Deel hulpbronne deur aanlynonderrig

Eduvision maak opspraak in plaaslike skole

25 February 2020 | Youth

Justicia Shipena

Mnr. Phillip Smit, die skoolhoof van Edugate Academy, het tydens die geleentheid gepraat oor die uitdagings van onderwys, wat veral toeneem in ’n wêreld wat konstant verander. Een van hierdie uitdagings is om jaarliks genoeg gekwalifiseerde- en passievolle onderwysers te produseer.

“Ons is almal bewus van die groot persentasie onderwysers, veral mans, wat die beroep verlaat om eerder meer aanloklike geleenthede in die privaatsektor na te jaag. Een van die faktore wat altyd ’n groot rol in hierdie beroep sal speel, is finansies,” het Smit gesê.

Smit het verder gesê die voormalige skoolhoof van Edugate Academy, mnr. Frik Louw en die minister van openbare ondernemings, mnr. Leon Jooste, het juis vanweë die bogenoemde faktore ’n droom gehad om kwaliteit onderrig in die plaaslike gemeenskappe ook moontlik te maak.

“As mens net kyk na die statistieke van onderwys in die land, is dit nie moeilik om tot die gevolgtrekking te kom dat die standaard van onderwys nie in alle skole dieselfde is nie. Daarom het Louw en Edugate Academy ’n gedeelde droom gehad om kennis en ervaring van onderwysers by ons skool met leerlinge en onderwysers in afgeleë gebiede te deel wat nie altyd tot dieselfde hulpbronne en infrastrukture toegang het nie,” het Smit gesê.

Deur Eduvision is dit volgens Smit moontlik om die tekort aan onderwysers in ’n kort- en langtermynkonteks aan te spreek deur onderrig in biologie, fisika en chemie vir graad 10 tot 12. Die enigste vereistes is ’n toegeruste klaskamer en die nodige toesig.

Sedert die amptelike bekendstelling van die projek in Augustus 2018, het 25 leerlinge van die Senior Sekondêre Skool Tsumkwe (TSS) by die projek gebaat. Tesame met die ander skole wat ook aanlyn by die projek betrokke is, het 790 leerlinge toegang tot die Eduvision-projek.

“Aan die einde van 2017 was TSS 179ste op die akademiese rangleër. Aan die einde van 2019 het hulle posisie na 83 geklim. Een van die graad 12 leerlinge wat met net B en C simbole geslaag het, is tans by die Universiteit van Namibië (Unam) ingeskryf,” het Smit gedeel.

In Oktober 2019 is die projek aan die Senior Sekondêre Skool Okakarara en die Junior Sekondêre Skool Waterberg bekendgestel. Aan die begin van hierdie maand het Cornelius Goreseb in Khorixas die vierde skool geword wat aanlyn by die projek betrokke is.

“Tot dusver is ’n databasis van 635 opgeneemde lesse aangeteken wat op enige gegewe tydstip deur onderwysers en leerlinge gebruik kan word deur net hul gebruikersnaam en wagwoord te gebruik.”

Dr. Nangolo Mbumba, die adjunkpresident, het tydens die geleentheid genoem 37 onderwysers is deur die e-leerprogram opgelei. Volgens hom het van die land se slimste leerlinge net in klaskamers in afgeleë gebiede gesit en wag om ontdek te word.

Mbumba het Eduvision geluk gewens met hul prestasies en ook genoem dat die projek van plan is om oor die volgende drie jaar aandprogramme vir meer as ’n 1 000 leerlinge ook bekend te stel. “Ek twyfel glad nie dat Eduvision ook ’n nasionale program sal word,” sê Mbumba.