Kashihakumwa a toto po oshiputudhilo shomadheulo goosekuriti

19 June 2017 | Local News

Mathias Nanghanda

Komanda nale gwOpolisi yaShana, Komufala Ndahangwapo Kashihakumwa okwa toto po oshiputudhilo shomadheulo goosekuriti mehangano lye lyedhina Tobias Hainyeko Trading Enterprises company.

Kashihakumwa okwa koleke ngaaka konzokundaneki yoNampa, pethimbo a ningwa naye oonkundathana okuzilila megumbo lye momukunda Edimba, popepi nEenhana moshitopolwa shaHangwena.

Oshiputudhilo she shoka otashi gandja omadheulo komahangano gopaumwene guusekuriti oshowo koohandimwe mboka yeli iilyo yoMen and Women Network against Crime.

“Omahangano guusekuriti gopamwene ogo tatu tala tango, molwaashoka aaniilonga yawo oye na oshinakugwanithwa shokukeelela nokugamena omahala gepangelo ngaashi iipangelo,” Kashihakumwa ta ti.

Okwa popi kutya itaka dheula aantu mboka inaya simaneka oveta yoshilongo onkene ayehe mboka taya ka pewa omadheulo otaya ka ningilwa tango omapekaapeko kopolisi, opo ku talike ngele oye na ondjokonona yiimbuluma.

Okwa popi kutya monena omadheulo otaga ka ningilwa poplota ye yili momukunda Edimba hoka kwa wapalekwa nokuninga okapale kokuumbula naadheulwa otaya ka za mootenda.

Aadheulwa otaya ka pewa omadheulo gomweedhi gumwe kombinga yeyigameno lyawo yene pwaahena elongitho lyoondjembo, omuzalo, odhelela, okusaluta oshowo okulonga noondjembo.

“Oohandimwe mboka ya hala okulongwa nkene ye na okulonga noondjembo nayo oya tambulwa ko opo ya vule okumona omadheulo.”

Omadheulo ngoka otaga gandjwa kondando yooN$2 000 komwedhi, na otaga ka gandjwa kaanambelewa nale yopolisi netanga lyegameno mboka yeli moshipundi shevululuko.

“Omahangano gane guusekuriti oga ulika nale ohokwe okufala aanambelewa yawo komadheulo koshiputudhilo shoka.

Omadheulo gotango otaga ka ningwa uuna ongundu yaadheulwa ya thika po-250 sigo 300 ya ningilwa omakonaakono gokumona ngele oye na ondjokonona yiimbuluma.

Kashihakumwa okwa mono omadheulo ge gotango moshikondo shegameno pethimbo lyekondjelomanguluko lyoshilongi omanga e li muupongekwa.

Okwa popi kutya okwa ninga omapulaapulo nokugandja omayele ge kombinga yohokwe ye yokutotapo oshiputudhilo she shoka, okuza ngaashi kOmukokoli Presidende Sam Nujoma, Omupresidende nale Hifikepunye Pohamba, Ominista yIipambele yOmupresidende Frans Kapofi, Ngoloneya gwaHangwena ,Usko Nghaamwa oshowo Omukomeho gwOpolisi, Sebastian Ndeitunga.

Kashihakumwa okwa zi miilonga onga komufala gwOpolisi yaShana mo-2015, mepupi lyoomvula 57. Okwa longa oshilonga sha simana meshunitho pevi lyiimbuluma moshitopolwa shaShana shoka a longela okuza mo-2006 okuya po-2015.

Kashihakumwa okwa longa onga omunambelewa gwopombanda gwegameno mEgumbo lyEpangelo pethimbo oshilongo sha manguluka. Okwa li a pewa oshinakugwanithwa shokweeta megameno Nujoma okuza muupongekwa mo-1989 oshowo oshikondo shegameno lyaanenentu mopolisi yaNamibia mo-1996.

Kashihakumwa okwa longa woo onga ndjai mEtanga lyEgameno oshowo omunambelewa omukonaakoni muUministeli wIilonga nOmalweendo. –Olopota ya gwedhwa po KONampa

Similar News

 

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

Amushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu. Andreas...

Osasiyona yoonkondo dholusheno tayi tungwa mOlindili

20 hours ago | Local News

Omahangano lyoUnited Africa Group, Quantam Power oshowo NamPower oshiwike sha piti oga shaina etsokumwe lyuule woomvula 25, ndyoka tali ka utha etungo lyopoloyeka yoonkondo...

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENIAmushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu.Andreas...

NSFAF ta shunwa mepangelo

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Epangelo otali ningi oompangela opo oshiketha shoNamibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) shi shunwe mUuministeli wElongo lyOpombanda. Uuyelele mboka owa hololwa pethimbo lyoshipopiwa sha ningwa...

Geingob a popile Noa

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Geingob okwa popi kutya omuleli gwokomisi ndjoka okwa taalela omanyano molwaashoka oshigwana natango inashi mona omunenentu ta pewa egeelo omolwa uuingilingi.“ACC ota kondemwa ethimbo alihe...

Geingob ina hala okupopya ongeshefa ye

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Omupresidende Hage Geingo okwa lombwele aatoolinkundana kutya itaka yamukula omapulo ge na sha nonkalamwenyo ye yopaumwene kombinga yongeshefa ye, na ina hala woo okuholola kutya...

Mulunga aniwa ina halika

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Elelo lyehangano lyoNational Petroleum Corporation of Namibia (Namcor) olya hulitha po ookondalaka dhiilonga dhaaniilonga itaya kalele omugoyi, onga oshizemo shomananathano ngoka geli pokati kelelo lyehangano...

Okabinete taka ka tokola koshipangelo shomonooli

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Okabinete koshilongo otaka ka kala newi lya hugunina kombinga yoompangela dhokutunga oshipangelo oshinene monooli yoshilongo. Uuministeli wuundjolowele owa koleke kutya otawu longo waahena oluthuwo opo...

Nantu loses appeal against illegal strike

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

The long-standing dispute between employees of the Katutura Youth Enterprise Centre (Kayec) Trust, which has been going on for close to a year, was resolved...

Stand up for your rights

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

Namibians need to fight against the shackles of gender-based violence (GBV) and child abuse by raising their voices and becoming better listeners who believe the...

Latest News

Namcor probes Mulunga

7 hours ago | Energy

The Namcor board has commissioned accounting firm Deloitte to conduct a forensic investigations against MD Imms Mulunga. The investigation against Mulunga will start immediately. Mulunga...

Namcor suspends Mulunga – report...

7 hours ago | Energy

Namcor has suspended its managing director Imms Mulunga as well as IT executive Bonny Konjore, the state-owned New Era reported this afternoon. The suspension, which...

Geingob congratulates CR17 ...

20 hours ago | Politics

President Hage Geingob has congratulated new ANC leader Cyril Ramaphosa shortly after winning the leadership contest of South Africa’s ruling party. Ramaphosa defeated rival Nkosazana...

Military spending remains high

20 hours ago | Government

ELLANIE SMIT Military spending in Namibia has more than doubled in the past decade - from about N$2.8 billion...

Youngest governor humbled by appointment

20 hours ago | Government

At the age of 29, Outjo mayor Marius Sheya has been appointed regional governor of Kunene, making him the youngest person to hold the position...

Players on edge as Warriors...

20 hours ago | Sports

The national football team qualified for the championship for the first time in years after beating Comoros 2-1 at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek...

TUN wants NSFAF top brass...

20 hours ago | Education

The Teachers Union of Namibia has welcomed the government's decision to reintegrate the Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) into the higher education ministry. ...

Farmers pushed to the brink

20 hours ago | Agriculture

Crop farmers at the Olushandja Dam in the Omusati Region have been forced to shut down their operations, with the majority struggling to repay their...

Easy Christmas shopping at Maerua...

20 hours ago | Business

Maerua Mall has got you covered this summer, with its great mix of retail outlets to suit every taste and pocket, fun and exciting holiday...

Load More