AaZimbambwe taya pewa uuwanawa okuyeleka nAaNamibia

Omupresidende gwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, okwa popile etokolo opo ku shangithwe aakwashigwana yaZimbambwe mboka ye li aathaneki yomatungo naanambelewa yokuyalula omwaalu gwiitungithi nongushu yiitungithi, nonando inaya ningilwa omakonaakono.

11 August 2017 | Local News

Kevin McNamara okwa popi kutya kape na sha sha puka uuna aazaizai mboka taya pewa uunzapo mboka nonando itaya ka pulwa opo yiishangithe nolutu ndoka meendelelo.

Ominista yIilonga nOmalweendo, Alpheus !Naruseb omasiku ga piti okwa shangele omukanda olutu lwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, ta pula opo eshangitho lyaanambelelwa mboka li endelelithwe.

Shoka osha landula etsokumwe ndyoka lya shainwa kuZimbambwe naNamibia mo-2012.

Monena olutu ndoka ohalu pula opo omuntu omanga ina shangithwa, a ningilwe omakonaakono uule woomvula dhontumba.

McNamara okwa yamukula komapulaapulo ngoka ga holoka po sha landula ombaapila ya !Naruseb ndjoka yeeta epiyagano.

Pahapu dhaMcNamara, uuministeli wIilonga owa yi moonkundathana nehangano lyoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors mo- 2014 nokukundathana kutya omolwashike eshangitho lyaantu mboka lya pumbwa okweendelelithwa.

Konima yoonkundaathana noompata, ehangano olya tokola opo ku shangithwe AaZimbambwe mboka pamulandu gumwe, kutya otaku tulwa oondjindikila dhomwaalu gwaaZimbambwe mboka taya kutwa miilonga moNamibia.

Mboka inaya pumbwa okulonga moshikondo shopaumwene nuuna ngele shoka osha ningwa nena ehangano ndyoka olya pumbwa okutseyithilwa molwaashoka otaya yi pondje etsokumwe lyawo lyiilonga nompango.”

“Oya pumbwa okuningilwa omadheulo opo yiilonge kombinga yookondalaka dhomatungo getu noompango, oshinima shoka sha pumbwa natango okuyelithwa kehangano ndyoka,” McNamara ta popi.

Ehangano ndyoka olya li owala tali ka shangitha mboka yeli yashangithwa nale moZimbambwe onga aaniilonga mboka na inaya pitikwa okulonga moshikondo shopaumwene ihe omepangelo owala. Okwa tsikle kutya inashi yelamo kutya omolwashike etsokumwe ndyoka lya ningwa mo-2012 opo owala tali tulwa miilonga ngashiingeyi.

McNamara okwa popi kutya ope na aathaneki yomatungo naayaluli yiitungithi nongushu yiitungitho mbyoka tayi pumbiwa metungo, AaNamibia mboka ya shangithwa ihe itashi ti kutya inaya halika okulongela epangelo. Okwa pula ngele aanambelewa mboka Aanamibia ya shangithwa oye na tuu ohokwe yokulongela epangelo, nongele oye na ohokwe oya gandja tuu omaindilo gawo kepangelo. Okwa tsikile kutya ohokwe ndjoka inayi hololwa kAaNamibia oya etitha opo uuministeli wu ka konge ekwatho piilongo yopuushiinda oomvla dha piti, ihe onkalo ndjoka oyali ya pumbwa okutalululwa sho oshilongo sha taalela onkalo yopaliko tayi limbilike ndjoka ya gumu woo unene oshikondo shaatungi.

Amushanga muuministeli wIilonga nOmalweendo, Willem Goeiemann kuyele oshiwike shika okwa popile etokolo ndyoka, ta popi kutya olya nuninwa okugwedha koshikondo shontseyo yaaNamibia, nokugandja omadheulo nuunongo.OGONE TLHAGE

Similar News

 

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

Amushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu. Andreas...

Osasiyona yoonkondo dholusheno tayi tungwa mOlindili

20 hours ago | Local News

Omahangano lyoUnited Africa Group, Quantam Power oshowo NamPower oshiwike sha piti oga shaina etsokumwe lyuule woomvula 25, ndyoka tali ka utha etungo lyopoloyeka yoonkondo...

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENIAmushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu.Andreas...

NSFAF ta shunwa mepangelo

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Epangelo otali ningi oompangela opo oshiketha shoNamibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) shi shunwe mUuministeli wElongo lyOpombanda. Uuyelele mboka owa hololwa pethimbo lyoshipopiwa sha ningwa...

Geingob a popile Noa

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Geingob okwa popi kutya omuleli gwokomisi ndjoka okwa taalela omanyano molwaashoka oshigwana natango inashi mona omunenentu ta pewa egeelo omolwa uuingilingi.“ACC ota kondemwa ethimbo alihe...

Geingob ina hala okupopya ongeshefa ye

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Omupresidende Hage Geingo okwa lombwele aatoolinkundana kutya itaka yamukula omapulo ge na sha nonkalamwenyo ye yopaumwene kombinga yongeshefa ye, na ina hala woo okuholola kutya...

Mulunga aniwa ina halika

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Elelo lyehangano lyoNational Petroleum Corporation of Namibia (Namcor) olya hulitha po ookondalaka dhiilonga dhaaniilonga itaya kalele omugoyi, onga oshizemo shomananathano ngoka geli pokati kelelo lyehangano...

Okabinete taka ka tokola koshipangelo shomonooli

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Okabinete koshilongo otaka ka kala newi lya hugunina kombinga yoompangela dhokutunga oshipangelo oshinene monooli yoshilongo. Uuministeli wuundjolowele owa koleke kutya otawu longo waahena oluthuwo opo...

Nantu loses appeal against illegal strike

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

The long-standing dispute between employees of the Katutura Youth Enterprise Centre (Kayec) Trust, which has been going on for close to a year, was resolved...

Stand up for your rights

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

Namibians need to fight against the shackles of gender-based violence (GBV) and child abuse by raising their voices and becoming better listeners who believe the...

Latest News

Namcor probes Mulunga

7 hours ago | Energy

The Namcor board has commissioned accounting firm Deloitte to conduct a forensic investigations against MD Imms Mulunga. The investigation against Mulunga will start immediately. Mulunga...

Namcor suspends Mulunga – report...

7 hours ago | Energy

Namcor has suspended its managing director Imms Mulunga as well as IT executive Bonny Konjore, the state-owned New Era reported this afternoon. The suspension, which...

Geingob congratulates CR17 ...

20 hours ago | Politics

President Hage Geingob has congratulated new ANC leader Cyril Ramaphosa shortly after winning the leadership contest of South Africa’s ruling party. Ramaphosa defeated rival Nkosazana...

Military spending remains high

20 hours ago | Government

ELLANIE SMIT Military spending in Namibia has more than doubled in the past decade - from about N$2.8 billion...

Youngest governor humbled by appointment

20 hours ago | Government

At the age of 29, Outjo mayor Marius Sheya has been appointed regional governor of Kunene, making him the youngest person to hold the position...

Players on edge as Warriors...

20 hours ago | Sports

The national football team qualified for the championship for the first time in years after beating Comoros 2-1 at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek...

TUN wants NSFAF top brass...

20 hours ago | Education

The Teachers Union of Namibia has welcomed the government's decision to reintegrate the Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) into the higher education ministry. ...

Farmers pushed to the brink

20 hours ago | Agriculture

Crop farmers at the Olushandja Dam in the Omusati Region have been forced to shut down their operations, with the majority struggling to repay their...

Easy Christmas shopping at Maerua...

20 hours ago | Business

Maerua Mall has got you covered this summer, with its great mix of retail outlets to suit every taste and pocket, fun and exciting holiday...

Load More