AaZimbambwe taya pewa uuwanawa okuyeleka nAaNamibia

Omupresidende gwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, okwa popile etokolo opo ku shangithwe aakwashigwana yaZimbambwe mboka ye li aathaneki yomatungo naanambelewa yokuyalula omwaalu gwiitungithi nongushu yiitungithi, nonando inaya ningilwa omakonaakono.

11 August 2017 | Local News

Kevin McNamara okwa popi kutya kape na sha sha puka uuna aazaizai mboka taya pewa uunzapo mboka nonando itaya ka pulwa opo yiishangithe nolutu ndoka meendelelo.

Ominista yIilonga nOmalweendo, Alpheus !Naruseb omasiku ga piti okwa shangele omukanda olutu lwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, ta pula opo eshangitho lyaanambelelwa mboka li endelelithwe.

Shoka osha landula etsokumwe ndyoka lya shainwa kuZimbambwe naNamibia mo-2012.

Monena olutu ndoka ohalu pula opo omuntu omanga ina shangithwa, a ningilwe omakonaakono uule woomvula dhontumba.

McNamara okwa yamukula komapulaapulo ngoka ga holoka po sha landula ombaapila ya !Naruseb ndjoka yeeta epiyagano.

Pahapu dhaMcNamara, uuministeli wIilonga owa yi moonkundathana nehangano lyoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors mo- 2014 nokukundathana kutya omolwashike eshangitho lyaantu mboka lya pumbwa okweendelelithwa.

Konima yoonkundaathana noompata, ehangano olya tokola opo ku shangithwe AaZimbambwe mboka pamulandu gumwe, kutya otaku tulwa oondjindikila dhomwaalu gwaaZimbambwe mboka taya kutwa miilonga moNamibia.

Mboka inaya pumbwa okulonga moshikondo shopaumwene nuuna ngele shoka osha ningwa nena ehangano ndyoka olya pumbwa okutseyithilwa molwaashoka otaya yi pondje etsokumwe lyawo lyiilonga nompango.”

“Oya pumbwa okuningilwa omadheulo opo yiilonge kombinga yookondalaka dhomatungo getu noompango, oshinima shoka sha pumbwa natango okuyelithwa kehangano ndyoka,” McNamara ta popi.

Ehangano ndyoka olya li owala tali ka shangitha mboka yeli yashangithwa nale moZimbambwe onga aaniilonga mboka na inaya pitikwa okulonga moshikondo shopaumwene ihe omepangelo owala. Okwa tsikle kutya inashi yelamo kutya omolwashike etsokumwe ndyoka lya ningwa mo-2012 opo owala tali tulwa miilonga ngashiingeyi.

McNamara okwa popi kutya ope na aathaneki yomatungo naayaluli yiitungithi nongushu yiitungitho mbyoka tayi pumbiwa metungo, AaNamibia mboka ya shangithwa ihe itashi ti kutya inaya halika okulongela epangelo. Okwa pula ngele aanambelewa mboka Aanamibia ya shangithwa oye na tuu ohokwe yokulongela epangelo, nongele oye na ohokwe oya gandja tuu omaindilo gawo kepangelo. Okwa tsikile kutya ohokwe ndjoka inayi hololwa kAaNamibia oya etitha opo uuministeli wu ka konge ekwatho piilongo yopuushiinda oomvla dha piti, ihe onkalo ndjoka oyali ya pumbwa okutalululwa sho oshilongo sha taalela onkalo yopaliko tayi limbilike ndjoka ya gumu woo unene oshikondo shaatungi.

Amushanga muuministeli wIilonga nOmalweendo, Willem Goeiemann kuyele oshiwike shika okwa popile etokolo ndyoka, ta popi kutya olya nuninwa okugwedha koshikondo shontseyo yaaNamibia, nokugandja omadheulo nuunongo.OGONE TLHAGE

Similar News

 

Jobseekers refuse to move

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

The Oshakati town council has turned the bus terminal at the new Oshakati open market into a jobseekers' zone after bus owners and operators ditched...

Otji needy get rice

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

A rice distribution programme to assist with food for impoverished and needy households in the Otjiwarongo constituency, is ongoing.The coordinating programme officer in the Otjiwarongo...

Fake qualifications on increase – Gertze

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Between 250 and 300 cases of fraudulent qualifications have been reported with the Namibian police.This was announced by the CEO of the Namibia Qualifications Authority...

Oonyama dha kwewa dhomoondoha odha gamenwa

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Uuministeli wuunamapya owa kutha po uumbanda omolwa oondya dhomoondoha dha longwa kehangano lyaSouth Afrika lyoEnterprise Foods kutya otashi vulika oondya ndhoka dha nika oshiponga sha...

Omona gwaPohamba a geelwa koshigwana

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Ongundu yaakwashigwana ya thika po 500, oya geye noonkondo kiilonga yakansela gwoshikandjohogololo Ondobe, Mandume Pohamba, ngoka taya popi kutya okwa tulitha mevi omunino kagu...

Ondjele yoluhepo yashuna pevi kashona

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Uuyelele mboka owa holola sha landula omapekaapeko gopashigwana kombinga yonkalo yoluhepo moshilongo oshowo onkalo yetopolo lyeliko lyoshilongo, miitopolwa Kunene, Kavango East, Zambezi oshowo Omaheke.Ehangano...

Omukwanezimo gwaNelongo oye e mu li kohi

2 days ago - 16 March 2018 | Local News

Omahokokololo guulunga iimuna ngoka taga popilwa omukwatakanithi gwongundu yoSwapo mOshitopolwa shaShana, Samuel Nelongo, molwaashoka aniwa kali ta yambidhidha Omuleli Hage Geingob pethimbo lyomahogololo gaaleli yongundu...

Mushelenga suspends Rehoboth Town Council

2 days ago - 15 March 2018 | Local News

The newly appointed minister of urban and rural development, Peya Mushelenga, has suspended the entire Rehoboth Town Council. The announcement was made on behalf of...

Pohamba's son in water firing line

3 days ago - 15 March 2018 | Local News

A group of 500 residents have been left angry, irritated and frustrated by the actions of Ondobe constituency councillor Mandume Pohamba, who they say blundered...

Okalongo development in spotlight

3 days ago - 15 March 2018 | Local News

The Okalongo community in the Omusati Region have raised their concerns to the Omusati Regional Council for permitting a company to commence with the construction...

Latest News

Zuma to be charged...

1 day - 16 March 2018 | Politics

Former South African president Jacob Zuma will be prosecuted on 18 charges of corruption, the National Prosecuting Authority announced this afternoon. The charges include more...

Rogue driver doctor in holding,...

1 day - 16 March 2018 | Justice

Dr Yevai Chiradza, the suspended Otjiwarongo doctor who had a pending warrant of arrest issued against him last week Wednesday, in connection with a charge...

Entire Rehoboth council suspended

2 days ago - 16 March 2018 | Government

In a bold move, newly appointed urban and rural development minister Peya Mushelenga has dropped a bombshell by suspending the entire Rehoboth town council yesterday...

Defence splurges N$69m on farms

2 days ago - 16 March 2018 | Government

Revelations have come to the fore detailing how the Ministry of Defence splashed almost N$70 million on acquiring two farms last year.The defence ministry has...

Tug-of-war over spy agency job

2 days ago - 16 March 2018 | Government

The former director-general of the Namibia Central Intelligence Services (NCIS), Lucas Hangula, has been assigned specific tasks and will therefore stay put at the spy...

Annual inflation edges back

2 days ago - 16 March 2018 | Economics

Overall annual inflation in February was 3.5%, down from 3.6% the previous month. In February 2017, the overall rate was 7.8%. The main inflation categories...

Thousands leave civil service

2 days ago - 16 March 2018 | Government

Jo-Maré Duddy – More than 9 000 civil servants left the public service sector last year, most of them for unspecified reasons.That left 102 142...

9 Must-Do Tips to Find...

2 days ago - 16 March 2018 | Business

1. Update everythingYou might be in a time crunch, but it’s important to resist the urge to click ‘Apply’ for every open position you see...

A year of transformation

2 days ago - 16 March 2018 | Banking

First National Bank (FNB) Namibia appoints Rodney Forbes as the Executive Officer, Points of Presence. Rodney holds a Bachelor of Business Administration Honours degree. Octavia...

Load More