Ondjele yepito lyondondo onti-10 tayi shololitha

Oopresenda 40 odha ndopa ondondo ontimulongo

22 December 2016 | Education

Iizemo yondondo ontimulongo oya ulike e yo pombanda eshona ihe natango iizemo mbyoka otayi shololitha.

Aanaskola owala 21 291 yomaanaskola 38 240 mboka ya shanga ekonaakono lyopashigwana lyondondo onti-10 yeshi pondola okumona iitsa tayi ya falitha kondondo onti-11 momvula tayi ya.

Nuumvo ondjele yepito oyi li poopresenda 55.7 neyopombanda ndyoka olyopresenda owala yimwe okuyeleka niizemo yomo-2015.

Ooskola dhomOnooli nonuumvo odhe shipondola okudhenga mo ooskola oonkwawo sho ooskola dho moshitopolwa shaShikoto odho dhi li ponomola yotango dha landulwa kOshana, Omusati nOhangwena.

Oshitopolwa shaKavango East oshi li ponomola ontitano, omanga Zambezi a longo nuudhiginini nokuya ponomola ontihamano konima sho a li pevi nonomola mbali miizemo ya piti. Kavango West okwa gwa pevi nokuya ponomola ontiheyali omanga Erongo li li ponomola ontihetatu. Kunene okuli pomugoyi omanga Otjozondjupa e li ponomola ontimulongo.Khomas (11), Omaheke (12), //Karas (13) naHardap okuli ponomola 14. Pethimbo a tseyitha iizemo mbyoka Ominista yElongo Katrina Hanse-Himarwa okwa holola eiyuvo nayi lye omolwa iizemo yoshilongwa shoAccounting mbyoka yi li pevi noonkondo.

Okwa popi kutya okwa pumbwa okulongwa nuudhiginini opo ku vule okuningwa omalunduluko miizemo yoshilongwa shoka.

Oopresenda dhanaskola mboka ya ndopa oshilongwa shoka odhili po 20.8 okuyeleka noopresenda 25.2 dhomvula yapiti. Minista okwa popi kutya oombelewa dhiitopola otadhi pulwa opo dhikwashilipaleke omayambulepo moshilongwa shoka.

Iilongwa mbyoka ya mono iizemo yi li hwepo okuyeleka niizemo ya piti ongaashi iilongwa shoAgriculture, Entrepreneurship, Geography, Life Science, Mathematics, Physical Science, Silozi Elaka lyOtango noEnglish Elaka Etiyali.Minista okwa tsu omukumo mboka ya ndopa ondondo ontimulongo opo yiishangithe nomandiki gwokuyambulapo iitsa yawo ngaashi oNamcol oshowo iiputudhulo yilwe. Okwe ya tsu woo omukumo opo yiishangithe niiputudhilo yopaungomba.

Minista okwa popi kutya aanaskola 2 430 mboka ya ndopa ondondo ndjoka na oyeli kohi yomvula 17 otaya ka pitikwa opo ya endulule ondondo.

Aanaskola 4 638 okwa lopotwa kutya inaya ka shanga omakonaakono nonando oya li yishangithe ya shange omakonaakono giilongwa yawo.

Hanse-Himarwa okwa uvaneke woo kutya okuyambulapo iitsa yepito mondondo onti-10 okuza piitsa 23 ouya piitsa 27 itashi ningwa momvula twataalela , na okwa ti itashi ningwa woo omanga e Ii ominista yoshikondo shoka.

Amushanga gwElongo, Sanet Steenkamp, okwa popi kutya ooskola dhoka dhe shi enditha nawa otadhi hwahwamekwa omaalelo omawanawa gooskola dhoka nokutula miilonga omaihumbato gonawa mokati kaanaskola nomidhingoloko dha gamenwa.

Aanaskola dhingi oya tumbulwa kutya oTangi Nakapela a za koskola yaReverend Juuso Shikongo Secondary School mOshikoto ngoka a popi kutya okwa kala iitulamo melongo lye omolwa omayambidhidho ngoka amono okuza kaalongi ye nofamili ye.

Raul Coetzee okuza koskola yaRukonga Vision School okwa popi kutya okwe shi enditha nawa omolwa esilohenda lyaKalunga oshowo omaihumbato ge gonawa.

Paulina Hambata a za moCharles Anders Combined School okwa popi kutya aanaskola oya pumbwa okukonga omikalo dhokwiilonga kuyoyene.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Child-molesting teacher quits

3 days ago - 20 January 2017 | Education

A male teacher who was recently found guilty of indecently assaulting a grade 9 pupil in the Oshikoto Region is no longer in the employ...

Learners ditch controversial school

3 days ago - 20 January 2017 | Education

About 200 learners have left the Mennonite Brethren Community School at Omafo and only 14 learners have been enrolled in pre-primary for the current academic...

Namcol disappointed with Grade 12 results

3 days ago - 20 January 2017 | Education

The Namibia College of Open Learning says it is generally happy with the performance of the 2016 Grade 10 examination results, but it has expressed...

Namcol officials held hostage

4 days ago - 19 January 2017 | Education

OTIS FINCK More than 50 people who wanted to enrol with Namcol for grade 10 subjects briefly held three registration officials hostage in Kuisebmond on...

Windhoek school taps open again

5 days ago - 18 January 2017 | Education

JANA-MARI SMITHWater supply to 25 Windhoek schools was restored by the City of Windhoek on Monday after a temporary suspension was ordered last week due...

Omaheke education in critical state

6 days ago - 17 January 2017 | Education

A lack of discipline amongst school learners, limited parental involvement and weak leadership at some schools continue to cost the education sector in Omaheke.Omaheke Regional...

Declining education standards decried

6 days ago - 17 January 2017 | Education

The Namibian education system has been labelled as a complete failure by opposition parties who have called for the urgent reform of the education system....

Elongo lyoshali lya gumwa ketetulo lyelongitho lyiimaliwa

6 days ago - 17 January 2017 | Education

Amushanga gwElongo moshilongo, Sanet Steenkamp, okwa popi kutya elongo lyoshali moshilongo otali ka gumwa ketokolo ndyoka lya ningwa kepangelo, okupitila mUuministeli wEmona,opo ku shunithwe pevi...

Budget cuts to impact free education

1 week ago - 16 January 2017 | Education

Education permanent secretary Sanet Steenkamp says that there will definitely be an impact on basic free education in Namibia, following the recent budget cuts that...

TUN ina nyanyukilwa iizemo yomakonaakono

1 week ago - 16 January 2017 | Education

Ehangano lyoTeachers Union of Namibia (TUN) olya popi kutya iizemo yopehulilo lyomvula, itayi shambula ngele omusindalandu gwelongo omupe itagu tulwa miilonga pamwe niikwathitholongo yagwana.Nonando ehangano...

Latest News

Kashihakumwa to head anti-poaching unit

16 hours ago | Police

ILENI NANDJATOThe former Oshana Region police commander, Commissioner Ndahangwapo Kashihakumwa, looks set to head the new anti-poaching unit under the ministry of environment, Namibian Sun...

Four more rhino horns seized

16 hours ago | Crime

JANA-MARI SMITH Undercover police operations last week led to the arrest of two Namibians near Outapi and two Chinese nationals...

Skorpion lays off 278 workers

16 hours ago | Business

STAFF REPORTERThe Skorpion Zinc mine will retrench 278 employees as part of its restructuring process.Its general manager, Irvin Simataa made the announcement.This is the second...

Accidents claim 3 young lives

16 hours ago | Crime

JANA-MARI SMITH An 11-year-old boy died of a gunshot while playing with friends over the weekend and two babies drowned...

Hospital's 'shocking' cat removal tender

16 hours ago | Crime

A tender invited by the Ministry of Health and Social Services for the removal of cats at the Rundu Intermediate Hospital has been described as...

Caterpillars wreak havoc

16 hours ago | Agriculture

The Ministry of Agriculture, Water and Forestry has confirmed an outbreak of caterpillars causing havoc to fields in north-central and north-eastern Namibia. The ministry's...

Newborn baby left under tree...

16 hours ago | Crime

The police are investigating a case of child abandonment and neglect at Arandis, the rape of a child at Karibib and a murder case at...

Refugees seek audience with UN

16 hours ago | Politics

The group Namibia Refugees Repatriated is seeking an audience the United Nations, according to its spokesperson, Ueshitile Shekupe. “We are seeking a round-table dialogue....

Opposition parties slam Land Bill

16 hours ago | Politics

The United People's Movement (UPM) and the National Unity Democratic Organisation (Nudo) have expressed dissatisfaction with the government's resettlement programme ahead of the second land...

Load More