Nujoma a tyapula egwanitho lyoomvula 90 pEtunda

21 May 2019 | Local News

Omukokoli presidende Sam Nujoma okwa holola kutya ina hala okuninga oshituthi shetyapulo lyoomvula dhe 90 oshinene omolwa onkalo yoshikukuta ndjoka ya taalela oshilongo.

Ihe nonando ongaaka Sam Nujoma Foundation, Swapo naanangeshefa oya unganeke oshituthi oshinene shevalo lyaNujoma shoka sha ningilwa momukunda moka a valelwa mEtunda popepi nOkahao mOlyomakaya ga piti.

Oshituthi shoka osha kaliwa kAaNamibia ya za koombinga noombinga dhoshilongo. Osha kaliwa woo kaanambelewa aakuluntu mepangelo, Omutse gwoshilongo, Hage Geingob oshowo omupresidende nale Hifikepunye Pohamba.

Nujoma okwa popi kutya ehangano lyoSam Nujoma Foundation oshowo amushanga gwongundu yoSwapo oya longo nuudhiginini melongekidho lyoshituthi shoka. “Ondi shi shi kutya oomvula o 90 dhonkalamwenyo yomuntu oshinima oshinene na osha pumbwa okuhambelelwa ihe omolwa onkalo yoshikukuta ndjoka ya taalela oshilongo omolwa omalunduluko gonkalo yombepo moshilongo, kanda li ndi na ohokwe okuninga oshituthi oshinene nuumvo mokutyapula oomvula dhandje 90, onda li owala nda hala okuninga oshituthuthi oshishona,” Nujoma a popi.

“Pethimbo ndika pitikenindje ndi pandule epangelo kohi yelelo lyOmupresidende Geingob sho a tokola nokuninga etseyitho kutya oshikukuta osha ninga onkalo yopaulumomhumbwe moshigwana omolwa ondjala ndjoka tayi dhenge omahala ga yooloka moshilongo omolwa omuloka gwankundipala ngoka gwa monika nuumvo moshilongo.”

Pohamba, ngoka a gandja kuNujoma omagano golwoondje okwa popi kutya onkalamwenyo ye oya pumbwa okuhambelelwa molwaashoka okwa enditha oshigwana mondjila onde okuya kemanguluko.

Nujoma okwa li a wayiminwa komukulukadhi gweKovambo, oyana oshowo aakwanezimo lye pethimbo lyoshituthi shoka.

Geingob okwa popi kutya oshilongo otashi tyapula oomvula 90 dhevalo lyependafule.

Okwa popi kutya kohi yelelo lyaNujoma Swapo okwa tamekitha ekondjelomanguluko lyoshilongo, papolotika, paundiplomate oshowo paukwiita. Okwa tsikile kutya ekondjo ndyoka olya li ele nelulu ihe Swapo okwa sindana molwaashoka okwa li e na omukumo mokuhingila AaNamibia kemanguluko.

Geingob okwa popi kutya pethimbo ndika sho ta ku tyapulwa evalo lyomukokoli, otaya pandula onkalamwenyo ye ndjoka a tula mekondjelomanguluko lyoshilongo.

Geingob okwa popi kutya ota dhimbuluka olweendo lwe okuya koCuito Cuanavale nuumvo momwedhi Maliitsa konima owala yomasiku gaali sho Namibia a tyapula oomvula 29 dhemanguluko.

“Medhimbuluko lyEsiku lyoSouthern African Liberation otwa talelepo iihongwathano itatu mbyoka yi li molupe lyomapenda gaakwiita mevi lyaAfrika.”

“Onda popi kombinga yependa lyetu ndyoka elelo lyawo ewananawa lyetu enditha mondjila yemanguluko lyaNamibia, netsomukumo lye olya hwahwameke AaNamibia omayovi opo ya wayimine ekondjelomanguluko. Ombepo yuupendafule mboka otayi tsikile nokutsa omukumo omapupi nomapupi gaNamibia,” Geingob a popi.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Kahimise under fire, again

14 hours ago | Local News

Five months after his return to office following nearly three months' suspension, City of Windhoek CEO Robert Kahimise has allegedly been officially charged, based on...

Millions flushed in toilet stink

14 hours ago | Local News

Government has spent millions of dollars to construct toilets that are now standing unused in rural households.During 2011/12 government spent N$181.5 million on 10 000...

Rays of hope for San

14 hours ago | Local News

The improved structures for the small San community at Omundaungilo have been further improved with electrification from Northern Regional Electricity Distribution Company (Nored).The community, which...

Osire's refugee child brides

14 hours ago | Local News

Girls as young as nine are married off by their parents at the Osire refugee camp, a parliamentary oversight visit has discovered. Since the phasing...

Veteran journalist falls silent

14 hours ago | Local News

Veteran journalist and renowned author Joachim Pütz has died at the age of 74. Pütz, who was affectionately known as Joe, died in the Katutura...

Ongeshefa yuudhano womashina otayi ka tulwa paveta

14 hours ago | Local News

Shifeta okwa popi kutya okwii yaadha monkalo ya dhigupala konima sho aanangeshefa mboka ye na omikanda dhokukala nomashina ye mu fala kompangu taya pula opo...

Ompangu ya ekelehi oshipotha shoyana yaMukwiilongo

14 hours ago | Local News

Ompangu yaMangestrata mOshakati okwa kaleke nokukutha oonkondo egandjo lyelombwelo lyegameno ndyoka lya pewa onkelo yangoloneya nale gwoshitopolwa shaMusati Leonard Nangolo Mukwiilongo, Shatipamba, ngoka a falwa...

Namibia plummets on peace index

3 days ago - 21 June 2019 | Local News

ELLANIE SMIT Namibia has dropped 18 spots on the Global Peace Index for 2019, making it one of the countries with the worst deteriorations in...

Illegal gambling to be legalised

3 days ago - 21 June 2019 | Local News

There is relief in sight for illegal gambling operators, with tourism minister Pohamba Shifeta announcing yesterday that these businesses will not be shut down despite...

‘I don’t care’

3 days ago - 21 June 2019 | Local News

JEMIMA BEUKES Anton Lubowski’s widow, Gabrielle, has hit back at threats by President Hage Geingob to sue her for defamation, saying she will not back...

Latest News

Namibia gears for women's Cosafa

14 hours ago | Sports

LIMBA MUPETAMIThe Brave Gladiators of Namibia are among the nations to contend for the Cosafa Women's Championship title from July 31 to August 11.The 2019...

The sins of the fathers

14 hours ago | Opinion

The inaction of the last 29 years or so is catching up with us. There is a real and serious threat of hepatitis E becoming...

Sports is a sitting duck

14 hours ago | Columns

Limba MupetamiSports development in Namibia is a sitting duck. This is because the Namibian government has over the years developed a pattern of disappointing athletes...

Namibia lose all matches

14 hours ago | Sports

LIMBA MUPETAMINamibia lost all three matches in the International Hockey Federation (FIH) Series Finals in Valencia, Spain.The Namibian senior women's field hockey team was taught...

Determined United sink Suburbs to...

14 hours ago | Sports

A 14-man Trustco United rugby team put up an impressive performance on Saturday afternoon as they defeated Western Suburbs 23-22 in their Namibia Rugby Premier...

Nigeria players protest unpaid bonuses...

14 hours ago | Sports

Nigeria's players refused to leave the team hotel after their exit from the Women's World Cup on Saturday, demanding that the country's soccer federation clears...

'Vote for yourself'- Geingob

14 hours ago | Politics

President Hage Geingob on Saturday said young people must stop crying for positions and start voting themselves into power. Speaking at the Swapo Party School's...

Giraffe suffers silent extinction

14 hours ago | Environment

World Giraffe day is celebrated annually on 21 June to help mobilise support and raise awareness of the threats faced by giraffes around Africa that...

CAF to use Fifa expertise...

14 hours ago | Sports

President of the Confederation of African Football (CAF) Ahmad Ahmad is aiming to use Fifa's expertise to accelerate the reform process in the African governing...

Load More