Unam a tumbaleke osesitela yomoKarasburg

Oshiputudhilo shopombanda shoUniversity of Namibia mOmaandaha osha gandja odegree yopombanda tayi ithanwa Doctor of Philosophy in Education komunamimvo 89, Sister Paule Elizabeth Atiogbe pethimbo lyoshituthipito shoka sha ningilwa moKaiti.

17 May 2018 | Local News

A valelwa mondoolopa yaLiindili momvula yo 1929, Sister Atiogbe okwa tameke eithano lye lyuulongi mo 1948, na okwa longo sigo osho a yi moshipundi shevuluulo mo 1991.

“Sho a ningi etokolo a ninge osesitela, okwa ulikwa nokuninga omukuluntuskola poskola yaPella moSouth Afrika uule woomvula ndatu netata. Mo 1960 okwa galukile koKarasburg na okwa pingenepo omuluntuskola moskola yomoKarasburg sigo omomvula yo 1975. Okupitila melongo, Sesitela Atiogbe okwa tameke ta ningi omalundululo moonkalamwenyo dhaantu,” oshipopiwa shapro-vice chancellor for research, innovation and development, moshiputudhilo shaUnam, Professor Kenneth Matengu, sha holola.

Aailongi nale oya ningi enyenyeto taya pula opo oshiputudhilo shoka shi tumbaleke Sesitela Atiogbe omolwa oshilonga sha simana shoka a longo melongo.

Matengu okwa popi kutya etokolo lya ningwa okutumbalela Sesitela Atiogbe olya ningwa sha landula omakonaakono ga ningilwa onkalamwenyo ye.

“Omakonaakono oga utha opo ndi landule ondjila ye okuza mondoolopa ye yaLindili sigo olweendo lwe lyotango okuza moNamibia okuya South Afrika, oshowo okuza moNamibia okuya miilongo yaEuropa. Omwa kwatela mo okukonaakono olweendo lwe luule womasiku gane meshinalyokolutenda okuya koSouth Afrika, mepupi lyoomvula omulongo nambali, okuya molweendo lwe lwoskola moshiputudhilo shopombanda, sho a longo onga omulongi, omukuluntuskola oshowo sesitela gwongeleka yaKatoolika, nokugandja eyambidhidho l;e moshikondo shelongo, kaathigona sigo osho e li ngashiingeyi moshipundi shevulululo,” Matengu a popi.

Sesitela Atiogbe, okwa tameke elongo lye lyopevi poskola yaRoman Catholic Primary school moLüderitz, na okwa mana eilongo lye lyondondo onti-10 poskola yaSt Joseph's Aliwal North moSouth Africa na okwa tameke omadheulo ge guulongiskola moSt Augustine College shaCape Town moka a manene eilongo lye lyodiploma mo 1947.

Okwa dheulilwa elongo moshilongwa shelaka lyOshiingilisa oshowo Oshimbulu na okwa piti niitsa yopombanda.

Okwa tamekela iilonga ye onga omulongiskola poKarasburg Roman Catholic Primary School mpoka a longa sigo omvula yo1951 na okwa tembukile kOmalinda hoka a longa uule womvula yimwe.

Matengu okwa gwedha po kutya, pethimbo ndyoka Sesitela

Atiogbe a kala mOmalinda okwa tokola okuninga etokolo enene lyonkalamwenyo ye, na okwa ningi sesitela.

Konima sho a ningi sesitela muukwambepo okwa ulikwa nokuninga omukuluntuskola poskola yaPella, moSuth Afrika, moka a longa uule woomvula ndatu netata na okwa galukile moKarasburg moka a pingenepo omukuluntuskola sigo omomvula yo1975.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Infighting rocks Grootfontein

10 hours ago | Local News

Acting Grootfontein municipality CEO Arnold Ameb says he will in due course explain why he decided to suspend the town council's finance executive Ileni Hainghumbi.Hainghumbi...

Windhoek empties pockets

10 hours ago | Local News

Only five African cities are more expensive to live in than Windhoek. Windhoek is now ranked the sixth most expensive city to live in Africa...

Hulitheni po okupaatha uusama – Namwandi

10 hours ago | Local News

OGONE TLHAGE Omundungiki, David Namwandi okwa holola kutya kape na omukuthimbinga melongo gumwe ngoka e na okukala ta pewa uusama omolwa iizemo yondondo 12...

Uutile wiikolokosha

10 hours ago | Local News

Amushanga nale gwewawa lyaanyasha mongundu tayi pangele moNamibia, okwa holola omaiyuvo ge omolwa etokolo ndyoka lya ningwa kuSADC kombinga yiizemo yomahogololo gaDemocratic...

Ta ya fala epangelo kompangu

1 day - 15 January 2019 | Local News

Konyala aanafaalama moshitopolwa shaKavango East ye li po 250 oya hala okufala epangelo kompangu sha landula sho kwa kalekwa egandjo lyomikandapitiko lyokuteya omiti nokundalaspota ...

Eihumbato lyonawa mokati kaalongi naanaskola olyo dhingi

1 day - 15 January 2019 | Local News

Omukuluntuskola poskola ndjoka, Gebhard Amunyela okwa popi kutya oku li iitula mo noonkondo ngele tashi ya komaihumbato gonawa mokati kaalongi poskola ndjoka oshowo aanaskola.Amunyela okwa...

Booys in firing line

2 days ago - 14 January 2019 | Local News

About 100 disgruntled Okahandja residents gathered outside the constituency offices at the town on Friday morning to call for the immediate removal of regional councillor...

Rationing kicks off

2 days ago - 14 January 2019 | Local News

Water rationing kicked off on Friday night at Gobabis, with the town currently receiving only about half of its daily water demand. NamWater last...

Namibian passport powerful

2 days ago - 14 January 2019 | Local News

The Namibian passport is the fifth most powerful on the continent and currently ranks 68th in the world. This is according to the latest Henley...

Omikanda dhomalweendo dhaNamibia odhi na ongushu

2 days ago - 14 January 2019 | Local News

Omukanda gwomalweendo gwaNamibia okwa hololwa guli ponomola ontitano momikanda ndhoka dhi na ongushu noonkondo menenevi, nomuuyuni oguli ponomola onti 68.Shoka osha hololwa kolopota yoHenley Passport...

Latest News

Higher food, fuel prices expected

10 hours ago | Economics

Consumers should brace themselves for even more expensive food and fuel this year. Although motorists received a slight reprieve in fuel prices in December,...

'Technical glitches' force plane to...

10 hours ago | Transport

An Air Namibia Embraer ERJ 135 en route to Ondangwa from Windhoek had to turn around on Sunday evening and land at Eros Airport, from...

When legends die paupers

10 hours ago | Columns

The death on Sunday of Bafana Bafana legend Phil Masinga and the outpouring of grief around his passing, especially in Namibia, has once again brought...

SA regulator weighs Eskom price...

10 hours ago | Economics

NAMPA/ANAAs the National Energy Regulator of South Africa (Nersa) on Monday began public hearings on Eskom's tariff increase application, pressure group SAFCEI suggested that the...

Cross-border buses to Zim suspend...

10 hours ago | Economics

Nampa/ANAThe International Cross-Border Traders Association (ICTA) on Monday said it had withdrawn all buses travelling to different parts of Zimbabwe from neighbouring countries as protests...

Nambundunga inspired us - Shalli

10 hours ago | People

Former Namibian Defence Force (NDF) chief Martin Shalli says his successor, the late Peter Nambundunga, played a significant role during the liberation struggle as a...

SADC urged to speak with...

10 hours ago | International

The Southern African Development Community (SADC) has been urged to speak with one voice on the current crisis in the Democratic Republic of Congo (DRC).This...

China and Canada in 'hostage...

10 hours ago | Economics

NAMPA/AFP A Chinese court's decision to impose the death penalty on a...

Ghana's biggest oilfield yet discovered...

10 hours ago | Economics

NAMPA/ANANorwegian oil exploration company Aker Energy has announced the discovery of what appears to be the biggest oil find in the Ghana's history to date...

Load More