ACC ita longo pauyuuki aniwa

Omuniilonga melelo lyondoolopa yomuumbugantu woshilongo, okwa popi kutya Okakomisi kOkukondjitha Uulingilingi moshilongo itaka longo pauyuuki nokwiihumbatela aantu ayehe sha faathana.

12 October 2017 | Local News

Omuniilonga melelo lyondoolopa yaKeetmanshoop okwa popi kutya, oAnti-Corruption Commission (ACC) itayi longo pauyuuki na kayi na oonkondo melelo lyawo konima yomutumba gwomautho ngoka gwa ningilwa aaniilonga yaali yelelo lyaMaltahöhe .

Adam Isaak, ngoka ta kalelepo aaniilonga yaali mboka ya kuthwa miilonga melelo lyaMaltahöhe omolwa okwiihumbata nayi oshowo shi na sha negandjo lyotendela yethaneko lyosasiyona yookadhima mulilo, okwa popi kutya omutumba gweutho gwaaniilonga mboka yaali ogwa kalako momasiku 19 sigo 22 gaSepetemba.

Okwa popi kutya momasiku 19 gaSepetemba, Omupeha omukomeho gwoACC, Erna van der Merwe okwa shangele ombaapila elelo lyondoolopa yaKaiti, ndjoka yuukithwa komunambelewa omukuluntu gwondoolopa, Desmond Basson, ta pula ngele Isaaka okwa tula mo tuu efudho sho a yi a ka kalelepo aaniilonga mboka nongele okwa pitikwa tuu okulonga iilonga yilwe.

Isaak okwa popi kutya ye okwa tothwamo nonando ACC ina ninga omapulaapulo ga faathana komunambelewa omugandji mayele gwiikwaveta gwelelo luondoolopa yaVenduka, Tjizembua Hongonekua, ngoka e li omunashipundi gwomutumba gwomautho ngoka, na okwa mono iifuta yomalweenddo okuza kelelo lyaMaltahöhe, pethimbo lyomitumba nddhoka dha ningwa.

Omunambelewa ngoka okwa popi kutya ACC ota longithwa onga oshilongitho shokukwatela komeho iikonene yopaumwene yoohandimwe, niilonga yawo otayi tongola papolotika oshowo paundikushi.

Okwa pula woo kutya omolwashike Karel Cloete, omunambelewa omukuluntu gwomakonaakono moACC, a pitikwa opo a ninge ombangi pethimbo lyepwaakeno lyiipotha mbyoka tayi tamanekelwa aaniilonga mboka yaali.

Okwa popi kutya omutumba gwiipotha ngoka oguli oshinima shomeni, ta okwa popi kutya elelo lyaMaltahöhe otali longitha olopota yoACC miipotha mbyoka tayi tamanekelwa aaniilonga.

Omutumba gwomautho ngoka ogwa ningwa sha landula omayele ngoka ga gandjwa koACC, sho okakomisi hoka ka manitha omakonaakono gako miipotha yuulingilingi, mbyoka tayi tamanekelwa aaniilonga.Advocate van der Merwe okwa pula opo Isaak a shangithe omanyenyeto ge noACC.

“Oto lopota ngiini Lucifer kuSatan?” Isaak a pula.

CATHERINE SASMAN

Similar News

 

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

Amushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu. Andreas...

Osasiyona yoonkondo dholusheno tayi tungwa mOlindili

20 hours ago | Local News

Omahangano lyoUnited Africa Group, Quantam Power oshowo NamPower oshiwike sha piti oga shaina etsokumwe lyuule woomvula 25, ndyoka tali ka utha etungo lyopoloyeka yoonkondo...

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENIAmushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu.Andreas...

NSFAF ta shunwa mepangelo

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Epangelo otali ningi oompangela opo oshiketha shoNamibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) shi shunwe mUuministeli wElongo lyOpombanda. Uuyelele mboka owa hololwa pethimbo lyoshipopiwa sha ningwa...

Geingob a popile Noa

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Geingob okwa popi kutya omuleli gwokomisi ndjoka okwa taalela omanyano molwaashoka oshigwana natango inashi mona omunenentu ta pewa egeelo omolwa uuingilingi.“ACC ota kondemwa ethimbo alihe...

Geingob ina hala okupopya ongeshefa ye

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Omupresidende Hage Geingo okwa lombwele aatoolinkundana kutya itaka yamukula omapulo ge na sha nonkalamwenyo ye yopaumwene kombinga yongeshefa ye, na ina hala woo okuholola kutya...

Mulunga aniwa ina halika

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Elelo lyehangano lyoNational Petroleum Corporation of Namibia (Namcor) olya hulitha po ookondalaka dhiilonga dhaaniilonga itaya kalele omugoyi, onga oshizemo shomananathano ngoka geli pokati kelelo lyehangano...

Okabinete taka ka tokola koshipangelo shomonooli

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Okabinete koshilongo otaka ka kala newi lya hugunina kombinga yoompangela dhokutunga oshipangelo oshinene monooli yoshilongo. Uuministeli wuundjolowele owa koleke kutya otawu longo waahena oluthuwo opo...

Nantu loses appeal against illegal strike

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

The long-standing dispute between employees of the Katutura Youth Enterprise Centre (Kayec) Trust, which has been going on for close to a year, was resolved...

Stand up for your rights

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

Namibians need to fight against the shackles of gender-based violence (GBV) and child abuse by raising their voices and becoming better listeners who believe the...

Latest News

Namcor probes Mulunga

7 hours ago | Energy

The Namcor board has commissioned accounting firm Deloitte to conduct a forensic investigations against MD Imms Mulunga. The investigation against Mulunga will start immediately. Mulunga...

Namcor suspends Mulunga – report...

7 hours ago | Energy

Namcor has suspended its managing director Imms Mulunga as well as IT executive Bonny Konjore, the state-owned New Era reported this afternoon. The suspension, which...

Geingob congratulates CR17 ...

20 hours ago | Politics

President Hage Geingob has congratulated new ANC leader Cyril Ramaphosa shortly after winning the leadership contest of South Africa’s ruling party. Ramaphosa defeated rival Nkosazana...

Military spending remains high

20 hours ago | Government

ELLANIE SMIT Military spending in Namibia has more than doubled in the past decade - from about N$2.8 billion...

Youngest governor humbled by appointment

20 hours ago | Government

At the age of 29, Outjo mayor Marius Sheya has been appointed regional governor of Kunene, making him the youngest person to hold the position...

Players on edge as Warriors...

20 hours ago | Sports

The national football team qualified for the championship for the first time in years after beating Comoros 2-1 at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek...

TUN wants NSFAF top brass...

20 hours ago | Education

The Teachers Union of Namibia has welcomed the government's decision to reintegrate the Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) into the higher education ministry. ...

Farmers pushed to the brink

20 hours ago | Agriculture

Crop farmers at the Olushandja Dam in the Omusati Region have been forced to shut down their operations, with the majority struggling to repay their...

Easy Christmas shopping at Maerua...

20 hours ago | Business

Maerua Mall has got you covered this summer, with its great mix of retail outlets to suit every taste and pocket, fun and exciting holiday...

Load More