Utoni okwa kala a hala okuya nale – Swartbooi

13 June 2018 | Local News

Bernadus Swartbooi okwa popi kutya omukomeho gwe nale miilonga kuuministeli womavi, Utoni Nujoma, okwa li a hala nale okuthiga po iilonga.

Nonando ongaaka, aniwa Omupresidende Hage Geingob okwa tindi opo Utoni a ye onga oonkambadhala dhomukuuvitha naye nokuhanagula po uuthiga womukokoli presidende Sam Nujoma, ngoka e li he yaUtoni.

Swartbooi okwa popi ngaaka sha landula omapopyo ngoka ga ningwa kuUtoni kombinga yoshikumungu shevi moNamibia, pethimbo a ningwa naye oonkundathana koshikundaneki shoTV shoonkundana shaSouth Afrika.

Utoni okwa popi kutya Swapo kali we e na shoka ta vulu okuninga kakele okutaamba ko omusindalandu gwo ' gwomulandi a pyakudhukwa, nomulandithi' a hala pethimbo kwa ningwa onkundathana dhemangululo lyoshilongo.

Natango okwa tsikile kutya aakwiita yoSwapo oya zimine kwaashoka sha pulwa kaakolonyeki molwaashoka oya li ya loloka okukala mekondjo.

Swartbooi okwa nyana kutya Swapo okwa kala nokufundja kutya emanguluko olya za mekondjo ihe nani Swapo okwa li a loloka ekondjo.

Okwa popi woo kutya Geingob okwa gandja epapa lyuupenda kuSam Nujoma, na shoka oshi li etukano enene.

Okwa tsikile kutya egandjo lyepapa kuSam Nujoma onga omuleli nomukwateli komeho gwekondjelomanguluko lyaNamibia oshi li oshiyolithi niifundja yowala.

Okwa pula Utoni a thigepo iilonga ye ta gwedha po kutya AaNamibia oko naye tale hoka kuukwashili waaleli yawo mboka ya hogolola.

“Nenge na tidhwe miilonga, shoka Geingob ite shi ningi. Ngele okwa gandja ombili nena itaka zimina shi li epuko lye. Mepangelo ndika olye ta gumu omona gwaSam? Kape na nando ogumwe.”

Omunongononi gwonkalo yopolotika, Ndumba Kamwanyah okwa popi kutya ita itaala kutya Geingob ota kambadhala hanagulapo uuthiga waNujoma.

“Shapo ongele Swartbooi ta gandja uumbangi mwaashoka ta popi. Shoka ndi wete ngame okutya omupresidende ota longo opo a kaleke po uthiga we mwene ihe ita kambadhala a hanagulepo po mboka waNujoma.”

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Wider sanitary roll-out cut

20th of June 00:00 | Local News

While around 600 teenage girls have so far benefited from government's free sanitary project since last year, as many as 150 000 school girls could...

Shilongo's selflessness remembered

20th of June 00:00 | Local News

Oshakati mayor Angelus Iyambo has described the sudden passing of councillor Johannes Hapeni Shilongo as a big loss for the local authority and the country.Shilongo...

Dukwe refugees turn to SADC

20th of June 00:00 | Local News

Namibian citizens currently exiled at the Dukwe refugee camp in neighbouring Botswana this week made a last ditch effort to avoid being repatriated. The refugees...

Egandjo lyuukwathitho oshali kaanona yaakadhona

20th of June 00:00 | Local News

Omanga aanona yaakadhona ya thika po 600 ye li melago lyokumona uukwathitho woshali okuza kepangelo okutameka omvula ya piti, aanona yaakadhona mboka haya yi kooskola...

Minista Katrina a ningi etokolo kombinga yethimbo lyokuhita ooskola...

20th of June 00:00 | Local News

Ominista yelongo, oya gandja elombwelo kutya ooskola inadhi tameka mbala omanga otundi onti 7:30 inayi dhenga nenge tameke konima yotundi onti 08:30. Shoka osha landula...

Kaye na shoka taya tyapula mEsiku lyOkanona OkaAfrika

20th of June 00:00 | Local News

Oshifokundaneki shoNamibian Sun, osha adha uunona mboka uwali wa loloka na owa sa ondjala wa tegelela he a galuke opo a vule okupatulula ombashu...

Air Namibia encourages locals to fly

23 hours ago | Local News

Air Namibia says locals should look more to flying domestically and said that it has taken measures to ensure airfares charged are at a bare...

Suffer the children

23 hours ago | Local News

On the fringes of Windhoek, in the Okahandja Park informal settlement, lives two brothers who had little to celebrate on the Day of the African...

Recruitment of local experts halted

23 hours ago | Local News

The youth ministry has cancelled an advert sourcing local experts to train children of the liberation struggle, who have already completed their civic training at...

Geingob a nyana aapolisi mboka taya longo iimbuluma

23 hours ago | Local News

Omupresidende Hage Geingob okwa ningi eindilo ndyoka, na okwa kondema nomuthindo aanambelewa yopolisi mboka taya longo iimbuluma nokukwathela oongangala dhiiyake mondjedhililo konima dha tulwa miipandeko.Geingob...

Latest News

Kingon re-appointed as SARS commissioner

23 hours ago | Economics

South African Revenue Service (SARS) acting commissioner Mark Kingon’s time at the helm has been extended by another three months, after minister of finance Nhlanhla...

Support for refugees

23 hours ago | Economics

NDAMA NAKASHOLEA total of N$13.2 million has been allocated in 2018/19 financial year to the administration of refugees programme under the home affairs ministry.The programme...

Totem

23 hours ago | Economics

Quote of the day“The Minerals Council believes that much more work needs to be done to create a Mining Charter that promotes competitiveness, investment, growth...

Court reins in spies

23 hours ago | Justice

The flimsy fig leaf of national security and secrecy, used by government, especially the Namibia Central Intelligence Service (NCIS), to withhold information in a constitutional...

Phosphate judgment on Thursday

23 hours ago | Environment

Environment minister Pohamba Shifeta has reserved judgment until Thursday on whether the granting of an environmental clearance certificate to Namibian Marine Phosphate (NMP) will be...

Public grills ECN contenders

23 hours ago | Government

OGONE TLHAGEThe Electoral Commission of Namibia (ECN) has started interviewing candidates for the position of chief electoral officer.For the first time ever, the process, which...

Otjomuise shack fire claims two

23 hours ago | Crime

JANA-MARI SMITH A shack fire in Windhoek’s Otjomuise area killed two people over the weekend.The police reported that the two...

Katrina takes time into own...

23 hours ago | Education

The education ministry has issued a directive that schools may not start earlier than 07:30 or later than 08:30.This follows numerous directives issued by the...

Two in court after drug...

23 hours ago | Justice

Two men arrested in connection with a drug bust at the port of Walvis Bay on Friday made their first court appearance yesterday. Grant Noble...

Load More