Aapanguli ya lombwelwa ya longe nuudhiginini

05 December 2018 | Justice

JANA-MARI SMITH

Ekateko memanitho lyiipotha moshilongo unene moompangu dhopevi, omafaulo koohofa itaga yelithwa oshimwe shomiinima tayi yi moshipala onkalo yuuyuki nokweetitha aakwashigwana ya kale kaye na einekelo moshikondo shuuyuki moshilongo.

Omaihumbato gaanambelewa yuuyuki oshowo okwaahena ohokwe mokweendelelitha iipotha osha thiga methano ewinayi oshikondo shoka, pahapu dhOmupeha Omupanguli Omukuluntu, Petrus Damaseb.

Damaseb okwa lombwele ngaaka aapanguli yaNamibia mboka ya gongala pepatululo lyoshingongiilonga shuule womasiku ga ne shoka tashi ningilwa mOvenduka.

Okwa popi woo kombinga ye yo pombanda lyoolopota nomanyenyeto kutya oompangu itadhi tameke iilonga pethimbo oshowo aapanguli ihaya kala po ko inaku gandjwa omayelitho.

Okwa popi kutya omanga yamwe taya pataneke onkalo ndjoka, oshigwana otashi tala nokunyenyeta iilonga yawo.

Okwa popi kutya ompumbwe yiimaliwa, ompumbwe yaaniilonga ya gwana oyimwe woo yomiinima tayi yi moshipala iilonga yoshikondo shuuyuki.

Oshigongiilonga shoka shoCriminal Justice Reform Task Team osha kwatelwa komeho kuDamaseb ta kalelepo Omupanguli Omukuluntu, Peter Shivute.

Okwa tsikile kutya oshigwana otashi nyenyeta woo kombinga yonkalo yokugandja omboloha kaatamanekwa mboka ya longo nokupangulilwa iimbuluma yi vulithe pushimwe, onkalo kutya ohashi kutha ethimbo ele opo ku tulwe miipandeko omutamanekwa oshowo onkalo yeuliko lyaakalelipo yopaveta memanitho lyiipotha mbyoka.

Okwa tsikile kutya Shivute okwa taambako onkalo ndjoka kutya oshikondo shuuyuki inashi kala nokweendela pamwe nethimbo miilonga, onkene okwa tokola okutula miilonga olutu ndoka lu na aakuthimbinga ya yooloka okuza moshikondo shuuyuuki, kohi yekwatelo komeho lyaDamaseb.

Damaseb okwa gandja omayele kwaamboka ya kutha ombinga moshigongiilonga shoka opo ya longithe ompito mokulundulula omaihumbayo giilonga yawo, nokukwashilipaleka kutya oya gwanitha po iilonga yawo ngaashi yiinekelewa oshilonga shoka taya longo.

Okwa popi kutya ope na okukala pe na sha sho aakwashigwana taya nyenyeta, kutya momeya ihamu inyenge owala.

Damaseb okwa tsikile kutya moonkambadhala dhokukandula po uupyakadhi mboka okwa pumbwa okutulwa miilonga omulandu gwokutala iilonga yomuniilonga kehe.

Okwa popi kutya aakomeho yoosasiyona otaya ka kala nokukondolola iilonga yaanambelewa yoompangu, molwaashoka oku wete kutya ngele itaya ka tuka oonkatu ke wete ngele onkalo ndjoka otayi ka lunduluka.

Damaseb okwa popi kombinga yiipotha mbyoka ya kala uule wethimbo elele noonkondo moompangulilo, ta popi kutya iipotha yilwe ngaashi mbyoka ya shangithwa lwotango moompangulilo momvula yo 2013 sigo onene inayi manithwa.

Ekateko otali pelwa woo ombedhi aakalelipo yepangelo miipotha, aanambelewa yopolisi oshowo aaningi yomakonaakono moolabora.

Okwa popi kutya nonando ongaaka inashi simana okukala taku gandjwa uusama kuyalwe oshowo komulandu gwiilonga, molwaashoka aapanguli oye na oshinakugwanithwa shokukwashilipaleka kutya iipotha otayi manithwa.

Olutu ndoka olwa dhidhilika po iinima yilwe mbyoka tayi vulu okuningwa opo kukwashilipalekwe kutya iilonga oya gwanithwa po moshikondo shoka, ngaashi okuningilwa aanambelewa omadheulo, omakonaakono gokutala kutya owa pumbiwa okukutwa miilonga aanambelewa yoompangu ye thike peni opo ku shunithwe pevi omwaalu gwiipotha ya thika owala moompangulilo, iiyemo oshowo nkene ku na okuungaungwa niipotha mbyoka.

Oshigongiilonga shoka shaapanguli ohashi e ta pamwe aapanguli naakuthimbinga moshikondo shuuyuki ya za miitopolwa ya yooloka moNamibia opo ya kundathane nokutopolelathana omauyelele mokukwashilipaleka egwanithe po lyiilonga yuuyuki unene moompangu dhopevi.

Similar News

 

Boyfriend appears for Unam student's murder

14 hours ago | Justice

Paulus Nghipulenga (27) has appeared in the Oshakati Magistrate's Court for the murder of his girlfriend on Sunday evening at Ongwediva. She was...

Two in court after record dagga bust

1 day - 19 February 2019 | Justice

ILENI NANDJATO Northern businessmen Paavo Hatutale (47) and co-accused Nicodemus Shekunyenge (21) appeared before the Ohangwena Magistrate’s Court yesterday in connection with...

Child rapist gets 35 years

2 days ago - 18 February 2019 | Justice

The Swakopmund Regional Court has imposed a long sentence on a man arrested in 2014 for raping four minor girls at the coastal town. ...

Explosive court battle looms

2 days ago - 18 February 2019 | Justice

The government has indicated that it will defend allegations by the Popular Democratic Movement (PDM), which has dragged the government to court over the sale...

Drug dealer sentenced to 12 years

5 days ago - 15 February 2019 | Justice

The Oshakati Regional Court has sentenced an Angolan man to an effective 12 years imprisonment for dealing in cannabis, illegally entering Namibia through an undesignated...

Heat turned up in vetkoek fight

6 days ago - 14 February 2019 | Justice

YANNA SMITH Following an application brought before the High Court on 6 December last year against Bokomo Namibia, Namib Mills has filed...

Businessman acquitted of rape

6 days ago - 14 February 2019 | Justice

The Oshakati Regional Court has acquitted 39-year-old businessman Sindano Hango of rape.The court found there was not enough evidence to convict Hango, who was accused...

Agribank claims N$10 million from Nambahu

1 week ago - 13 February 2019 | Justice

ELLANIE SMIT Agribank is suing the deputy minister of labour, Tommy Nambahu, for more than N$10.6 million in three claims.The bank...

Huang's money woes deepen

1 week ago - 13 February 2019 | Justice

Chinese businessman and tax-fraud accused Jack Huang's money woes show no sign of abating if court documents are anything to go by.Following his N$3.7-million-dollar lawsuit...

Ulenga couple settle with Agribank

1 week ago - 12 February 2019 | Justice

In the High Court yesterday before Judge Herman Oosthuizen, former Congress of Democrats leader Ben Ulenga, along with his wife Johanna, entered into a settlement...

Latest News

Boyfriend appears for Unam student's...

14 hours ago | Justice

Paulus Nghipulenga (27) has appeared in the Oshakati Magistrate's Court for the murder of his girlfriend on Sunday evening at Ongwediva. She was...

Shaningwa humbled

14 hours ago | Politics

The Swapo leadership has ordered Swapo secretary-general Sophia Shaningwa to halt the recall of three Swapo councillors at Rundu, pending the outcome of a politburo...

First Lady enters shack fray

14 hours ago | Infrastructure

First Lady Monica Geingos has reached out to experts to bring their ideas on how to solve the housing crisis to the attention of policymakers....

Vehicle sales hit another speed...

14 hours ago | Economics

Jo-Maré Duddy – The 666 new vehicles that were sold in Namibia last month was the poorest January sales figure since 2006 and the lowest...

Marenica executes Namibian strategy

14 hours ago | Business

Jo-Maré Duddy - Marenica Energy Ltd has lodged nine exclusive prospecting licences (EPLs) with the ministry of mines and energy in Namibia over the past...

Africa Briefs

14 hours ago | Economics

SA needs to build confidence in power sectorSouth Africa needs to invest more to rebuild confidence in its ability to supply power, its energy minister...

Taxed to death

14 hours ago | Opinion

In their report titled ‘Quarterly Economics and Fixed Income 1Q 2019: What Lies Ahead in 2019?’, Simonis Storm Securities (SSS) said during recessions, among the...

TradePort gets manganese green light

14 hours ago | Environment

The environment ministry has issued TradePort Namibia, one of the South African companies planning to export manganese ore through the port of Lüderitz, an environmental...

Low Orange River threatens grape...

14 hours ago | Agriculture

The dangerously low water level of the Orange River could have a devastating impact on Namibia's production of table grapes, an important export product earning...

Load More