiye yelelo Enos Shipahu otaya longitha pambambo oompito dhawo miilonga omolwa uuwanawa wopaumwene.

Okomisi yoAnti-Corruption Commission (ACC) otayi konaakona iipotha yuulingilingi mOmuthiya sha landula sho iilyo yimwe yoSwapo ya ningi omanyenyeto.

Momasiku 22 gaJuni nuumvo ongundu tayi iyithana Swapo Party Members, Supporters, Veterans and Sympathisers moshikandjo shaMuthiya, tayi kwatelwa komeho komukwatakanithi gwongundu moshikandjo shaMuthiya, Magnus Nangombe oya gandja omukandanyenyeto gwawo komukwatakanithi gwongundu yoSwapo moshitopolwa shaShikoto, Armas Amukwiyu, taya nyenyeta elelo lyondoolopa yaMuthiya.

Amukwiyu naye okwa kwatelwa mo momanyenyeto ngoka kutya okwa longo uulingilingi, sho e li gumwe gwomiilyo yokomitiye yokugandja ootendela.

Momukandanyenyeto ngoka gwa pewa Amukwiyu, ongundu oya popi kutya ope na uulingilingi nomaihumbato omawinayi taga ningwa kookansela yaheyali mboka ya kalela po ongundu yoSwapo mOmuthiya, nomaihumbato ngoka otaga teya po ethano lyongundu na otaya pula Amukwiyu a gune ookansela mboka.Omalundilo

Ongundu otayi lundile mayola gwondoolopa Katrina Uusiku mokuhwahwameka elelo li kute miilonga omusamane gwe Thomas Uusiku, nonando ineshi enditha nawa mokakonaakono.

Natango ongundu oya popi kutya mayola okwa hwahwameke opo omusamane gwe a tumwe komadheulo gokuhinga eshina lyograder koSouth Afrika kongushu yoshimaliwa shooN$100 000 iimaliwa ya futwa kelelo lyondoolopa.

Natango aniwa mayola ngoka oku na ooplota odhindji mondoolopa moka, nonando ina futa oshimaliwa sha sha mokulanda ooplota ndhoka.

Omupeha mayola gwondoolopa Hisikiel Nanyeni, ngoka a li nale mayola okwa popiwa kutya naye okwiipe oplota ndjoka ina futila sha mondoolopa moka.

Omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa, Beata Nashongo, ota lundililwa uukombunda mokukuta miilonga aaniilonga yelelo lyondoolopa.

Kansela Enos Shipahu ota lundililwa ekwatelo komeho lyelanditholyehala lyoSwapo Party Women's Council property, lyonomola 2 mOmuthiya Proper, konima sho a Shaina oombaapila dhelanditho lyoplota ndjoka onga ombangi. Shipahu natango ota lundila kutya okwiikuthile ooplota odhindji mondoolopa inedhi futila.

Kansela Samuel Shivute, omunashipundi nale gwokomitiye yelelo lyondoolopa ndjoka, ota lundililwa ekwatelo komeho lyelanditho lyoplota yongundu yoSwapo, natango ota lundililwa woo egandjo lyooplota kaakwanezimo ye omanga a li omunashipundi gwokomitiye yelelo.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Dangerous suspect back in custody

2 days ago - 15 November 2019 | Crime

A successful manhunt by the police to recapture fugitive murder accused Ndozi Ndozi in Zambia shortly after his jailbreak with 11 others a week ago...

They have to go, says Geingob

4 days ago - 13 November 2019 | Crime

Staff ReporterHighly placed sources indicated this morning that President Hage Geingob is planning to jettison justice minister Sacky Shanghala and fisheries minister Bernhardt Esau from...

Namibian arrested in Malaysia for ­girlfriend's murder

4 days ago - 13 November 2019 | Crime

A 26-year-old Namibian man has been arrested in Malaysia on suspicion of strangling and dismembering his Nigerian girlfriend. The man was arrested on Saturday in...

Namibia now a drug user nation

4 days ago - 13 November 2019 | Crime

While Namibia used to be regarded as a transit route for drugs to other destinations, statistics now indicate that the country has become a “user...

651 men, two women in jail for rape

5 days ago - 12 November 2019 | Crime

JANA-MARI SMITH As Namibia grapples with an epidemic of violence against women and children, the country’s prisons currently house a total of 651 men...

Man caught with 52 illegal wildlife products

5 days ago - 12 November 2019 | Crime

A massive number of 83 wildlife products were seized during operations last week, and 11 suspects were arrested. One of the suspects had 52 illegal...

Pastor arrested for kidnapping boy

5 days ago - 12 November 2019 | Crime

A 13-year-old boy was rescued when a 39-year-old man was arrested in Windhoek on Friday for his kidnapping. According to the police the man, who...

'Why we raped’

1 week ago - 07 November 2019 | Crime

ELLANIE SMIT Fifteen rapists have opened up about why they forced their victims to have sex, with most...

Man kills wife in front of kids

1 week ago - 07 November 2019 | Crime

NAMPA A man killed his wife with a pistol in the early hours of yesterday, before turning the gun on himself...

Women advised to avoid walking alone

1 week ago - 07 November 2019 | Crime

Police in Kavango East have expressed concern over the increase in the number of rape cases in the region, while urging women to protect themselves...

Latest News

August 26 CEO innovates

2 days ago - 15 November 2019 | Business

Elizabeth Joseph ...

Fishing quotas under scrutiny

2 days ago - 15 November 2019 | Fishing

President Hage Geingob and acting fisheries minister Albert Kawana will meet next week to discuss the credibility of the fishing quota allocation process, as well...

Geingob was 'talked out of'...

2 days ago - 15 November 2019 | Government

President Hage Geingob had written dismissal letters for ministers Sacky Shanghala and Bernhard Esau on Wednesday morning, but a high-level meeting that included Vice-president Nangolo...

Helping people help themselves

2 days ago - 15 November 2019 | People

Evany van WykMarjolize Scholtz has been a wellness professional for over 17 years. During her career her empathy towards people has grown immensely. Scholtz was...

Putting on a corporate...

2 days ago - 15 November 2019 | People

Elizabeth Joseph Margaret Thatcher once quipped that if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Langford...

Fuelled by ­creativity

2 days ago - 15 November 2019 | People

Evany van Wyk “Every challenge is put on your path to groom you and build you and if I had the opportunity to change something...

A musician at heart

2 days ago - 15 November 2019 | People

Queen, Mumford and Sons, as well as Koos du Plessis are all musical influences that Ruan Greeff, or John Rock Prophet as you may know...

EVMs in the firing line

2 days ago - 15 November 2019 | Politics

Independent president candidate Panduleni Itula, the Electoral Commission of Namibia (ECN) and Swapo will square off in the electoral court on Tuesday, 19 November over...

Unshackling the toothless ACC

2 days ago - 15 November 2019 | Opinion

Much has been said about the Anti-Corruption Commission (ACC) over the years. Many have called it toothless.Revelations this week that it has been sitting on...

Load More