St Boniface e shi enditha nawa natango

12 January 2018 | Education

Omunaskola dhingi mekonaakono lyoNSSC ordinary level, Muupa Kabajani, okwa pandula eyambidhidho lyofamili ye oshowoo aalongiskola ye poskoa yawo yoSt Boniface College, oshowo eutelemo lye miilonga ye yoskola.

“Ngame onda valwa ependa. Oto vulu okudhengandje sigo tandi gwile pevi ihe aluhe ohandi itoola po,” Kabajani a lombwele oshifokundaneki shoNamibian Sun, pethimbo kwa tseyithwa iizemo yekonaakono lyondondo onti 12, yoNamibia Senior Secondary Certificate (NSSC) ordinary leve. Kabajani okwa taalele omashongo ga yooloka monkalamwenyo mwa kwatelwa ekanitho lyahe nokukala a tala yina nkene ta kondj, mokukala teya sile oshipwiyu, oye awike konima ye so lya he.

“Onga omuvali gumwe meme okwa mono iihuna, ompumbwe yiiyemo, ita kotha uusiku,ihe otwe shi pondola.”

KuKabajani, oopresenda 87.6 ndhoka a mono kadhi shi owala elikolo lye lyopaumwene mondjila ye yokuninga omundohotola ihe olupandu woo a gandja kuyina.

Yina yomunaskola ngoka, okwa popi kutya okwa gandja ekwatho komona opo a vule okupondola ngaaka, nekwatho ndyoka a gandja eihumbato lyonawa.

“Oku na omikalo. Aluhe oha kala megumbo, iha kala ethimbo kehe ta talaoTV ihe lundji okuli pomambo ge ta lesha, na oku na owala ookuume aashona.”

“Ondi uvite etumba nena. Iizemo ye otayi ulike kutya okwa simaneka ndje na okwa kutha ko omapukululo gandje na oha pulakene koohapu dhandje. Kashi shi oshipu okutekula okanona ongoye awike.”

Ondjodhi yaKabajani okwa hala okwiilongela oncologist.

“Ngaaka okwiilongela epango lyokankera, omukithi ngoka gwa kutha po tate. Shoka oshinima shi li komutima gwandje. Okuza mpaka okuya koshiputudhilo shuunamiti shaUnam, nokonima yoomvula ntano otamu ka mona ndje ishewe onga Dr Kabajani.”

Elongo oshowo omambo oyimwe yomiinima mbyoka e hole.

Oskola yaBoniface College ndjoka tayi adhika moRundu, natango oyeshi pondola okukutha po epapa lyoskola dhingi mekonaakono lyondondo onti 12, sho aanaskola dhingi ayehe omulongo mekonaakono ndyoka ya za owala moskola ndjoka.

Omunaskola omutiyali dhingi mekonaakono ndyoka, oPaulus Iyambo, ngoka a piti noopresenda 86.9.

Iyambo ota pangele okwiilongela uuindjinia moshiputudhilo shaUnam.

Similar News

 

Unam demands 50% deposit

2 days ago - 19 January 2018 | Education

Namibians who have been granted admission to the University of Namibia will have to pay a 50% deposit on their tuition fees in addition to...

Fransfontein hostel: Ministry steps in

2 days ago - 19 January 2018 | Education

Kunene education officials have jumped into action after slum-like living conditions at a Khorixas school hostel came to light this month, vowing to render assistance...

Omaheke Grade 10 results worrisome - Semba

2 days ago - 19 January 2018 | Education

The Omaheke Region's education director, Peka Semba, says efforts to improve the region's Junior Secondary Certificate (Grade 10) results are yet to bear the desired...

Learner, 13, shot dead at school

3 days ago - 18 January 2018 | Education

A 13-year-old Grade 5 learner has been shot to death by an 11-year-old at Iimbili Combined School in the Ontunganga circuit in Ohangwena. According to...

Hostel left to rot

3 days ago - 18 January 2018 | Education

Slum-like conditions at a rundown primary-school hostel in the Kunene Region have cast a spotlight on the state of education and of maintenance at government...

Desperate to register

3 days ago - 18 January 2018 | Education

Prospective students from various parts of the Omusati Region yesterday flocked to the David Sheehama Secondary in Outapi seeking to register with the Namibian College...

New NSFAF board will clean up

3 days ago - 17 January 2018 | Education

A new board of directors has been appointed to clean up the troubled image of the Namibia Students' Financial Assistance Fund (NSFAF) and to transform...

High Namcol demand in the north

4 days ago - 17 January 2018 | Education

About 50% of the total Namibia College for Open Learning (Namcol) learners are from the northern regions of Oshana, Omusati, Ohangwena and Oshikoto.This was announced...

Prisoner receives Namcol scholarship

5 days ago - 16 January 2018 | Education

A 32-year-old prisoner at the Oluno Correctional Facility is among the 30 learners from the Oshana Region who received scholarships from the Namibian College for...

School with 0% pass rate

5 days ago - 16 January 2018 | Education

The 71 learners at Emanya Secondary School who sat for the final Grade 12 examinations all failed. Last week the education ministry released the...

Latest News

Germany's first blow in genocide...

2 days ago - 19 January 2018 | Justice

As was expected the German government through its Washington lawyers appealed to the New York federal court to dismiss the Nama and OvaHerero lawsuit, but...

Hambukushu committee in dramatic U-turn

2 days ago - 19 January 2018 | Cultural

In a dramatic twist, a committee established by the Hambukushu tribe with the sole mandate to force local chief Erwin Munika Mbambo to relinquish power,...

Building strong ­relationships

2 days ago - 19 January 2018 | Supplements

TUNOHOLE MUNGOBAAn average day of a sales consultant in the world of vehicle and asset finance begins with an administrative focus to finalise all applications...

Alleged double killer gets new...

2 days ago - 19 January 2018 | Justice

A man accused of killing two women and burning their bodies at a dumpsite in Windhoek in January 2016 now has a new state-funded defence...

Pensioners given the run-around

2 days ago - 19 January 2018 | Government

CATHERINE SASMANAn elderly couple claim to have been given misleading information about re-registration for state pensions last week.The couple, preferring anonymity, say they went to...

Bank Windhoek appoints procurement head...

2 days ago - 19 January 2018 | Supplements

Joubert has over 20 years’ experience in the procurement environment in both the public and financial sectors, including supply chain processes such as receipting, warehousing,...

When to give an annual...

2 days ago - 19 January 2018 | Supplements

Luck of the draw. Some companies have a firm policy that says that employees who haven’t been with the company for at least a full...

Fransfontein hostel: Ministry steps in

2 days ago - 19 January 2018 | Education

Kunene education officials have jumped into action after slum-like living conditions at a Khorixas school hostel came to light this month, vowing to render assistance...

Angola to issue US$2 bln...

2 days ago - 19 January 2018 | Economics

Stephen Eisenhammer - Angola plans to issue a Eurobond and renegotiate bilateral debt in 2018 as part of measures aimed at restructuring the economy and...

Load More