Oskola ayihe ya ndopa ondondo onti-10

Aayelele aniwa inaya simaneka elongo

23 December 2016 | Education

Osekundoskola yaTsintsabis mOshitopolwa shaShikoto oya ndopa anaskola ayehe18 mboka ya shanga ondondo onti-10 nuumvo.

Omiyalu dhoka dha monika po odha koleke kutya iizemo yoskola ndjoka onkene tayi tsikile okugwa pevi kehe omvula sho aalongwa owala yane yomaalongwa 14 mboka ya shanga ekonaakono lyondondo onti-10 moskola ndjoka mo2013 ya piti, omanga mo-2014 aalongwa owala yane yomaalongwa 17. Omvula ya piti natango moskola ndjoka omwa piti owala aalongwa yane yomaalongwa 16.

Sho a ningilwa omapulaapulo kombinga yonkalo yoskola ndjoka, omupeha gwelongo mOshikoto Vilho Shipwata okwa popi kutya onkalo ndjoka ta vulu okutumbula oondjoka owala kutya oskola ndjoka unene oyi na aakwashigwana yomuhoko gwAayelele.

Shipwata okwa popi kutya onkalo yendopo moskola ndjoka osho ya kala ngaaka oomvula dha piti, nonuumvo oya hwangwa unene sho kape na omunaskola gumwe a piti.

Omukuluntuskola nale poskola ndjoka Beatrice Kaula okwa lombwele oNamibian Sun kutya aanona ayehe mboka kaye na omagano ohaya tumwa koskola ndjoka okuza pooskola dhopomudhingoloko. Kaula okwa koleke kutya iizemo yoskola ndjoka itayi shambula nonando okwa kambadhala oshindji mwakwatelwa ootundi dhomutenya.

Okwa tsikile kutya endopo poskola ndjoka otali hwahwamekwa woo konkalo kutya elongo inali simanekwa unene mokati kaakwashigwana yomuhko gwAayelele molwaashoka aakuluntu inaya simaneka elongo naanona oyendji ihaya yi nokuli sigo okondondo onti-2.

Kaula okwa tsikile kutya oskola ndjoka ohayi gandja owala omuhandjo kaanaskola 19 omanga yalwe haya zi poombashu dhomomudhingoloko molwaashoka aakuluntu yawo aaniilonga moofaalama dhopopepi.

Nonando ongaaka omunapaliamende gwoDTA, Jennifer van den Heever, ota gandja uusama koshikondo shelongo kutya osha ndopa okulundulula omulandu gwelongo nokugu ninga gukale gwa wapalela aantu ayehe mwakwatelwa mboka yomuhoko gwAayelele.

“Omusindalandu gwelongo itagu pitikwa gukale tagu tongola ngaka. Osha hala okutya aanona yAayelele omalayi molwaashoka ihatu mono endopo lyoludhi ndoka momidhingoloko dhilwe?” Van den Heever a pula. Okwa popi kutya uuministeli nawu yelithe kombinga yonkalo ndjoka.

Omuhwahwameki guuthemba womuntu, Rosa Namises okwa popi kutya onkalo yoskola yaTsintsabis oya piyagana nongele oya tsikile nena akokele momudhingoloko ngoka itaya ka mona monkalamwenyo aanona ya pondola sha. Okwa popi kutya Aayelele ina ya simanekwa onga aakwashigwana yoshilongo shika na kaye na nookuli oonkatu dhopombanda.

Omapopyo ga faathana oga ningilwa oskola yedhina Kephas Muzuma Combined School mOshitopolwa shaKunene ndjoka nayo ya ndopa aanaskola ayehe ya shanga ondondo onti-10. Natango oskola yaOtjerundu Combined School moKunene omwa piti owala omunaskola gumwe mokati kaanaskola 18 mboka ya shanga ondondo onti-10.

Omukuluntu gwelongo moshitopolwa shoka, Angeline Steenkamp ngoka opo a tameke iilonga muSepetemba okwa popi kutya endopo ndyoka otashi vulika lyeetithwa konkalo kutya ooskola dhoka opo owala dha tamekitha ekonaakono ndyoka omvula ya piti.

Okwa ti nonando ongaaka okwa ningwa oonkambadhala ngaashi egandjo lyomambo ga gwana oshowo ootundi dhomutenya opo aanaskola ya vule oku yambidhidhwa melongo lyawo.JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Child-molesting teacher quits

3 days ago - 20 January 2017 | Education

A male teacher who was recently found guilty of indecently assaulting a grade 9 pupil in the Oshikoto Region is no longer in the employ...

Learners ditch controversial school

3 days ago - 20 January 2017 | Education

About 200 learners have left the Mennonite Brethren Community School at Omafo and only 14 learners have been enrolled in pre-primary for the current academic...

Namcol disappointed with Grade 12 results

3 days ago - 20 January 2017 | Education

The Namibia College of Open Learning says it is generally happy with the performance of the 2016 Grade 10 examination results, but it has expressed...

Namcol officials held hostage

4 days ago - 19 January 2017 | Education

OTIS FINCK More than 50 people who wanted to enrol with Namcol for grade 10 subjects briefly held three registration officials hostage in Kuisebmond on...

Windhoek school taps open again

5 days ago - 18 January 2017 | Education

JANA-MARI SMITHWater supply to 25 Windhoek schools was restored by the City of Windhoek on Monday after a temporary suspension was ordered last week due...

Omaheke education in critical state

6 days ago - 17 January 2017 | Education

A lack of discipline amongst school learners, limited parental involvement and weak leadership at some schools continue to cost the education sector in Omaheke.Omaheke Regional...

Declining education standards decried

6 days ago - 17 January 2017 | Education

The Namibian education system has been labelled as a complete failure by opposition parties who have called for the urgent reform of the education system....

Elongo lyoshali lya gumwa ketetulo lyelongitho lyiimaliwa

6 days ago - 17 January 2017 | Education

Amushanga gwElongo moshilongo, Sanet Steenkamp, okwa popi kutya elongo lyoshali moshilongo otali ka gumwa ketokolo ndyoka lya ningwa kepangelo, okupitila mUuministeli wEmona,opo ku shunithwe pevi...

Budget cuts to impact free education

1 week ago - 16 January 2017 | Education

Education permanent secretary Sanet Steenkamp says that there will definitely be an impact on basic free education in Namibia, following the recent budget cuts that...

TUN ina nyanyukilwa iizemo yomakonaakono

1 week ago - 16 January 2017 | Education

Ehangano lyoTeachers Union of Namibia (TUN) olya popi kutya iizemo yopehulilo lyomvula, itayi shambula ngele omusindalandu gwelongo omupe itagu tulwa miilonga pamwe niikwathitholongo yagwana.Nonando ehangano...

Latest News

Kashihakumwa to head anti-poaching unit

18 hours ago | Police

ILENI NANDJATOThe former Oshana Region police commander, Commissioner Ndahangwapo Kashihakumwa, looks set to head the new anti-poaching unit under the ministry of environment, Namibian Sun...

Four more rhino horns seized

18 hours ago | Crime

JANA-MARI SMITH Undercover police operations last week led to the arrest of two Namibians near Outapi and two Chinese nationals...

Skorpion lays off 278 workers

18 hours ago | Business

STAFF REPORTERThe Skorpion Zinc mine will retrench 278 employees as part of its restructuring process.Its general manager, Irvin Simataa made the announcement.This is the second...

Accidents claim 3 young lives

18 hours ago | Crime

JANA-MARI SMITH An 11-year-old boy died of a gunshot while playing with friends over the weekend and two babies drowned...

Hospital's 'shocking' cat removal tender

18 hours ago | Crime

A tender invited by the Ministry of Health and Social Services for the removal of cats at the Rundu Intermediate Hospital has been described as...

Caterpillars wreak havoc

18 hours ago | Agriculture

The Ministry of Agriculture, Water and Forestry has confirmed an outbreak of caterpillars causing havoc to fields in north-central and north-eastern Namibia. The ministry's...

Newborn baby left under tree...

18 hours ago | Crime

The police are investigating a case of child abandonment and neglect at Arandis, the rape of a child at Karibib and a murder case at...

Refugees seek audience with UN

18 hours ago | Politics

The group Namibia Refugees Repatriated is seeking an audience the United Nations, according to its spokesperson, Ueshitile Shekupe. “We are seeking a round-table dialogue....

Opposition parties slam Land Bill

18 hours ago | Politics

The United People's Movement (UPM) and the National Unity Democratic Organisation (Nudo) have expressed dissatisfaction with the government's resettlement programme ahead of the second land...

Load More