Omuhogololwa i ithikamena a yahwa pohango

15 October 2020 | Local News

TUYEIMO HAIDULA

OSHAKATIOmuhogololwa iithikamena momahogololo guukansela moshikandjohogololo Ohangwena, Rehabeam Nghinyengilwe, okwa yahwa nondjembo metundji kumumwayinagona, sha landula sho e mu tuku aniwa.

Rehabeam Nghinyengilwe okwa yahwa nokweehamekwa ongulohi yOsoondaha momukunda Okatope moka ofamili nokuume yali taya tyapula oshituthihango shomukwanezimo gwawo.

Omupeha komufala gwopolisi yaHangwena, Sakaria Amakali okwa koleke oshiningwanima shoka.

Amakali okwa popi kutya omumwayinagona gwaNghinyengilwe, Leornard Mokanya – okwa yaha mukwawo konima sho emu tuku nameme gwe.

Amakali okwa popi kutya oya lombwelwa kutya etukano ndyoka olyo lya etitha oshiningwanima shoka.

Nghinyengilwe okwa taambelwa moshipangelo shEngela na okwa lundululilwa lwanima moshipangelo shaShakati.

Mokanya, okwa tulwa miipandeko na okwa holoka komeho yompangulilo yamangestrata mOhangwena na okwa tindilwa omboloha. Oshipotha osha undulilwa komasiku 19 gaKotomba.

[email protected]