Oondjambi dhoosekuriti dhakatekwa

17 March 2017 | Local News

Euvathano lyokuhwepopaleka oondjambi dhoosekuriti ndjoka lyali lyaningwa muDesemba omumvo gwayi ina li Gazetwa natango, naashika oshathigi Uuministeli waaniilonga oshowo ehangano lyoosekuriti moshilongo ta yuulikathana omolwa ekateko ndika.

Uuministeli wAaniilonga owa gandja uusama komahangano gatatu omakalelipo goosekuriti oshowo ehangano lyoSecurity Association of Namibia (SAN) omolwa ekateko metulo momushangwa gwopapangelo omagwedhelo goondjambi dhaaniilonga yoosekuriti noopresenda 25%, ndhoka dha tulilwepo po muDesemba omvula ya piti.

Nonando ongaaka SAN okwa yamukula kutya okwa kunkilile omahangano ngoka gaaniilonga oshowo uuministeli kutya omahangano omagandji giilonga otaga ka tinda okufuta aaniilonga ondjambi ndhoka oompe omanga inadhi tulwa momushangwa gwopapangelo, naashoka otashi ka etitha omathigathano inaga pumbiwa oshowo ekanitho lyiilonga.

“SAN okwa pula opo amushanga ta kalele oshowo omahangano omakalelipo gaaaniionga, opo omahangao guusekuriti ga tameke okufuta oondjambi dhoka oompe uuna sha tulwa pamushangwa gwopapangelo, molwaashoka otushi shi kutya ngoka ogwo taga ka kala omaiyuvo gaagandji yiilonga, ihe omahangano omakalelipo gaaniilonga kaga li ga hala okuzimina,” Dries Kannemeyer, omupresidende gwoSAN ta ti.

Okwa tsikile kutya oya li woo ya kunkilile kutya omagwedhelo ngoka taga pulwa ogeli pombanda unene nomahangano ogendji itaga ka vula okufuta aaniilonga omagwedhelo ngoka ihe uuministeli pamwe nomahangano omakalelipo gaaniilonga inaya pulakena komaiyuvo gawo.

Kannemeyer okwa gwedha po kutya iilyo yawo yimwe ya ningi omatilitho gokuthigapo ongongahango ndjoka yomahangano gooyene yoosekuriti, molwaashoka iilyo yoSAN otayi thiminikwa opo yi tule miilonga omagwedhelo ngoka omanga omahangano ngoka kage shi iilyo itaga thiminikwa pampango opo ga tule miilonga iifuta mbyoka iipe.

Oshiwike sha piti, amushanga mUuminsiteli wAaniilonga, Bro-Matthew Shinguadja okwa lombwele oNamibian Sun kutya okwaahauvathana kombinga yoondjambi oompe dhaaniilonga yoosekurtiti otaku etithwa komahangano omakalelipo gaaniilonga gatatu oshowo oSAN.

“Ope na omahangano omagandji giilonga ngoka kage shi iilyo yoSAN na itaga thiminikwa ketsokumwe opo ga tule miilonga oondjambi dhoka oompe kakele ongele sha gandjwa kuuministeli,” Shinguadja a yelitha.

Shinguadja okwa popi kutya opo andola etsokumwe ndyoka li tulwe miilonga koNamibia Transport and Allied Workers Union (Natau), Namibia Security Guards noWatchmen’s Union (NASGWU), Namibia Independent Security Union (Nisu) noSAN, oondjambi dhoka oompe odha li dha pumbwa okutulwa momushangwa gwepangelo, nomahangano ngoka oga li ga pumbwa okushininga mbala konima owala sho etsokumwe lya shainwa ihe shoka inashi ningwa.”

Shinguadja okwa popi kutya uuministeli owa yakula omukanda gwa shangwa momasiku gaali gaMaalitsa moka omahangano omakalelipo gaaniilonga oshowo oSAN ya pula uuministeli opo wu tule miilonga etsokumwe lyo lyi vule okugwanithwa po komahangano agehe moshikondo shoka.

Shinguadja okwa popi kutya ita vulu okuyelitha kutya omolwashike oombinga dhoka dhina okutegelela sigo omuMaalitsa opo etsokumwe ndyoka Ii tulwe miilonga omanga lya shainwa muDesemba.

“Oya kala mo moshikondo shika. Oye shi kutya ohashi longo ngiini onkene uusama owuli kombinga yawo.”

Kannemeyer, nonando ongaaka okwa popi kutya omapopyo gaShinguadja kaga li ga tegelelwa.

“katu shi kutya shoka otashi zi peni. Omatsokumwe agehe ga ningwa pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga naagandji yiilonga ngoka ga kalelwa po kuuministeli oga kala nokulongekidhwa kuyo.”

Shinguadja okwa popi kutya oonkundathana dhaDesemba odha li dhopaumwene pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga noSAN, sho oonkundathana dhoka dha kwatelwa komeho kuuministeli wawo dha adha okwe na kwa thita.

Okwa popi kutya sho mboka yaadha etsokumwe oya li ye na okutumina ombaapila kuuministeli opo wu tule pamushangwa gwopapangelo etsokumwe ndyoka lya dhika. Amushanga okwa ti omukalo ngoka ohagu kutha oomwedhi molwaashoka ope na omilandu ndhoka dhi na okulandulwa.

Okwa popi kutya omahangano ngoka oga ninga epuko molwaashoka ogali geshi uuna ga tsu kumwe nena uuministeli otawu tula owala miilonga etsokumwe ndyoka.

Amushanga gwoNASGWU , Andreas Hausiku okwa kolele kutya omahangano ngoka gelile po aaniilonga oga ningi omutumba noSAn muMaalista opo etsokumwe ndyoka li tulwe woo miilonga nokomahangano ngoka kage shi iilyo yoSAN.

Ina popya sha kombinga yekateko lyokutula pamushangwa gwepangelo oondjambi dhoka oompe dhaaniilonga yoosekuriti.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Jobseekers refuse to move

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

The Oshakati town council has turned the bus terminal at the new Oshakati open market into a jobseekers' zone after bus owners and operators ditched...

Otji needy get rice

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

A rice distribution programme to assist with food for impoverished and needy households in the Otjiwarongo constituency, is ongoing.The coordinating programme officer in the Otjiwarongo...

Fake qualifications on increase – Gertze

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Between 250 and 300 cases of fraudulent qualifications have been reported with the Namibian police.This was announced by the CEO of the Namibia Qualifications Authority...

Oonyama dha kwewa dhomoondoha odha gamenwa

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Uuministeli wuunamapya owa kutha po uumbanda omolwa oondya dhomoondoha dha longwa kehangano lyaSouth Afrika lyoEnterprise Foods kutya otashi vulika oondya ndhoka dha nika oshiponga sha...

Omona gwaPohamba a geelwa koshigwana

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Ongundu yaakwashigwana ya thika po 500, oya geye noonkondo kiilonga yakansela gwoshikandjohogololo Ondobe, Mandume Pohamba, ngoka taya popi kutya okwa tulitha mevi omunino kagu...

Ondjele yoluhepo yashuna pevi kashona

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Uuyelele mboka owa holola sha landula omapekaapeko gopashigwana kombinga yonkalo yoluhepo moshilongo oshowo onkalo yetopolo lyeliko lyoshilongo, miitopolwa Kunene, Kavango East, Zambezi oshowo Omaheke.Ehangano...

Omukwanezimo gwaNelongo oye e mu li kohi

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Omahokokololo guulunga iimuna ngoka taga popilwa omukwatakanithi gwongundu yoSwapo mOshitopolwa shaShana, Samuel Nelongo, molwaashoka aniwa kali ta yambidhidha Omuleli Hage Geingob pethimbo lyomahogololo gaaleli yongundu...

Mushelenga suspends Rehoboth Town Council

2 days ago - 15 March 2018 | Local News

The newly appointed minister of urban and rural development, Peya Mushelenga, has suspended the entire Rehoboth Town Council. The announcement was made on behalf of...

Pohamba's son in water firing line

3 days ago - 15 March 2018 | Local News

A group of 500 residents have been left angry, irritated and frustrated by the actions of Ondobe constituency councillor Mandume Pohamba, who they say blundered...

Okalongo development in spotlight

3 days ago - 15 March 2018 | Local News

The Okalongo community in the Omusati Region have raised their concerns to the Omusati Regional Council for permitting a company to commence with the construction...

Latest News

Zuma to be charged...

1 day - 16 March 2018 | Politics

Former South African president Jacob Zuma will be prosecuted on 18 charges of corruption, the National Prosecuting Authority announced this afternoon. The charges include more...

Rogue driver doctor in holding,...

1 day - 16 March 2018 | Justice

Dr Yevai Chiradza, the suspended Otjiwarongo doctor who had a pending warrant of arrest issued against him last week Wednesday, in connection with a charge...

Entire Rehoboth council suspended

2 days ago - 16 March 2018 | Government

In a bold move, newly appointed urban and rural development minister Peya Mushelenga has dropped a bombshell by suspending the entire Rehoboth town council yesterday...

Defence splurges N$69m on farms

2 days ago - 16 March 2018 | Government

Revelations have come to the fore detailing how the Ministry of Defence splashed almost N$70 million on acquiring two farms last year.The defence ministry has...

Tug-of-war over spy agency job

2 days ago - 16 March 2018 | Government

The former director-general of the Namibia Central Intelligence Services (NCIS), Lucas Hangula, has been assigned specific tasks and will therefore stay put at the spy...

Annual inflation edges back

2 days ago - 16 March 2018 | Economics

Overall annual inflation in February was 3.5%, down from 3.6% the previous month. In February 2017, the overall rate was 7.8%. The main inflation categories...

Thousands leave civil service

2 days ago - 16 March 2018 | Government

Jo-Maré Duddy – More than 9 000 civil servants left the public service sector last year, most of them for unspecified reasons.That left 102 142...

9 Must-Do Tips to Find...

2 days ago - 16 March 2018 | Business

1. Update everythingYou might be in a time crunch, but it’s important to resist the urge to click ‘Apply’ for every open position you see...

A year of transformation

2 days ago - 16 March 2018 | Banking

First National Bank (FNB) Namibia appoints Rodney Forbes as the Executive Officer, Points of Presence. Rodney holds a Bachelor of Business Administration Honours degree. Octavia...

Load More