Aapanguli ya lombwelwa ya longe nuudhiginini

05 December 2018 | Justice

JANA-MARI SMITH

Ekateko memanitho lyiipotha moshilongo unene moompangu dhopevi, omafaulo koohofa itaga yelithwa oshimwe shomiinima tayi yi moshipala onkalo yuuyuki nokweetitha aakwashigwana ya kale kaye na einekelo moshikondo shuuyuki moshilongo.

Omaihumbato gaanambelewa yuuyuki oshowo okwaahena ohokwe mokweendelelitha iipotha osha thiga methano ewinayi oshikondo shoka, pahapu dhOmupeha Omupanguli Omukuluntu, Petrus Damaseb.

Damaseb okwa lombwele ngaaka aapanguli yaNamibia mboka ya gongala pepatululo lyoshingongiilonga shuule womasiku ga ne shoka tashi ningilwa mOvenduka.

Okwa popi woo kombinga ye yo pombanda lyoolopota nomanyenyeto kutya oompangu itadhi tameke iilonga pethimbo oshowo aapanguli ihaya kala po ko inaku gandjwa omayelitho.

Okwa popi kutya omanga yamwe taya pataneke onkalo ndjoka, oshigwana otashi tala nokunyenyeta iilonga yawo.

Okwa popi kutya ompumbwe yiimaliwa, ompumbwe yaaniilonga ya gwana oyimwe woo yomiinima tayi yi moshipala iilonga yoshikondo shuuyuki.

Oshigongiilonga shoka shoCriminal Justice Reform Task Team osha kwatelwa komeho kuDamaseb ta kalelepo Omupanguli Omukuluntu, Peter Shivute.

Okwa tsikile kutya oshigwana otashi nyenyeta woo kombinga yonkalo yokugandja omboloha kaatamanekwa mboka ya longo nokupangulilwa iimbuluma yi vulithe pushimwe, onkalo kutya ohashi kutha ethimbo ele opo ku tulwe miipandeko omutamanekwa oshowo onkalo yeuliko lyaakalelipo yopaveta memanitho lyiipotha mbyoka.

Okwa tsikile kutya Shivute okwa taambako onkalo ndjoka kutya oshikondo shuuyuki inashi kala nokweendela pamwe nethimbo miilonga, onkene okwa tokola okutula miilonga olutu ndoka lu na aakuthimbinga ya yooloka okuza moshikondo shuuyuuki, kohi yekwatelo komeho lyaDamaseb.

Damaseb okwa gandja omayele kwaamboka ya kutha ombinga moshigongiilonga shoka opo ya longithe ompito mokulundulula omaihumbayo giilonga yawo, nokukwashilipaleka kutya oya gwanitha po iilonga yawo ngaashi yiinekelewa oshilonga shoka taya longo.

Okwa popi kutya ope na okukala pe na sha sho aakwashigwana taya nyenyeta, kutya momeya ihamu inyenge owala.

Damaseb okwa tsikile kutya moonkambadhala dhokukandula po uupyakadhi mboka okwa pumbwa okutulwa miilonga omulandu gwokutala iilonga yomuniilonga kehe.

Okwa popi kutya aakomeho yoosasiyona otaya ka kala nokukondolola iilonga yaanambelewa yoompangu, molwaashoka oku wete kutya ngele itaya ka tuka oonkatu ke wete ngele onkalo ndjoka otayi ka lunduluka.

Damaseb okwa popi kombinga yiipotha mbyoka ya kala uule wethimbo elele noonkondo moompangulilo, ta popi kutya iipotha yilwe ngaashi mbyoka ya shangithwa lwotango moompangulilo momvula yo 2013 sigo onene inayi manithwa.

Ekateko otali pelwa woo ombedhi aakalelipo yepangelo miipotha, aanambelewa yopolisi oshowo aaningi yomakonaakono moolabora.

Okwa popi kutya nonando ongaaka inashi simana okukala taku gandjwa uusama kuyalwe oshowo komulandu gwiilonga, molwaashoka aapanguli oye na oshinakugwanithwa shokukwashilipaleka kutya iipotha otayi manithwa.

Olutu ndoka olwa dhidhilika po iinima yilwe mbyoka tayi vulu okuningwa opo kukwashilipalekwe kutya iilonga oya gwanithwa po moshikondo shoka, ngaashi okuningilwa aanambelewa omadheulo, omakonaakono gokutala kutya owa pumbiwa okukutwa miilonga aanambelewa yoompangu ye thike peni opo ku shunithwe pevi omwaalu gwiipotha ya thika owala moompangulilo, iiyemo oshowo nkene ku na okuungaungwa niipotha mbyoka.

Oshigongiilonga shoka shaapanguli ohashi e ta pamwe aapanguli naakuthimbinga moshikondo shuuyuki ya za miitopolwa ya yooloka moNamibia opo ya kundathane nokutopolelathana omauyelele mokukwashilipaleka egwanithe po lyiilonga yuuyuki unene moompangu dhopevi.

Similar News

 

Namibian pleads not guilty to US sex charges

51 minutes ago | Justice

A Namibian student studying in America has pleaded not guilty to the sexual assault charges he faces, including the exploitation of a minor. In...

Katrina's lawyer plays political card

51 minutes ago | Justice

Education minister Katrina Hanse-Himarwa, who stands accused of corruption, will hear on Monday, 8 July whether the court has found her guilty. Concluding...

Former Swapo deputy minister in hot water

51 minutes ago | Justice

Former deputy land reform minister Theo Diergaardt and his co-accused Willem Cloete made a brief appearance in the Windhoek Magistrate's Court on Tuesday on charges...

Prisoner hid 'powdered milk' in his rectum

1 day - 22 May 2019 | Justice

A Windhoek prisoner is suing the ministry of safety and security and a police officer for N$250 000 in damages on the basis that he...

Katrina's corruption trial draws to a close

1 day - 22 May 2019 | Justice

Closing arguments in education minister Katrina Hanse-Himarwa's corruption trial were made in the High Court yesterday, with defence lawyer Sisa Namandje warning that “exaggerated rumours...

Cases pile up at Oshakati

1 day - 22 May 2019 | Justice

A shortage of magistrates at the Oshakati Magistrate's Court has been blamed for the postponement of several cases since April. A clerk from the...

Ompumbwe yoomangestrata mOshakati

1 day - 22 May 2019 | Justice

ILENI NANDJATOOmpumbwe yoomangestrata mompangulilo yaShakati, oya etitha eundulilo komeho lyiipotha, okuza muApilili nuumvo.Omunambelewa okuza mompangululo moka okwa lopotwa ta longo pehala lyamangestrata na ota undulile...

Namibians remanded for uncut diamonds named

1 day - 21 May 2019 | Justice

ELLANIE SMIT Two Namibians arrested over the weekend in South Africa for allegedly being in the possession of uncut diamonds worth N$1.5 million have been...

ACC defends 18-tonne timber seizure

2 days ago - 21 May 2019 | Justice

The Anti-Corruption Commission (ACC) is defending its seizure of 18 tonnes of rosewood imported into Namibia for shipment to China because it was part of...

Bruwer nabbed for housebreaking

2 days ago - 20 May 2019 | Justice

Former Brave Warriors goalkeeper Denzel Bruwer (42) was denied bail on a charge of housebreaking with the intent to steal and theft when he appeared...

Latest News

Namibian pleads not guilty to...

51 minutes ago | Justice

A Namibian student studying in America has pleaded not guilty to the sexual assault charges he faces, including the exploitation of a minor. In...

Malaria cases drop

51 minutes ago | Health

Cases of malaria have dropped significantly in the two Kavango regions, with only 1 120 cases recorded so far this year, while over 6 000...

Students taken for a ride

51 minutes ago | Columns

The plight of poor Namibian students has always been a hot topic in the media. Many have been barred from writing exams at tertiary institutions...

Worst drought since 1930

51 minutes ago | Disasters

Low rainfall in the Khomas Region has plunged the area around Windhoek into the second worst drought in a century. Several other regions are...

Government woes hit VTC graduations

51 minutes ago | Education

Graduation ceremonies at government vocational training centres have been placed on hold since last year, because of ongoing economic woes. This is according to...

Katrina's lawyer plays political card

51 minutes ago | Justice

Education minister Katrina Hanse-Himarwa, who stands accused of corruption, will hear on Monday, 8 July whether the court has found her guilty. Concluding...

Internships back in govt

51 minutes ago | Government

Prime Minister Saara Kuugongelwa-Amadhila has directed the lifting of the internship programme ban in the public sector from 1 June.She instructed in a notice that...

Submit forms or face farm...

51 minutes ago | Agriculture

The agriculture ministry has urged farmers to urgently submit their outstanding animal health declaration forms, saying a failure to submit them can result in farm...

Police nab eight drug suspects

51 minutes ago | Crime

Eight suspects were arrested this past weekend for allegedly being in possession of illegal narcotics, including crack cocaine.The majority of the arrests were made in...

Load More