Omasiku gokulongitha oonayilona ogeli pokuthika pehulilo

07 June 2018 | Environment

Oompango ndhoka dha nuninwa okweeta pehulilo nenge eshunitho pevi lyelongitho lyoonayilona otadhi manithwa nuumvo moNamibia.

Omilandu otashi ka kala ehulithepo lyelongitho lyoonayilona nenge iishoshela yi li pombanda kelongitho lyoonayilona.

Omilandu ndhoka otadhi ka tseyithwa pambelewa uuna kwa manithwa oonkundathana.

Shoka osha hololwa kominista yomatalelepo nomidhingoloko, Pohamba Shifeta, ngoka oshipopiwa she sha leshwa pehala lye pethimbo kwa dhimbulukiwwa Esiku lyOmidhingoloko mUuyuni, kuKomufala gwomidhingoloko, Teofilius Nghitila.

Esiku lyomidhingoloko muuyuni ohali dhimbulukiwa aluhe momasiku gatano gaJuni, nonuumvo esiku ndika olya dhimbulukiwa kohi yoontentekelihapu 'Beating Plastic Pollution: If You Can't Reuse It, Refuse It'.

Okwa popi kutya enyateko lyomidhingoloko niiyekelwahi ayihe otali kutha po ongushu yomidhingoloko oshowo ongushu yuuntu nokugandja omathano omawinayi kaatalelelipo.

Okwa popi kutya oonayilona ohadhi gandja noonkondo ethano ewinanayi omolwa kutya ohadhi vulu okukala pokuma ethimbo ele, na odha nika woo oshiponga kiinamwenyo, aantu oshowo komidhingoloko dhodhene.

Pahapu dhaminista, iilongo yaAfrika yi li 15 oya tula nale miilonga omilandi ndhoka tadhi yanda elongitho lyoonayilona. Shifeta kwa popi kutya uuministeli wawo owa hala okwiilonga okuza kiilongo mbyoka nokutula miilonga omilandu ndhoka tadhi ka longa muuwanawa waNamibia. Okwa tsikile kutya uuministeli owa ninga oonkundathana dhomagwedhelepo naakalelipo yoshikondo shoongeshefa dhoostola. Omagwedhelepo ngoka ga ningwa otaga ka kundathanwa niikondo yepangelo ya yooloka oshowo naakuthimbinga mboka ya pyakudhukwa okukutha ombinga moshikumungu shoka, noshizemo oshowo omatokolo gomilandu ndhoka dha tokolwa otadhi ka tulwa miilonga taku landulwa oompango ndjoka yoEnvironmental Investment Fund Act oshowo Environmental Management Act.

Shifeta okwa popi kutya otaya kambadhala noonkondo opo shoka shi kale sha manithwa nuumvo.

Okwa popi kutya elongitho lyoonayilona olya ningwa oshinanena mokati koshigwana okuza momvula dho1960, omolwa ombiliha yadho oshowo melongitho lyawo lyokuhumbata iinima nokupungula iinima.

Pamiyau dhopauyuni, oonayilona dha thika pootrillion 5 ohadhi longithwa kehe omvula, naashoka otashi holola kutya ohaku longithwa oonayilona dha thika po 160 000 mosekonde kehe muuyuni.

Opresenda owala yimwe yomoonayilona ndhoka, hadhi longululwa.

“Omaipulo ogeli mpaka kutya, oonayilona ndhoka ohadhi hulile peni. Shoka otashi limbilike noonkondo ngele otatu tala kuupyakadhi mbyoka hawu etwa po koonayilona ngele omaantu nenge momidhingiloko dhetu,” Shifeta a popi.

Okwa popi kutya oonayilona kadhi na ondjundo ya sha na otadhi vulu okupepwa kombepo nokuya kokule nonando ohadhi kala andola dha ekelwa metoto lyiiyagaya.

“Oonayilona ohadhi vulu okuya komiti, kombanda yiihwa oshowo koodhalate noku kangala woo kombanda yomeya.”

Omapekaapeko ngoka ga ningwa oga holola kutya okuya momvula yo 2050 omwaalu omunene gwoonayilona otagu ka adhika momafuta noohi odhindji oshowo oodhila dhomomeya dhi vulithe poopresenda 90 otadhi adhika nale noonayilona momapunda.

Minista okwa tsikile kutya shoka otashi holola nale omaipulo guundjolowele ngele tashi ya kokulya oohi.

“Oohi iikulya twa pumbwa okulya opo tu kale nuundjolowele, ihe ngele otadhi yonagulwa koonayilona nena shoka otashi vulu okweeta omikithi dha yooloka maantu ngaashi ookankera oshowo omapupyakadhi galwe ngaashi woo uumvu womitima.”

Natango okwa popi kutya iinamwenyo nayo ohayi li oonayilona naashoka otashi tula muupyakadhi iinamweny yoyene oshowo natango aantu mboka haya li onyama yiinamwenyo, na otaya vulu okukwatwa natango komikithi dha yooloka.ELLANIE SMIT

Similar News

 

Namibia submits CITES proposals

1 day - 15 January 2019 | Environment

Namibia has submitted proposals to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) to amend regulations protecting elephants and...

Manganese fears mount again

1 week ago - 09 January 2019 | Environment

Initial relief, following orders last week for an immediate halt to the transport and offloading of manganese ore at Lüderitz, has given way to a...

Dam levels rise

1 week ago - 08 January 2019 | Environment

Two of Namibia's central dams received inflows following good rainfall in their catchment areas just before the New Year. Von Bach's level rose 20 percentage...

Manganese trucks impounded

1 week ago - 07 January 2019 | Environment

The police at Lüderitz on Friday impounded eight trucks carrying manganese ore from South Africa after it was found that no clearance certificate had been...

sUutile woshikukuta

1 week ago - 07 January 2019 | Environment

Omunambelewa gwoclimatologist, omukwashigwana gwaSouth Afrika, Johan van den Berg, na okuli omunongononi gwonkalo yombepo koSantam Agriculture okwa popi kutya onkalo yoshikukuta oya taalela oshilongo...

Battle for Lüderitz is on

1 week ago - 04 January 2019 | Environment

The acting permanent secretary of the ministry of environment and tourism, Teofilus Nghitila, yesterday confirmed that no environmental clearance certificates had been issued to two...

Litterbugs beware

4 weeks ago - 18 December 2018 | Environment

Littering and other environmental damage will not be tolerated in Namibia's national parks and protected areas this festive season. The environment ministry, together with the...

500 timber harvesters need clearance

1 month - 14 December 2018 | Environment

About 500 timber harvesters in north-eastern Namibia have to apply for environmental clearance certificates in order to resume operations. This requires an environmental impact assessment,...

Ministry opts for cheaper Etosha fence

1 month - 12 December 2018 | Environment

The environment ministry has started reviewing the design of a predator- and elephant-proof fence around Etosha National Park to reduce the cost of construction. ...

Illegal sand mining continues

1 month - 06 December 2018 | Environment

Many young men are making a living at Rundu by charging as little as N$50 to fill up a bakkie with sand.A number of young...

Latest News

Higher food, fuel prices expected

10 hours ago | Economics

Consumers should brace themselves for even more expensive food and fuel this year. Although motorists received a slight reprieve in fuel prices in December,...

'Technical glitches' force plane to...

10 hours ago | Transport

An Air Namibia Embraer ERJ 135 en route to Ondangwa from Windhoek had to turn around on Sunday evening and land at Eros Airport, from...

When legends die paupers

10 hours ago | Columns

The death on Sunday of Bafana Bafana legend Phil Masinga and the outpouring of grief around his passing, especially in Namibia, has once again brought...

SA regulator weighs Eskom price...

10 hours ago | Economics

NAMPA/ANAAs the National Energy Regulator of South Africa (Nersa) on Monday began public hearings on Eskom's tariff increase application, pressure group SAFCEI suggested that the...

Cross-border buses to Zim suspend...

10 hours ago | Economics

Nampa/ANAThe International Cross-Border Traders Association (ICTA) on Monday said it had withdrawn all buses travelling to different parts of Zimbabwe from neighbouring countries as protests...

Nambundunga inspired us - Shalli

10 hours ago | People

Former Namibian Defence Force (NDF) chief Martin Shalli says his successor, the late Peter Nambundunga, played a significant role during the liberation struggle as a...

SADC urged to speak with...

10 hours ago | International

The Southern African Development Community (SADC) has been urged to speak with one voice on the current crisis in the Democratic Republic of Congo (DRC).This...

China and Canada in 'hostage...

10 hours ago | Economics

NAMPA/AFP A Chinese court's decision to impose the death penalty on a...

Ghana's biggest oilfield yet discovered...

10 hours ago | Economics

NAMPA/ANANorwegian oil exploration company Aker Energy has announced the discovery of what appears to be the biggest oil find in the Ghana's history to date...

Load More