ACC ta konaakona otendela ya gandjwa kuuministeli wiilonga

Omupeha minista gwiilonga, James Sankwasa okwa hala ku kalekwe eteyagulepo lyetungo lyohotela mondoolopa yaKahandja, ndyoka tali tewa po kotendela yongushu yoomiliyona 2.4.

11 April 2019 | Crime

CATHERINE SASMAN

Omukomeho gwomakonaakono moAnti-Corruption Commission, Nelius Becker, okwa koleke kutya ACC ota konaakona otendela yoomiliyona 2.4 ndjoka ya pewa ehangano lyoADDI Investment Africa opo ku tewe po ohotela tayi adhika pondingandinga yondoolopa yaKahandja.

Egandjo lyotendela ndjoka okwa hololwa lya e ta omananathano pokati komupeha minista James sankwasa oshowo omunambelewa omukomeho muuministeli mboka Willem Goeiemann, na okwa holoka woo omalundilathano gohokwe yopaumwene motendela ndjoka.

Becker okwa popi kutya ACC otaka konaakona omapopyo kutya otendela ndjoka oya gandjwa koADD shaaheli pamilandu.

Omunambelewa ngoka okwa popi kutya otaku hololwa kutya inaku ningwa etseyitho lyotendela ndjoka ngaashi tashi hololwa kompango ompe yoPublic Procurement Act. Okwa popi kutya natango otaya ka konaakona ekwatathano pokati kaamboka taya kutha olunyala motendela moka, oshowo ofuto ndjoka yi li pombanda noonkondo.

Sankwasa okwa lopotwa a talelepo ehala ndyoka tali tewa po mOlyomakaya yomasiku 9 gaMaalitsa na okwa pula iilonga mbyoka yi thikame meendelelo, ta pula woo opolisi yi hulithepo iilonga mbyoka.

Okuza mokavideo hoka taka topolelwathana komapandja goWhatsApp, Sankwasa, ngoka a thiki pehala ndyoka nohauto ye yiilonga yomashete yomwaala oluluudhe, okwa pula kutya osha ende ngiini sho okambapila kekoleko lyiifuta okuza koADDI Investmentka thiki muuministeli momasiku ga 6 gaMaalitsa ihe niilonga oya pitikwa nale yi tameke mesiku ndyoka.

Omukomeho gwoADDI Investment, John John, okwa tindi okuthikameka iilonga mbyoka ta pula ekoleko li li pamushangwa.

Sankwasa okwa popi kutya itaka gandja omukanda gwa sha kehangano ndyoka na okwa popi kutya otaka patululila ehangano ndyoka oshipotha.

John okwa pula ngele Sankwasa oku na ohokwe yopaumwene metungo ndyoka, ta popi kutya okwa li a talelepo ehala ndyoka nomupunguli gwaMalaysia, na oya hala okuninga po ouniversiti mondoolopa ndjoka.

Otiivi yoNBC oya li ya lopota uyelele kutya aatalelipo ya za koMalayisia koshiputudhilo shoLimkokwing University of Creative Technology, mboka ya talelepo Omupresidende Hage Geingob megumbo lyepangelo oya holola ohokwe yokutotapo oshiputudhilo shouniversti melongelokumwe lyepangelo oshowo noshikondo shopaumwene.

Olopota oya holola kutya oshiputudhilo shoka osho tashi ka futa iifuta ayihe tayi ka kalapo metulo miilonga lyopoloyeka ndjoka.

Aapunguli mboka pethimbo lyetalelepo ndyoka ya ningi oya popi kutya oya talela po endiki lyoNational Youth Service (NYS) moGrootfontein, ihe oya holola okwuuva nayi kwawo omolwa omakateko.

Oya holola nduno ishewe ohokwe mokutota po ouniversiti momatungo gaMeatco mEpandulo Meat Market mOkahandja.

John gwoADDI Investment, okwa shangele ACC omukanda ngoka natango gwa topolelathnwa koWhatsApp – moka a popi kutya oku na uumbangi kutya Sankwasa okwa talelepo ohotela ndjoka moKahandja, pamwe naapunguli yaMalayisia.John okwa popi kutya etalelepo ndyoka okwe li ningi pamwe nomunambelewa okuza kuuministeli wiilonga, Henry Mwoka.

John natango okwa popi kutya Sankwasa okwa uvanekele aatalelipo mboka kutya otaya vulu okulongitha etungo ndyoka lya kala eliko lyepangelo okuza momvula yo 1985, ihe olya li lya yonagulwa komulilo.

Okwa tsikile kutya omukalelipo gwaNamibia koMalaysia, Anne Namakau Mutelo, okwa holola aatalelipo mbyoka ya za koMalayisia kutya aanangeshefa mboka ya pumbwa okuninga ongeshefa moNamibia.

John okwa popi kutya omolwa onkalo ndjoka okuwete kutya omupeha minista okwa pumbwa okulandula omilandu dhomondjila ngele okwa hala okugandja po ehala lyepangelo kehangano lyopamunwene lyaMalaysia.

Okwa tsikile kutya uukwamuhoko otawu dhana natango onkandangala moshikumungu shoka, molwaashoka Sankwasa oshowo Mutelo, opamwe naanambelewa yalwe yaali okuza muuministeli wiilonga ayehe oya za moshitopolwa shaZambezi.

Mutelo okwa ukitha omapulo agehe ngoka ga ningwa kuSelma Ashipala-Musavyi, ngoka e li omunambelewa omukomeho muuministeli womakwatathano gopondje.

Sankwasa ina yamukula komapulo ngoka a ningilwa.

Similar News

 

Chinese embassy condemns Andara killing

3 days ago - 18 April 2019 | Crime

The Chinese embassy has condemned the killing of a 32-year-old man at Andara in Kavango East yesterday. The man was allegedly shot and killed by...

ACC probes Katiti

4 days ago - 18 April 2019 | Crime

Augustinus Katiti's attempts to have the Anti-Corruption Commission investigate his successor at the Namibia Institute of Pathology have backfired. The ACC is now investigating Katiti...

Cops grill man over NIMT killings

4 days ago - 18 April 2019 | Crime

The police are continuing their questioning of one of the two potential suspects arrested in connection with Monday's killings at the Namibian Institute of Mining...

A manga ­omuniilonga gwe nelyenge

4 days ago - 18 April 2019 | Crime

Opolisi otayi konaakona oshiningwanima moka omunangeshefa gwomoshilongo, a manga nelyenge omuniilonga gwe opo ka vule okwiinyenga pehala lyiilonga nenge a popye naaniilonga pamwe naye.Okavidio hoka...

One nabbed for NIMT killing

4 days ago - 17 April 2019 | Crime

Two suspects were brought in for questioning by the police for the double murder that took place Monday morning at the Namibian Institute of Mining...

Boss chains worker

5 days ago - 17 April 2019 | Crime

The police are investigating an incident in which a local businessman allegedly shackled an employee to keep him from loitering or speaking to colleagues. A...

Fake doctor played no role in victim identification

5 days ago - 17 April 2019 | Police And Crime

Namibian authorities have given assurances that a convicted Dutch conman, known as 'Dr Bones', who was sentenced to 21 months behind bars for faking his...

Release crime stats - PDM

5 days ago - 17 April 2019 | Crime

ELLANIE SMIT The Popular Democratic Movement (PDM) has challenged the safety and security ministry to urgently release...

Raft suspects freed

5 days ago - 17 April 2019 | Crime

A couple arrested in connection with a bizarre robbery incident in which the much-loved Raft Restaurant in Walvis Bay lost a large amount of cash,...

Aakomeho yaNIMT ya dhipagelwa piilonga

5 days ago - 17 April 2019 | Crime

Aaniilonga moshiputudhilo shoNamibian Institute of Mining and Technology (NIMT) oya holola ehaluko lyawo noluhodhi olunene sha landula sho Omutotipo nomukomeho gwoshiputudhilo shoka Eckhart Mueller (72)...

Latest News

Chinese embassy condemns Andara killing

3 days ago - 18 April 2019 | Crime

The Chinese embassy has condemned the killing of a 32-year-old man at Andara in Kavango East yesterday. The man was allegedly shot and killed by...

Thought Leadership

4 days ago - 18 April 2019 | Columns

Ashante MannettiIn this fast-paced world we try to juggle a million things at once. Job, family, friends, eating healthy and we know we still need...

Taking charge

4 days ago - 18 April 2019 | People

Mariselle Stofberg Anthea van Heerden decided to take a leap of faith to start her own company in Windhoek.She is the managing director and...

Chained worker 'joke' backfires

4 days ago - 18 April 2019 | Labour

Nic Kruger, the owner of Kruger Trading Enterprises (KTE) Custom Body Work in Windhoek, yesterday vehemently defended the honour of his foreman who had chained...

Gangster's paradise

4 days ago - 18 April 2019 | Government

President Hage Geingob has revealed that 329 red-flagged financial transactions, involving N$9.2 billion, have been referred by the Financial Intelligence Centre (FIC) for further investigation...

ACC probes Katiti

4 days ago - 18 April 2019 | Crime

Augustinus Katiti's attempts to have the Anti-Corruption Commission investigate his successor at the Namibia Institute of Pathology have backfired. The ACC is now investigating Katiti...

Kabajani blossoms at GIPF

4 days ago - 18 April 2019 | People

Michelline Nawatises Annette Likeleli Kabajani is a holder of a bachelor’s degree from the University of Namibia (Unam). She has also attained several management and...

Baking a name for herself!

4 days ago - 18 April 2019 | People

Ester Kamati At the age of 28, Alma Tangi Nakanduungileh is climbing the entrepreneurial ladder and adding sweetness to her clients’ lives. A qualified...

A passion to unlock potential

4 days ago - 18 April 2019 | People

Ester KamatiJustina Mulokoshi is a chartered accountant (CA) at PwC who has big dreams and is constantly on the lookout for new ways to improve...

Load More