Likuwa ta holoka mompangu omwedhi twa taalela

14 July 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE

RUNDUKansela gwoSwapo moshikandjohogololo Ndiyona na oku li oshilyo shoNational Council, Eugen Likuwa, ngoka kwa lopotwa a ponokele nokuningila omukulukadhi gwe omatilitho gedhipago omvula ya piti, ota holoka mompangu muAguste.

Mangestrata Sonia Samupofu okwa li uundilile oshipotha shoka komasiku 25 gaAguste.

Likuwa ota tamanekwa kutya okwa dhenge omukadhi, Clementine Mpande, nokumweehameka oshowo oku mu ningila omatilitho geso.

Shoka osha ningwa momasiku 25 gaDesemba momvula 2019 momukunda gwedhina Arevesheneka moKavango East, sho aaahokanathani mboka ya kondjo miipathi yaakali pondunda yomanwino momudhingoloko ngoka.

Omakonaakono ga ningwa koNamibian Sun oga holola kutya oontamanana odha tukuka pokati kaLikuwa nomukulukadhi gwe ngoka a li ina nyanyukilwa omaihumbato ge tiihumbatele aakiintu mboka ya li pehala mpoka.

Omukadhi okwa li a geye na okwa ka kala iikutumbila ihe lwanima okwa ka wayimina yakwawo.

“Konima sho a galukile pongundu okwa popi iinima yontumba kaakiintu mboka na oya yi ya ka lopote kukansela,” ombangi yimwe ya popi.

Likuwa okwa pula omukulukadhi gwe noontamanana odha tameke. Omumwayinakadhona gwaLikuwa ngoka a li a yi pehala ndyoka naahokanathani mboka naye okwa kutya ombinga moontamanana na oya yi molugodhi naClementine. Likuwa okwa dhenge omukulukadhi gwe na okwa zi po pehala ndyoka aniwa.

Likuwa aniwa okwa dhenge omulukukadhi gwe nomankawa noongonyo, palopota yopolisi.

Namibian Sun okwa holola kutya Clementine okwa ka lala kegumbo lyomukwanezimo, omanga omumwayinakadhona gwaLikuwa a yi kegumbo klupadhi ongulohi ndjoka.

Onzo oya popi kutya omumwayinakadhona gwaLikuwa okwa yi esiku lyalandula kopolisi opo a ka tulilemo Clementine oshipotha sho e mu dhenge moshipala, shoClementine uuvu kutya suwala ye okwe mu tulila mo oshipotha naye okwa ka tulilamo omusamane gwe oshipotha shedhengo. Ayehe Likuwa nomusamane gwe oya tulwa miipandeko.

Clementine okwa mangululwa sho a pewa ekunkililo omanga Likuwa a pewa omboloha yooN$5 000.

Variety Matamata oye ta kalelepo epangelo moshipotha shoka omanga Likuwa a kalelwapo kuBeatrix Bianca Boois okuza koBB Boois Attorneys.